TTĐMT3 tổ chức họp rà soát củng cố đường dây, ngăn lộ trạm biến áp chuẩn bị cung cấp điện cho đường dây Kiên Bình - Phú Quốc (vận hành tạm 110kV)

Thực hiện theo chỉ đạo của Công ty Truyền tải điện 4, ngày 13/07/2022, Truyền tải điện Miến Tây 3 (TTĐMT3) đã tổ chức tổ chức họp rà soát củng cố đường dây, ngăn lộ trạm biến áp chuẩn bị cung cấp điện cho đường dây Kiên Bình - Phú Quốc (vận hành tạm 110kV). Nhằm đánh giá công tác quản lý vận hành, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định khu vực tỉnh Kiên Giang trong đó có thành phố Phú Quốc và nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý vận hành đường dây vượt biển 220kV Kiên Bình –Phú Quốc.

Toàn cảnh buổi họp.

Chủ trì buổi họp là ông Lê Xuân Thụ – Giám đốc TTĐMT3, tham dự gồm có Phó Giám đốc Châu Sóc Kha; Trưởng, phó phòng Kỹ thuật, các cán bộ phòng Kỹ thuật; Tổ trưởng tổ thao tác lưu động Kiên Bình, Châu Đốc; Đội trưởng Đội Truyền tải điện Rạch Giá, Châu Đốc. Mở đầu buổi họp Giám đốc TTĐMT3 đã nêu những nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian sắp tới theo chỉ đạo của Công ty nhằm sẵn sàng cung cấp điện an toàn cho trạm 110kV Nam Phú Quốc sau khi đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành theo dự thảo của Trung tâm Điều độ hệ thống Điện miền Nam (A2) là đường dây 110kV Kiên Bình (178) – Nam Phú Quốc (172) (đường dây 220kV vận hành tạm cấp điện áp 110kV).

Ông Châu Sóc Kha, Phó Giám đốc phát biểu tại buổi họp.

Nội dung trọng tâm là củng cố vận hành trạm 220kV Kiên Bình; Rà soát xử lý dứt điểm các tồn tại, khiểm khuyết thiết bị nhất thứ, nhị thứ, các bảo vệ nội bộ MBA, hệ thống nguồn DC...; Rà soát rơle bảo vệ đảm bảo không có sai khác trị số cài đặt so với bảng trị số do Điều độ A2 ban hành; Rà soát cấu hình Logic các chức năng bảo vệ F79 (01 pha, 03 pha), F85, 50BF, đồng bộ thời gian rơle… đảm bảo các rơle làm việc chọn lọc, tin cậy và chính xác; Bổ sung đầy đủ các biến, hàm, phần tử bảo vệ, Input, Output liên quan… trong các hàm ghi nhận sự kiện ER, SER…; Kiểm tra, hiệu chỉnh trị số cài đặt “độ dài bản ghi sự kiện” trong rơle phù hợp nhằm đảm bảo ghi nhận đủ diễn biến sự cố, sự kiện đối với các rơle SEL tại trạm, để phục vụ phân tích sự cố theo chỉ đạo EVNNPT và Công ty.

Ông Bùi Nguyễn Xuân Vũ, Tổ trưởng Tổ TTLĐ Châu Đốc (thứ hai từ trái qua) phát biểu tại buổi họp.

Xây dựng kịch bản, phương án vận hành an toàn trạm 220kV Kiên Bình, đảm bảo cung cấp điện liên tục cho 03 ngăn 172, 173, 178 cấp điện cho thành phố Phú Quốc (cụ thể: ngăn 172, 173 cấp điện cho trạm 110kV Hà Tiên đi đến TBA 110kV Phú Quốc và ngăn 178 cấp điện trực tiếp TBA 110kV Nam Phú Quốc. Đặc biệt các Phương án phải đảm bảo trong điều kiện vận hành bình thường cả 03 ngăn lộ 172, 173, 178 không đồng thời kết nối vào cùng 01 thanh cái C11 hoặc C12, ngoại trừ các tình huống bắt buộc phải cô lập 01 trong thanh cái C11, C12. Cũng tại buổi họp các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến các công tác đảm bảo vận hành an toàn các tuyến đường dây 220kV Kiên Bình (272) - Châu Đốc (273) và đường dây 220kV Rạch Giá (274) – Kiên Bình (273) cũng như các thiết bị ngăn lộ liên quan sẵn sàng cho mọi kịch bản, tình huống có thể xảy ra vẫn đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho khu vực tỉnh Kiên Giang và thành phố Phú Quốc.

Ông Lê Xuân Thụ - Giám đốc TTĐMT3 kết luận buổi họp

Kết luận buổi họp, ông Lê Xuân Thụ - Giám đốc TTĐMT3 đánh giá cao các đề xuất, công tác chuẩn bị tham luận từ các đại biểu tham dự. Giám đốc cũng chia sẻ kinh nghiệm quản lý vận hành đường dây, trạm biến áp thông qua kinh nghiệm thực tiễn để các đại biểu tiếp thu, triển khai thực hiện. Đồng thời Giám đốc giao nhiệm vụ đến Tổ trưởng Tổ TTLĐ Kiên Bình, Châu Đốc; Đội trưởng Đội TTĐ Rạch Giá, Châu Đốc; Trưởng, phó phòng Kỹ Thuật và các cán bộ liên quan thực hiện ngay các công việc được giao theo chỉ đạo của Công ty Truyền tải điện 4; sẵn sàng cung cấp điện an toàn cho trạm 110kV Nam Phú Quốc sau khi đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành đường dây 110kV Kiên Bình –Nam Phú Quốc.


  • Thái Hiệp - TTĐMT3