Phó Giám đốc truyền tải điện Miền Đông 1 họp triển khai công tác ngăn ngừa sự cố tại Đội Truyền tải điện Định Quán.

Quý 1 năm 2021, Truyền tải điện Miền Đông 1 đã tổ chức các buổi trao đổi trực tiếp với từng đơn vị trực thuộc tại cơ sở về công tác ngăn ngừa sự cố đường dây và trạm biến áp. Ngoài việc Lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác chuyển đổi số thì đây còn là dịp để Lãnh đạo lắng nghe đóng góp các ý kiến, các khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý vận hành lưới điện.

Để đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy lưới điện truyền tải và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về tổn thất điện năng, chỉ tiêu suất sự cố EVN cũng như chủ động hơn trong công tác tuyên truyền và phổ biến nội dung của văn bản 582/EVNNPT-KT Hà Nội về việc thực hiện các giải pháp giảm tổn thất điện năng, ngăn ngừa và giảm sự cố cùng với các văn bản liên quan đến triển khai kế hoạch thực hiện công tác chuyển đổi số trong năm 2021 tới toàn thể CBCNV trong truyền tải, trong quý 1 năm 2021 Truyền tải điện Miền Đông 1 đã tổ chức các buổi trao đổi trực tiếp với từng đơn vị trực thuộc tại cơ sở về công tác ngăn ngừa sự cố đường dây và trạm biến áp. Ngoài việc Lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác chuyển đổi số thì đây còn là dịp để Lãnh đạo lắng nghe đóng góp các ý kiến, các khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý vận hành lưới điện.

Ông Nguyễn Văn Lịch- phó Giám đốc Truyền tải điện Miền Đông 1 trong buổi làm việc với Đội Truyền tải điện Định Quán.

Tại buổi làm việc với Đội Truyền tải điện Định Quán, Ông Nguyễn Văn Lịch - Phó Giám đốc Truyền tải điện miền Đông 1 ngoài việc triển khai các vấn đề về phòng ngừa sự cố do vi phạm hành lang an toàn lưới điện, cách giải quyết những vấn đề liên quan đến các thủ tục khi làm việc với các địa phương về rừng phòng hộ, Phó Giám đốc còn tập trung chỉ đạo các nội dung kế hoạch chuyển đổi số trong năm 2021 về đề án ứng dụng mã QR để truy cập thông tin kỹ thuật cho thiết bị vận hành trong công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành đường dây của Đội; cụ thể là triển khai thực hiện số hóa văn bản giấy về lý lịch, bản vẽ sơ đồ tiếp đất, nhật ký kiểm tra bảo dưỡng…của từng vị trí cột thuộc quản lý của Đội, song song đó đội sẽ tạo các biểu mẫu (Form) trên web bằng ứng dụng Google Form để thu thập dữ liệu của các nhóm công tác trong việc kiểm tra định kỳ ngày, đêm, đo điện trở tiếp địa, đo kiểm tra nhiệt độ mối nối ...để từng bước hoàn thiện đề án trên.

Ông Nguyễn Hữu Thành, Đội trưởng đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó giám đốc, cám ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban lãnh đạo Truyền tải điện Miền Đông 1.  Ông cho biết thêm; Trong những năm qua, công tác quản lý vận hành của Đội cũng gặp một số khó khăn nhất định do các tuyến đường dây đi qua địa bàn huyện Định Quán tập trung đông dân cư, khu vực trồng hoa màu, cây kiểng, cây tạp, cây ăn trái v.v. , tuyến đường dây vượt sông La Ngà tàu bè thường xuyên qua lại. Tuy dân cư ổn định, nhưng vẫn còn xảy ra tình trạng vi phạm an toàn của công trình lưới điện. Việc triển khai đồng bộ đề án ứng dụng mã QR sớm hoàn thành sẽ góp phần vào kế hoạch chung của truyền tải trong công tác quản lý vận hành lưới điện an toàn và liên tục.

 


  • Ngọc Thắng – Đội TTĐ Định Quán - TTĐMĐ1