TTĐMT3 hoàn thành công trình SCL 2020.

Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công ty và TTĐMT3, tập thể CBCNV của TTĐ.MT3 đã phấn đấu hoàn thành công trình SCL đúng tiến độ, đồng thời cũng hoàn thành các công tác trên lưới theo kế hoạch đề ra, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đường dây 220kV Rạch Giá - Ô Môn (tên gọi cũ là Rạch Giá – NMĐ Ô Môn) xây dựng năm 1995 và đưa vào vận hành ngày 13/11/1998 (đi chung cột đường dây 220kV Thốt Nốt – Rạch Giá) với tổng chiều dài 67,345 km được Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) giao đơn vị Truyền tải điện Miền Tây 3 (TTĐMT3) quản lý vận hành 81 cột từ cột 01- 81 với chiều dài 29,238 km.

Ông Châu Sóc Kha – Phó Giám đốc TTĐMT3 chủ trì phổ biến Phương án thi công và biện pháp sửa chữa lớn 2020 đến các đơn vị tham gia thi công.

Đến nay, đường dây 220kV Rạch Giá - Ô Môn đã vận hành hơn 20 năm và tình trạng dây dẫn có hiện tượng lão hóa, có nhiều khoảng cột có khoảng cách pha đất rất thấp, cụ thể là khoảng néo 50-60. TTĐMT3 thường xuyên theo dõi để kịp thời đưa vào kế hoạch sửa chữa. Mặt khác theo thiết kế trước đây khu vực này nằm hoàn toàn ngoài đồng trống, cách xa khu dân cư. Đến thời điểm hiện nay do tốc độ đô thị hóa nhanh khu vực này đã xây dựng các khu dân cư, các công trình phúc lợi xã hội, công cộng như cơ sở Y tế, trường học,…do vậy không đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho cộng đồng và gây sự cố lưới điện. Theo đó, trong năm 2020 PTC4 đã phê duyệt đưa đường dây này vào sửa chữa lớn (SCL), hạng mục công trình: “Nâng cao khoảng cách pha – đất tại các khoảng cột 52 - 53; 53 - 54; 54 - 55; 55 - 56; 56 – 57” thuộc khoảng néo 50-60 đường dây 220 kV Rạch Giá - Ô Môn.

Các Đội TTĐ trực thuộc thi công nâng cao khoảng cách pha – đất đường dây 220kV Rạch Giá - Ô Môn (bên phải) và đường dây 220kV Thốt Nốt – Rạch Giá (bên trái).

Kết hợp công tác cắt điện từng đợt các đường dây 220kV thuộc phạm vi quản lý Truyền tải điện Miền Tây 3 phục vụ công tác di dời lưới điện 220kV của dự án đường cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi trên địa phận tỉnh Kiên Giang. Ngày 26/6/2020, Ông Châu Sóc Kha – Phó Giám đốc TTĐMT3 đã trực tiếp phổ biến và triển khai phương án thi công và biện pháp an toàn công tác đến các đội Truyền tải điện Rạch Giá, Cà Mau, Châu Đốc tham gia thi công. Trong hai ngày 27 & 28/06/2020 các Đội Truyền tải điện Rạch Giá, Cà Mau, Châu Đốc thuộc TTĐMT3 cùng với sự hỗ trợ trực tiếp về mặt kỹ thuật của Phòng kỹ thuật Công ty đã thi công hoàn thành tiến độ, khối lượng theo phương án đề ra, đảm bảo an toàn con người và thiết bị, các khoảng cột sau khi xử lý căng lại dây dẫn đảm bảo khoảng cách an toàn pha – đất theo quy định.

Lãnh đạo TTĐMT3 thường xuyên có mặt tại công trình trực tiếp chỉ đạo công tác giám sát, nghiệm thu.

Song song với công tác SCL 2020 nâng cao khoảng cách pha – đất đường dây 220 kV Rạch Giá - Ô Môn (đi chung cột đường dây 220kV Thốt Nốt – Rạch Giá). Từ ngày 26/6/2020 đến ngày 06/7/2020 TTĐMT3 cũng chỉ đạo cho Đội TTĐ Rạch Giá, phòng Kỹ thuật cử người giám sát, nghiệm thu phần thi công hai vị trí giao chéo cột 64A và cột 65 mới (thu hồi cột 65 cũ), công tác này thuộc Dự án đường cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi. Trong quá trình thi công, lãnh đạo TTĐMT3 thường xuyên có mặt tại công trình trực tiếp chỉ đạo công tác giám sát. Đối với các đơn vị tham gia thi công, giám sát, nghiệm thu đảm bảo theo phương án thi công và biện pháp an toàn, đúng theo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng công trình đáp ứng đấu nối vào lưới điện hiện hữu.

Hai vị trí cột trong giai đoạn hoàn tất đấu nối đường dây 220 kV Rạch Giá - Ô Môn và thu hồi cột cũ 65 (cột bên trái).

Ngoài ra, cũng trong tháng 7/2020 đơn vị thi công thuộc Dự án đường cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi tiếp tục thi công dựng cột, đấu nối đối với khoảng cột giao chéo 09-10 ĐDK 220kV NMĐ Cà Mau – Rạch Giá (đoạn 1 mạch) và khoảng cột 333-335 ĐDK 220kV NMĐ Cà Mau – Rạch Giá (mạch 2&3).

Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công ty và TTĐMT3, tập thể CBCNV của TTĐ.MT3 đã phấn đấu hoàn thành công trình SCL đúng tiến độ, đồng thời cũng hoàn thành các công tác trên lưới theo kế hoạch đề ra, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


  • Thế Hải - Văn Lâm - TTĐMT3