TTĐ.Miền Tây 3 tổ chức huấn luyện chuyên đề đào tạo nâng cao tay nghề QLVH đường dây và trạm biến áp

Triển khai kế hoạch đào tạo năm 2019, trong 02 ngày 16-17/07/2019 Truyền tải điện Miền Tây 3 (TTĐ.MT3) đã tổ chức bồi huấn Chuyên đề đào tạo, nâng cao kiến thức, tay nghề cho công nhân quản lý vận hành trạm biến áp và đường dây

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Về tham dự lớp học gồm 26 học viên là trưởng trạm biến áp, CBKT, ATV, trực vận hành chính đến từ  các trạm biến áp 220kV Long Xuyên; Rạch Giá, Châu Đốc, Cà Mau, Kiên Bình và các Đội TTĐ Rạch Giá, Cà Mau, Châu Đốc.

Hướng dẫn đào tạo tại lớp tập huấn có các cán bộ an toàn, hành lang,  kỹ thuật của TTĐ.MT3 và cán bộ phòng An toàn Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4).

Qua 02 ngày học tập các học viên tham dự đã được nghe và cùng trao đổi các ý kiến về chuyên môn nghiệp vụ liên quan công tác quản lý vận hành. Đồng thời qua phần phân tích và hướng dẫn của các cán bộ nghiệp vụ TTĐ.MT3 và nhất là chuyên đề về nhận diện các yếu tố nguy hiểm rủi ro trong triển khai khai thi công, biện pháp ngăn ngừa, các học viên đã nhận thức được sâu rộng hơn về các nguy cơ mất an toàn trong công tác quản lý vận hành; đối với phần hướng dẫn các quy định an toàn lao động đang được áp dụng trong PTC4 do cán bộ an toàn của PTC4 trình bày, các học viên đã được giải thích cặn kẽ hơn những vấn đề còn vướng mắc.

Sau khoá học các học viên tham dự lớp huấn luyện chuyên đề đã đạt được nhiều kết quả tích cực, mỗi học viên đều được trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản cũng như rút ra một số kinh nghiệm thực tế trong vận hành, góp phần nâng cao tính chủ động, tự giác tuân thủ quy trình, quy định trong công tác quản lý vận hành, nhận diện được các nguy cơ, các yếu tố rủi ro để chủ động đề ra các biện pháp phòng ngừa, loại trừ các nguy cơ mất an toàn cho con người và thiết bị, góp phần đảm bảo lưới điện truyền tải vận hành an toàn liên tục.


  • Trần Văn Lâm - Cán bộ an toàn - TTĐ.MT3