TTĐMĐ1 tổ chức huấn luyện và kiểm tra sát hạch định kỳ năm 2018 công tác vệ sinh cách điện lưới điện truyền tải bằng nước áp lực cao (vệ sinh Hotline)

Nhằm chuẩn bị cho kế hoạch công tác vệ sinh sứ hotline vào mùa khô năm 2018, thực hiện theo chỉ đạo của Công ty tại văn bản số 061/PTC4-AT ngày 3/1/2018 và kế hoạch số 0333/KH-TTĐMĐ1 ngày 19/1/2018 về việc huấn luyện và kiểm tra sát hạch định kỳ năm 2018 công tác vệ sinh cách điện lưới điện đang mang điện bằng nước áp lực cao, trong 02 ngày 31/1/2018 và 01/2/2018 Truyền tải điện miền Đông 1 đã tổ chức khóa huấn luyện và kiểm tra sát hạch định kỳ năm 2018 công tác vệ sinh cách điện lưới điện đang mang điện bằng nước áp lực cao.

Truyền tải điện miền Đông 1 (TTĐ.MĐ1)hiện đang quản lý 09 trạm biến áp và 35 đường dây 220-500kV với chiều dài gần 1.464km và 1.246 vị trí trụ. Hàng năm, công tác vệ sinh sứ cách điện đường dây và thiết bị trạm bằng hình thức thủ công chiếm nhiều thời gian và nhân lực, việc thi công phải cắt điện làm tăng tổn thất điện năng, ảnh hưởng đến việc cung cấp điện liên tục, ổn định.

Năm 2016, Truyền tải điện miền Đông 1 đã được trang bị 01 bộ vệ sinh sứ cách điện bằng nước áp lực cao (vệ sinh hotline). Trong năm 2016-2017 TTĐMĐ1 đã triển khai thực hiện vệ sinh sứ trên đường dây 220kV Thủ Đức – Long Bình, 220kV Thủ Đức – Cát Lái; vệ sinh thiết bị trạm 500kV Sông Mây, trạm 220kV Vũng Tàu, đạt kết quả cao và đảm bảo an toàn.

Nhằm chuẩn bị cho kế hoạch công tác vệ sinh sứ hotline vào mùa khô năm 2018, thực hiện theo chỉ đạo của Công ty tại văn bản số 061/PTC4-AT ngày 3/1/2018 và kế hoạch số 0333/KH-TTĐMĐ1 ngày 19/1/2018 về việc huấn luyện và kiểm tra sát hạch định kỳ năm 2018 công tác vệ sinh cách điện lưới điện đang mang điện bằng nước áp lực cao, trong 02 ngày 31/1/2018 và 01/2/2018 Truyền tải điện miền Đông 1 đã tổ chức khóa huấn luyện và kiểm tra sát hạch định kỳ năm 2018 công tác vệ sinh cách điện lưới điện đang mang điện bằng nước áp lực cao.

Chủ trì khóa huấn luyện là ông Nguyễn Văn Lịch – Phó Giám đốc Truyền tải điện miền Đông 1, phụ trách huấn luyện phần lý thuyết là ông Lê Thanh Hòa – Phó phòng Kỹ thuật, phụ trách huấn luyện phần thực hành là ông Nguyễn Văn Dũng – Đội phó Đội TTĐ Biên Hòa 1 và 21 học viên là các CBCNV của 05 Đội Truyền tải điện.

Về phần lý thuyết, các học viên được hướng dẫn các Quy trình vệ sinh hotline trên cơ sở nội dung của Quyết định số 196/QĐ-EVN ngày 13/3/2015, số 630/QĐ-EVN ngày 29/6/2016, số 455/QĐ-EVNNPT ngày 15/3/2017 và số 833/QĐ-EVN ngày 17/7/2017; các Quy định hướng dẫn sử dụng bộ dụng cụ vệ sinh hotline trên cơ sở nội dung của Quyết định số 8460/QĐ-PTC4 ngày 15/8/2016 và bộ câu hỏi trắc nghiệm số 422/PTC4-KT ngày 11/1/2017 và các văn bản chỉ đạo vệ sinh hotline khác của EVNNPT, PTC4. 

Về phần thực hành các học viên được hướng dẫn các đặc tính kỹ thuật và cách sử dụng các thiết bị của bộ dụng cụ vệ sinh hotline. Tại hiện trường các học viên trực tiếp thực hiện vệ sinh cách điện chuỗi sứ pha C đường dây 220kV Sông Mây (271) – Cột 21. Bắt đầu buổi thực hành tại hiện trường là phổ biến phương án thi công, sau đó các học viên thực hiện kiểm tra các máy lọc nước, máy nổ và dụng cụ thi công. Lọc nước và kiểm tra trị số điện trở cách điện của nước. Khi tất cả các thông số đã đạt yêu cầu theo quy định thì tiến hành thực hành leo cột và thực hiện phun nước bằng máy nổ áp lực cao để vệ sinh sứ.

Phát biểu kết thúc khóa huấn luyện, ông Nguyễn Văn Lịch – Phó Giám đốc đã nhận xét việc tổ chức khóa huấn luyện và kiểm tra sát hạch định kỳ cho công tác vệ sinh hotline năm 2018 đã thực hiện đúng quy định, an toàn; các học viên nắm vững lý thuyết và thực hành đúng quy trình vệ sinh hotline, kết quả kiểm tra sát hạch lý thuyết và thực hành đạt yêu cầu. Đồng thời chỉ đạo cho các học viên thường xuyên ôn tập quy trình, kiểm tra, bảo trì hệ thống máy lọc, máy nổ và các dụng cụ thi công nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho việc vệ sinh sứ hotline trong mùa khô 2018.      
                                                                                   
Một số hình ảnh liên quan:
Toàn cảnh lớp huấn luyện

Ông Nguyễn Văn Lịch – Phó Giám đốc khai mạc khóa huấn luyện
Thực hành vệ sinh hotline tại cột 12 đường dây 220kV Sông Mây (271) – cột 21. 

 


  • Lê Thanh Hòa – P.KT/TTĐMĐ1