Sơ đồ phân loại cách ly người nhiễm, nghi nhiễm hoặc tiếp xúc COVID-19

Thế nào là ca bệnh F0, F1, F2, F3,...? người dân cần hiểu rõ mức độ cách ly theo từng mức.


  • Văn phòng Công ty