TTĐ Miền Tây 2 tổ chức bồi huấn công tác tuyên truyền về Văn hóa EVNNPT.

Ngày 03/7/2020, tại hội trường đơn vị, TTĐ Miền Tây 2 đã tổ chức bồi huấn về công tác tuyên truyền Văn hóa EVNNPT cho 25 cán bộ tuyên truyền về Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) thuộc các phòng, đội, trạm trực thuộc.

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc thực thi Văn hóa EVNNPT, ngày 03/7/2020, tại hội trường đơn vị, TTĐ Miền Tây 2 đã tổ chức bồi huấn về công tác tuyên truyền Văn hóa EVNNPT cho 25 cán bộ tuyên truyền về Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) thuộc các phòng, đội, trạm trực thuộc. Ông Trần Duy – Cán bộ phụ trách tuyên truyền về Văn hóa doanh nghiệp thuộc Phòng tổng hợp –TTĐ Miền Tây 2 chủ trì và hướng dẫn.

Buổi bồi huấn diễn ra dưới hình thức thảo luận, trao đổi, đóng góp ý kiến nhằm nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ tuyên truyền về VHDN của đơn vị. Các thành viên tham gia rất tích cực đóng góp ý kiến trong buổi bồi huấn. Chủ đề đưa ra thảo luận là “Định nghĩa Văn hóa doanh nghiệp” và “Định nghĩa về Văn hóa EVNNPT”. Các ý kiến đưa ra dựa trên đặc điểm công tác của từng phòng, đội, trạm và đều làm rõ tại sao phải xây dựng Văn hóa EVNNPT, tầm quan trọng của Văn hóa EVNNPT đối với công tác của phòng, đội, trạm nói riêng và của TTĐMT2 nói chung. Trong đó, các thành viên tham gia còn mạnh dạn phát biểu ý kiến về những tác động tích cực khi thực thi đúng theo Văn hóa EVNNPT và kể cả những biểu hiện tiêu cực làm xấu đi hình ảnh Văn hóa EVNNPT  trong lao động sản xuất cũng như trong cuộc sống hằng ngày.

Các thành viên chia nhóm thảo luận chủ đề “Định nghĩa về Văn hóa EVNNPT”.

Trước khi kết thúc buổi bồi huấn, các thành viên đã chia nhóm để thực hiện bảng đồ tư duy về chủ đề Văn hóa EVNNPT để phát triển ý tưởng cho công tác tuyên truyền về Văn hóa EVNNPT. Mỗi nhóm đều thể hiện được ý tưởng mới khi trình bày về bản đồ tư duy của đội mình và trong một bầu không khí thi đua rất hăng say và thú vị.

Các nhóm trình bày bản đồ tư duy về các nội dung của Văn hóa EVNNPT.

Sau gần một ngày làm việc tích cực, buổi bồi huấn đã kết thúc với nhiều kiến thức bổ ích và niềm vui cho đội ngũ cán bộ tuyên truyền viên về VHDN của TTĐ Miền Tây 2. Mỗi cá nhân đều ý thức được ý nghĩa của công tác tuyên truyền Văn hóa EVNNPT và trách nhiệm của đội ngũ tuyên truyền viên, góp phần định hướng đúng đắn cho sự phát triển của TTĐ Miền Tây 2 trong tương lai.


  • Lý Nhật Minh – TTĐ Miền Tây 2