TTĐMĐ1 tổ chức hướng dẫn thi công lắp đặt dây dẫn siêu nhiệt loại có khe hở

hực hiện chủ đề năm 2017 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia là “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ” vào công tác quản lý vận hành, đồng thời để các CBCNV hiểu rõ hơn về loại dây dẫn siêu nhiệt có khe hở, ngày 11/12/2017 TTĐMĐ1 đã tổ chức lớp đào tạo hướng dẫn đặc tính kỹ thuật và công tác thi công lắp đặt dây dẫn siêu nhiệt có khe hở có mã hiệu GZTACSR 340

Hiện nay dây dẫn siêu nhiệt loại có khe hở (GAP) được sử dụng ở nhiều dự án đường dây, với đặc tính kỹ thuật có nhiều ưu điểm vượt trội hơn loại dây dẫn truyền thông đã góp phần làm tăng khả năng tải đường dây, chịu được nhiệt độ cao và làm giảm độ võng dây dẫn.

Thực hiện chủ đề năm 2017 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia là “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ” vào công tác quản lý vận hành, đồng thời để các CBCNV hiểu rõ hơn về loại dây dẫn siêu nhiệt có khe hở, ngày 11/12/2017 TTĐMĐ1 đã tổ chức lớp đào tạo hướng dẫn đặc tính kỹ thuật và công tác thi công lắp đặt dây dẫn siêu nhiệt có khe hở có mã hiệu GZTACSR 340.

Ông Nguyễn Văn Lịch – Phó Giám đốc TTĐMĐ1 phát biểu khai mạc lớp học


 
Lớp đào tạo dây dẫn siêu nhiệt do Phòng Kỹ Thuật TTĐMĐ1 chủ trì hướng dẫn với sự tham dự của 30 học viên là các CBCNV của 06 Đội TTĐ trực thuộc TTĐMĐ1.

Dây dẫn siêu nhiệt GZTACSR 340 là dây dẫn được sử dụng trong công trình thay dây nâng khả năng tải đường dây 220kV Phú Mỹ - Mỹ Xuân được hoàn tất trong tháng 11/2017.
Nội dung hướng dẫn gồm kết cấu đặc trưng của dây dẫn siêu nhiệt có khe hở, so sánh điểm khác nhau giữa dây dẫn siêu nhiệt có khe hở với dây dẫn thông thường, giới thiệu các dụng cụ thi công chuyên dùng, phương pháp căng dây cuối cùng và một số lưu ý khi thi công.
Ông Lê Thanh Hòa – Phó Phòng KT hướng dẫn cho các học viên của lớp học. 

Kết hợp với hình ảnh, video thực tế qua công tác theo dõi, giám sát và thi công tại công trường thay dây nâng khả năng tải đường dây 220kV Phú Mỹ - Mỹ Xuân, các học viên đã nắm bắt được nhiều nội dung thiết thực và trực quan sinh động, đúc kết được nhiều kinh nghiệm trong việc thi công lắp đặt dây dẫn siêu nhiệt loại có khe hở.
 

Các học viên tham dự lớp học chụp hình lưu niệm

 


  • Lê Thanh Hòa – P.KT/TTĐMĐ1