Sôi nổi hội thi thợ giỏi Truyền tải miền Đông 2 năm 2022

Nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn kỹ thuật và trình độ thực hành nghề nghiệp, xây dựng tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động cho đội ngũ lao động trực tiếp trong Truyền tải điện miền Đông 2. Trong 03 ngày từ ngày 27-30/06/2022 tại Bình Dương . Truyền tải điện miền Đông 2 (TTĐMĐ2) đã tổ chức hội thi thợ giỏi cấp Truyền tải với 40 thí sinh tham dự phần thi lý thuyết và thực hành. 

 

3

Đội TTĐ Bù Đăng thực hiện bài thi kiểm tra QLVH đường dây bằng AUV

Hội thi năm nay với 40 thí sinh tham gia dự thi phần lý thuyết của các nhóm nghề: Nghề quản lý vận hành đường dây (30 thí sinh) và Nghề quản lý vận hành trạm biếp áp (10 thí sinh) đại diện cho 05 Đội TTĐ và 13 Trạm biến áp. Đánh giá chất lượng đội ngũ lao động trực tiếp làm cơ sở cho việc đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao chất lượng lao động và thúc đẩy phong trào lao động sản xuất đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả và an toàn. Phần đường dây với nội dung thi sử sụng UAV bay kiểm tra định kỳ tuyến đường dây (kiểm tra chuỗi cách điện, dây dẫn, dây chống sét, hành lang đường dây, các khiếm khuyết trên dây dẫn, kiểm tra phụ kiện, thực hành thay Sứ. Phần trạm biến áp với nội dung thi lý thuyết (trắc nghiệm) và thực hành (công tác vận hành thao tác thiết bị và sử lý tình huống trục trặc, bất thường trong thao tác thiết bị).

Đội TTĐ Chơn Thành thực hiện phần thi thực hành thay sứ trụ néo đường dây Truyền thống 

Hội thi với mục tiêu nâng cao kiến thức chuyên môn kỹ thuật và trình độ thực hành nghề nghiệp, xây dựng tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động cho đội ngũ lao động trực tiếp tại các đội, trạm, tổ TTLĐ. Tạo điều kiện cho đội ngũ lao động giỏi thể hiện trình độ lý thuyết, thực hành nghề nghiệp, giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong Truyền tải và tuyên dương những tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong hội thi. Đồng thời lựa chọn các cá nhân giỏi tay nghề, kiến thức vững vàng tham dự  Hội thi thợ giỏi cấp Công ty Truyền tải điện 4 năm 2022.

Ông Lê Thế Sỹ -Phó Giám đốc và Ông Nguyễn Vỹ -Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn TTĐMĐ2 trao Giải nhất, nhì, ba cho ĐHV thi phần  QLVH Trạm biến áp.

Đây cũng là cơ hội để đội ngũ công nhân tại các đội trạm, tổ TTLĐ tự ôn luyện, củng cố kiến thức, trình độ và cơ sở cho việc đánh giá chất lượng đội ngũ lao động trực tiếp, công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao chất lượng lao động và thúc đẩy phong trào lao động sản xuất đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả và an toàn.

Các thí sinh nhận đề thi và hoàn thành nội dung các câu hỏi trong thời gian làm bài thi trắc nghiệm và trả lời vấn đáp các câu hỏi trong đề thi, thực tế trong quá trình quản lý vận hành lưới điện, công tác kiểm tra lưới điện trên địa bàn quản lý, các biện pháp an toàn, trình tự thực hiện các công việc, theo dõi quản lý công việc theo đúng quy định, quy trình thực hiện thi công, sửa chữa lưới điện

Ông Nguyễn Vỹ -Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn trao giải nhất cho tập thể Đội TTĐ Chơn Thành QLVH đường dây Truyền thống 

Thông qua hội thi, mỗi CBCNV được nâng cao kiến thức chuyên môn kỹ thuật, trình độ thực hành nghề nghiệp, xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động cho đội ngũ lao động trực tiếp tại các đội, trạm, tổ TTLĐ.

Ban giám khảo chụp hình lưu niệm với các thí sinh tham dự thi QLVH đường dây

Kết thúc Hội thi Ban tổ chức đã trao Giấy chứng nhận và cờ với tổng cộng 18 giải thưởng, trong đó giải tập thể có 3 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba; Cá nhân có 3 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba.

Giải thưởng Tập thể

Đội TTĐ Chơn Thành đã đạt giải nhất Hội thi thợ giỏi nghề QLVH đường dây Truyền thống năm 2022

Đội TTĐ Thủ Dầu Một đã đạt giải nhì Hội thi thợ giỏi nghề QLVH đường dây Truyền thống năm 2022

Đội TTĐ Bù Đăng đã đạt giải ba Hội thi thợ giỏi nghề QLVH đường dây Truyền thống năm 2022

Đội TTĐ Bù Đăng đã đạt giải nhất Hội thi thợ giỏi nghề QLVH đường dây bằng AUV năm 2022

Đội TTĐ Chơn Thành đã đạt giải nhì Hội thi thợ giỏi nghề QLVH đường dây bằng AUV năm 2022

Đội TTĐ Thủ Dầu Một đã đạt giải ba Hội thi thợ giỏi nghề QLVH đường dây bằng AUV năm 2022

Trạm biến áp 500kV Chơn Thành đã  đạt giải nhất Hội thi thợ giỏi nghề QLVH Trạm biến áp

Trạm biến áp 500kV Tân Định đã đạt giải nhì Hội thi thợ giỏi nghề QLVH Trạm biến áp

Trạm biến áp 500kV Tân Uyên đã  đạt giải ba Hội thi thợ giỏi nghề QLVH Trạm biến áp

Giải thưởng Cá nhân

Ông Lương Ngọc Phú- Đội TTĐ Chơn Thành đạt giải nhất Hội thi thợ giỏi nghề QLVH đường dây Truyền thống năm 2022

Ông Thông Thượng Quyền- Đội TTĐ Chơn Thành đạt giải nhì Hội thi thợ giỏi nghề QLVH đường dây Truyền thống năm 2022

Ông Nguyễn Văn Việt- Đội TTĐ Thủ Dầu Một đạt giải ba Hội thi thợ giỏi nghề QLVH đường dây Truyền thống năm 2022

Ông  Lê Đình Luân- Đội TTĐ Bù Đăng đạt giải đường dây bằng AUV năm 2022

Ông  Hoàng Đắc Sanh- Đội TTĐ Thủ Dầu Một đạt giải nhì Hội thi thợ giỏi nghề QLVH đường dây bằng AUV năm 2022

Ông  Phạm Đức Cường - Đội TTĐ Chơn Thành đạt giải ba Hội thi thợ giỏi nghề QLVH đường dây bằng AUV năm 2022

Ông  Trần Tuấn Giang- Trạm 500kV Chơn Thành đạt giải nhất Hội thi thợ giỏi nghề QLVH Trạm biến áp

Ông  Dương Hoàng Tâm Minh- Trạm 500kV Tân Uyên đạt giải nhì Hội thi thợ giỏi nghề QLVH Trạm biến áp

Ông  Phạm Duy Phương- Trạm 500kV Tân Định đạt giải ba Hội thi thợ giỏi nghề QLVH Trạm biến áp