Tăng cường chất lượng cung cấp điện

Năm 2021 lưới điện do Truyền tải điện Miền Đông 1 quản lý không để xảy ra sự cố trạm và một số vụ sự cố thoáng qua của đường dây, không gây mất điện các phụ tải phân phối, đảm bảo công tác vận hành an toàn trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp trên địa bàn khu vực Tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu. Lưới điện do Truyền tải điện Miền Đông 1 quản lý vận hành đạt được các chỉ số về độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện phân phối như chỉ số về thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIDI), chỉ số về số lần mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIFI) và chỉ số về số lần mất điện thoáng qua trung bình của lưới điện phân phối (MAIFI).

Trong thời đại công nghiệp hóa như hiện nay, việc cung cấp điện ổn định cho các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài được xem là nhiệm vụ quan trọng, và là tiêu chí đánh giá năng lực ngành điện của một Quốc gia. Để có cơ sở đánh giá độ ổn định cung cấp điện cho khách hàng, các quốc gia trên thế giới thường xuyên thực hiện các phép đo số lần mất điện, khoảng thời gian mất điện. Họ dựa vào các tiêu chuẩn do viện kỹ sư điện, điện tử IEEE đặt ra, trong đó các chỉ số cơ bản được chú trọng đến là chỉ số SAIFI, SAIDI, MAIFI.

Ở nước ta, Bộ công thương đã ban hành Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 quy định về hệ thống điện phân phối, trong đó nêu rõ quy định về các chỉ số ổn định lưới điện bởi các chỉ sô SAIDI, SAIFI, MAIFI.

Năm 2021 lưới điện do Truyền tải điện Miền Đông 1 quản lý không để xảy ra sự cố trạm và một số vụ sự cố thoáng qua của đường dây, không gây mất điện các phụ tải phân phối, đảm bảo công tác vận hành an toàn trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp trên địa bàn khu vực Tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu. Lưới điện do Truyền tải điện Miền Đông 1 quản lý vận hành đạt được các chỉ số về độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện phân phối như chỉ số về thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIDI), chỉ số về số lần mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIFI) và chỉ số về số lần mất điện thoáng qua trung bình của lưới điện phân phối (MAIFI).

Để đạt được những chỉ tiêu trên, bằng những giải pháp kỹ thuật và sự nỗ lực vượt qua mọi khó khăn của tập thể cán bộ, công nhân viên Truyền tải điện Miền Đông 1 đã hoàn thành những chỉ tiêu của Công ty giao và luôn luôn phấn đấu hạn chế tối đa xảy ra sự cố lưới điện, đảm bảo cung cấp điện liên tục cho khách hàng.

Để thực hiện chủ trương tự động hóa trong công tác vận hành TBA, đến năm 2021 Truyền tải điện Miền Đông 1 đã vận hành được 6/8 trạm biến áp 220kV không người trực, công tác đi vào nề nếp, giảm sự cố trong quá trình vận hành. Đơn vị cũng đã tăng cường công tác quản lý kỹ thuật trong TBA và đường dây, đặc biệt bằng phần mềm PMIS để theo dõi nguồn gốc xuất xứ, lịch sử vận hành, thời gian kiểm tra định kỳ thiết bị để lên phương án bảo trì, bảo dưỡng hợp lý, đảm bảo vận hành an toàn cho lưới điện truyền tải. Trong công tác cắt điện do A0, A2 yêu cầu, cắt điện có kế hoạch, đơn vị luôn phối hợp chặc chẽ, nhịp nhàng giữa công tác bảo dưỡng thiết bị trong trạm biến áp và các tuyến đường dây liên quan, tránh trường hợp cắt điện nhiều lần làm ảnh hưởng đến cung cấp điện

Song song đó, đơn vị luôn kiểm tra và nhắc nhở các Trạm, Đội, Tổ TTLĐ việc tăng cường công tác kiểm tra đường dây, kết hợp phương thức kiểm tra truyền thống và ứng dụng các thiết bị điện tử thông minh như Flycam, Camera phát hiện vầng quang, đo nhiệt độ từ xa nhằm kịp thời phát hiện kịp thời các mối nguy cơ gây ra sự cố do phóng điện, vi phạm khoảng cách an toàn điện, các vật bay vướng vào đường dây khi có giông lốc xảy ra cũng như luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý vận hành, từng cá nhân đều có trách nhiệm quan trọng như nhau trong việc bảo vệ  lưới điện truyền tải vận hành được an toàn, liên tục, đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật Công ty giao. Truyền tải điện Miền Đông 1 cũng tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương nơi có lưới điện đi qua thường xuyên tuyên truyền Luật điện lực, các hành vi vi phạm đến hành lang an toàn lưới điện bằng nhiều hình thức như đối thoại trực tiếp, treo biển báo, băng rôn, áp phích…

TTĐMĐ1 sử dụng công nghệ Flycam kiểm tra tuyến đường dây 220kV.

Công tác thí nghiệm thiết bị tăng cường biến điện áp.

Kiểm tra nhiệt độ mối nối ban đêm tại TBA.

Kiểm tra vầng quang đường dây.


  • Phòng Kỹ thuật - TTĐMĐ1