Tài liệu Văn hóa EVN

EVN ban hành Tài liệu Văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo Quyết định số 1056/QĐ-EVN ngày 15/7/2022. Mời xem tài liệu như sau:

 

 


  • nguồn: EVN