TTĐMT2 đẩy mạnh tiến độ thực hiện công tác sửa chữa lớn và thí nghiệm định kỳ để đảm bảo chất lượng thiết bị trên lưới điện truyền tải

Truyền tải điện miền Tây 2 (TTĐMT2) trực thuộc Công ty truyền tải điện 4 là đơn vị có chức năng quản lý, vận hành các trạm biến áp, đường dây truyền tải điện với cấp điện áp 220kV - 500kV đi qua địa bàn 05 tỉnh: Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre. Khối lượng quản lý bao gồm 02 trạm biến áp 500kV và 08 trạm biến áp 220kV với tổng dung lượng 5.433 MVA; Tổng chiều dài đường dây là 1.590,31 km, trong đó đường dây 500kV là 555,26 km và đường dây 220kV là 1035,05 km. Khu vực lưới điện TTĐMT2 quản lý có đặc thù là đi qua nhiều sông ngòi, khu vực nhiều sét, một số tuyến đường dây và trạm gần biển, môi trường ô nhiễm nên thiết bị nhanh rỉ sét, suy giảm cách điện, hệ thống tiếp địa đường dây nhanh hỏng, một số trạm có thiết bị vận hành hơn 20 năm, thiết bị đầu tư nhiều giai đoạn nên không đồng bộ. Vì vậy, công tác sửa chữa lớn cần phải thực hiện đúng chu kỳ vận hành của thiết bị và công tác kiểm định thiết bị cần phải thực hiện đúng tình trạng vận hành thiết bị, đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, liên tục, ổn định.

CBCNV Trạm 220kV Mỹ Tho kiểm tra, đánh giá tình trạng vận hành của thiết bị

Trước những khó khăn trở ngại đó, Ban Giám đốc TTĐMT2 đã quán triệt, đẩy mạnh triển khai đến các Đội, Trạm và Tổ TTLĐ thường xuyên theo dõi tình hình vận hành của các thiết bị, những bất thường khiếm khuyết để triển khai khắc phục xử lý. Ngoài ra, đối với những thiết bị thường xuyên xuất hiện các bất thường kịp thời đánh giá, rút ngắn thời gian kiểm định thiết bị qua đó triển khai lập hồ sơ để thay thế trong các công trình sửa chữa lớn hay sửa chữa thường xuyên.

Công tác xử lý đầu cáp ngầm 35kV Trạm 500kV Duyên Hải

Hằng năm, trước ngày 01 tháng 08 (năm N), đơn vị quản lý vận hành lưới điện rà soát, đăng ký kế hoạch sửa chữa lớn, kiểm định thiết bị, bảo dưỡng, lưới điện thuộc phạm vi quản lý của mình với các cấp điều độ có quyền điều khiển cho năm tiếp theo (N+1) và định hướng cho năm sau đó (N+2). Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc cắt điện để thực hiện công tác củng cố lưới điện.

Đối với công tác kiểm định thiết bị, trên lưới điện TTĐMT2 quản lý, có một số trạm có thiết bị vận hành hơn 20 năm, điển hình như trạm 220kV Cai Lậy và trạm 220kV Mỹ Tho, thiết bị đầu tư nhiều giai đoạn nên không đồng bộ. Do đó, trong công tác kiểm định thiết bị cần phải thực hiện đúng thời hạn kiểm định, theo dõi thiết bị thường xuyên bằng các biện pháp cụ thể có phần mềm theo dõi các biên bản kiểm định, hiện tại đơn vị đang áp dụng và thử nghiệm trên hệ thống quản lý thí nghiệm (qltn.npt.com.vn); có file theo dõi kiểm định thiết bị từ quá khứ cho đến hiện tại và các năm tiếp theo; có phần mềm theo dõi các bất thường của thiết bị; tăng cường đo nhiệt độ mối nối cũng như các tiếp điểm chính của các DCL liên quan đến thanh cái; lập kế hoạch kiểm định tăng cường hàng năm đối với các TU, TI vận hành trên 15 năm. Đối với trạm 500kV Duyên Hải có vị trí ở gần biển, môi trường ô nhiễm nên thiết bị nhanh rỉ sét, suy giảm cách điện, cần phải thực hiện vệ sinh hotline thiết bị trước khi thực hiện công tác kiểm định.

Đối với công tác kiểm định thiết bị năm 2022, đơn vị đã thực hiện hoàn thành 638/638 thiết bị, đạt 100% vào tháng 5/2022.

Đối với công tác kiểm định thiết bị năm 2023, đơn vị đã phối hợp với TTDVKT4 triển khai lập kế hoạch vào tháng 6/2022 là 789 thiết bị (bao gồm các thiết bị đến hạn từ tháng 01/07/2022 đến 30/06/2023). Tính đến thời điểm hiện tại, công tác kiểm định thiết bị năm 2023 đã thực hiện được 240/789, đạt 30%. Ngoài việc lập kế hoạch cắt điện hàng năm, cụ thể cho từng tháng gửi các cấp cấp điều độ liên quan thì đơn vị thường xuyên theo dõi các công tác ngoài kế hoạch của các đơn vị bạn và các công tác sửa chữa lớn để phối hợp thực hiện công tác kiểm định thiết bị.

Đối với công tác sửa chữa lớn, ngay khi hồ sơ sửa chữa lớn được phê duyệt, Ban Giám đốc TTĐMT2 phân công công tác cụ thể cho các Phòng trực thuộc phối hợp với các Phòng Công ty bám sát tiến độ cung cấp vật tư, phương án thi công và kế hoạch thực hiện, chủ động liên hệ nhận các tài liệu thiết bị để tham khảo, đánh giá chất lượng và gửi cho các đơn vị trực thuộc để biên soạn qui trình. Trong năm 2022, tổng số công trình sửa chữa lớn của đơn vị là 45 công trình với tổng giá trị là 58,768 triệu đồng trong đó có 09 công trình phân giao cho đơn vị tự thực hiện. Tính đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã hoàn tất thi công được 25/45 công trình với giá trị 32,945 triệu đồng. Phần lớn các công trình của đơn vị phụ thuộc vào tiến độ giao vật tư của Công ty, dự kiến trong tháng 10/2022 sẽ thi công hoàn tất 05 công trình: thay OLTC MBA AT2 Vĩnh Long; thay dây chống sét đường dây 500kV Duyên Hải – Mỹ Tho và 03 công trình sửa chữa tường rào trạm Mỹ Tho 500kV, Mỏ Cày, Vĩnh Long. Nâng tổng số công trình hoàn thành là 30/45 công trình.

Công trình thay dây chống sét đường dây 500kV Duyên Hải – Mỹ Tho đoạn từ vị trí 50-65, 65-76

Công tác phối hợp với các cấp điều độ giải quyết cắt điện cũng rất quan trọng, góp phần việc triển khai công tác đúng tiến độ đề ra, vì vậy đơn vị đã giao cụ thể cho bộ phận chức năng để bám sát thực hiện như: Khi đăng ký kế hoạch cắt điện phục vụ công tác sửa chữa lớn và kiểm định thiết bị phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cấp điều độ liên quan để trả phiếu cắt điện trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, thông báo cho các đơn vị thi công để cùng phối hợp khảo sát, lập PATC&BPAT trình duyệt trước khi thực hiện công trình. 

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Công ty Truyền tải điện 4 cùng với truyền thống đoàn kết – thống nhất và tinh thần trách nhiệm – tận tâm, tập thể CBCNV TTĐMT2 quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trong công tác sửa chữa lớn, kiểm tra định kỳ theo đúng kế hoạch và tiến độ đã được giao. Qua đó góp phần đảm bảo hệ thống truyền tải điện vận hành an toàn, liên tục, ổn định./.


  • Phạm Văn Thuận & Phan Thanh Sơn - TTĐMT2
  • 0 nhận xét


Các Tin khác


Gửi nhận xét