TTĐMT3 tổ chức vận động CBCNV tham gia cuộc thi trắc nghiệm online về Văn hóa EVNNPT

Thực hiện chỉ đạo của Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) từ ngày 01/6/2020 Truyền tải điện Miền Tây 3 (TTĐMT3) đã tổ chức tuyên truyền, vận động toàn thể CBCNV của đơn vị tích cực tham gia cuộc thi trắc nghiệm online về Văn hóa EVNNPT, kết quả 100% CBCNV đều tham gia cuộc thi và đạt kết quả rất tốt.

Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu sắc cho cán bộ công nhân viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về Văn hóa EVNNPT, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã tổ chức cuộc thi trắc nghiệm online về Văn hóa EVNNPT năm 2020. Theo đó, Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) đã tổ chức và phát động phong trào ôn luyện qua hình thức thi thử các bộ đề thi trắc nghiệm online Văn hóa EVNNPT trước khi hưởng ứng cuộc thi chính thức. Do đó, từ ngày 01/6/2020 Truyền tải điện Miền Tây 3 (TTĐMT3) đã tổ chức tuyên truyền, vận động toàn thể CBCNV của đơn vị tích cực tham gia.

CBCNV khối văn phòng TTĐMT3 tham gia thi trắc nghiệm online Văn hóa EVNNPT.

 Kết quả, từ ngày 01 đến ngày 19/6/2020, toàn thể CBCNV trong TTĐMT3 đã ôn luyện thi thử 109/109 người đạt tỷ lệ 100%. Có nhiều CBCNV đã tham gia ôn luyện thi thử rất nhiều lần như trường hợp anh Nguyễn Minh Trường – Đội TTĐ Cà Mau với 160 lần, anh Ông Tý Mỹ – Đội TTĐ Rạch Giá với 120 lần và nhiều CBCNV khác nữa. Theo kế hoạch từ ngày 20-29/6/2020, TTĐMT3 sẽ tổ chức cho CBCNV thi chính thức. 

Điều hành viên trạm 220kV Rạch Giá tham gia thi trắc nghiệm online Văn hóa EVNNPT.

Đánh giá qua bảng thống kê phần mềm trắc nghiệm tỷ lệ CBCNV tham gia thi đều đạt kết quả tốt theo yêu cầu của Ban tổ chức. Qua cuộc thi trắc nghiệm online về Văn hóa EVNNPT cho thấy CBCNV rất quan tâm tìm hiểu về Văn hóa EVNNPT, với hình thức thi trắc nghiệm online sẽ giúp  cho CBCNV dễ dàng tiếp cận tài liệu, từ đó dần thấm sâu bài học về Văn hóa EVNNPT trong mỗi CBCNV. Ngoài ra, thông qua cuộc thi, TTĐMT3 sẽ lựa chọn những tập thể, cá nhân tham gia tích cực và có bài thi tốt nhất để khen thưởng, tuyên dương nhằm lan tỏa gương tiêu biểu thực thi Văn hóa EVNNPT, tạo niềm tin và gắn kết toàn bộ CBCNV trong việc thực hiện Văn hóa EVNNPT tốt hơn.

Điều hành viên trạm 220kV Châu Đốc tham gia thi trắc nghiệm online Văn hóa EVNNPT.


  • Thế Hải - TTĐMT3