Tăng cường công tác kiểm tra cơ sở kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đảm bảo công tác vận hành an toàn hệ thống truyền tải điện 500kV.

Ngày 5/8/2020, ông Nguyễn Văn Hóa, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Công ty đã đi thực tế kiểm tra công trình trạm biến áp 500kV Chơn Thành và công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp của các đội Chơn Thành, Bù Đăng cũng như công tác phòng chống lụt bão đường dây 500kV Pleku2 - Cầu Bông trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Ông Nguyễn Văn Hóa- Phó Giám đốc Công ty (người đứng bìa phải) làm việc với Trưởng nhóm giám sát nghiệm thu Trạm 500kV Chơn Thành.

Cùng tham gia với đoàn có ông Nguyễn Minh Dũng , Bí thư chi bộ - Giám đốc Truyền tải điện miền Đông 2, ông Nguyễn Vỹ - Phó Giám đốc Truyền tải điện miền Đông 2; Trưởng phòng Tổng hợp và Đội Trưởng đội TTĐ, Trưởng nhóm giám sát, nghiệm thu trạm biến áp 500kV Chơn Thành.

Ông Nguyễn Văn Hóa đã chủ trì kiểm tra tình hình thực hiện công trình tại trạm biến áp 500kV Chơn Thành. Đây là công trình đang gấp rút hoàn thành để đáp ứng nhu cầu phụ tải phía Nam. Báo cáo của Trưởng nhóm giám sát, nghiệm thu trạm cho biết, đến nay công trình đảm bảo theo đúng tiến độ đề ra, các vật tư thiết bị đang được các nhà thầu xây lắp khẩn trương thực hiện, các thiết bị nhất thứ, nhị thứ đã được lắp đặt và thí nghiệm xong đang trong giai đoạn gấp rút nghiệm thu chuẩn bị đóng điện vận hành.

Chỉ đạo tại hiện trường, ông Nguyễn Văn Hóa lưu ý, trong quá trình giám sát nghiệm thu phải kiểm tra vật tư thiết bị đúng chủng loại, xuất xứ hàng hóa theo hồ sơ thiết kế, vật tư thiết bị nào không đúng cần cương quyết từ chối nghiệm thu đồng thời có báo cáo về Truyền tải và Công ty; Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Lãnh đạo đơn vị cần quan tâm chỉ đạo CBCNV, người lao động trên công trường phải thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của Bộ Y tế cũng như phương án phòng chống dịch bệnh đã xây dựng và các văn bản chỉ đạo của cấp trên; Là đơn vị thụ hưởng cần đề xuất các giải pháp để công trình sau khi hoàn thành phát huy hiệu quả cao nhất, thuận lợi trong quản lý đảm bảo vận hành an toàn; Đồng thời quan tâm đến công tác nghiệm thu hệ thống phòng cháy, chữa cháy, giấy phép sử dụng nguồn nước ngầm.

Ông Nguyễn Văn Hóa- Phó Giám đốc Công ty kiểm tra hiện trường đường dây 500kV Pleiku2- Cầu Bông.

Đến kiểm tra công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp của đội TTĐ Chơn Thành và công tác phòng chống lụt bão đường dây 500kV Pleku 2 - Cầu Bông tại khoảng trụ 739-740 thuộc địa bàn xã Minh Lập, huyện Chơn Thành. Ông Nguyễn Văn Hóa cũng lưu ý đơn vị Truyền tải điện miền Đông 2 tăng cường làm việc với UBND huyện Chơn Thành, UBND xã Minh Lập và các cơ quan liên quan với tinh thần tuyên truyền vận động nhưng cũng thể hiện sự kiên trì và cương quyết xử lý vì đây là công trình quan trọng liên quan đến an ninh Quốc gia, đã được tỉnh Bình Phước ban hành đề án bảo vệ. Trong thời gian tới nếu tình hình chưa biến chuyển, cần báo cáo Ban chỉ đạo bảo vệ công trình lưới điện cao áp tỉnh Bình Phước. Quan điểm của Công ty là tuyệt đối không để xảy ra sự cố do cây cao ngoài hành lang vi phạm khoảng cách an toàn.

Cũng trong ngày, ông Nguyễn Văn Hóa đã đến làm việc với đội Truyền tải điện Bù Đăng, công tác quản lý vận hành của đội cũng đang gặp khó khăn với một số hộ dân có cây trồng nhưng người dân thiếu hợp tác, dẫn đến có nguy cơ cây cao vi phạm khoảng cách an toàn trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Văn Hóa yêu cầu phải tập trung rà soát hồ sơ pháp lý, hồ sơ bồi thường của Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung, nguồn lực, phối hợp với UBND huyện Bù Đăng và các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đồng thời thể hiện sự cương quyết xử lý. Tuyệt đối không để xảy ra sự cố do cây cao ngoài hành lang vi phạm khoảng cách an toàn. Ngoài ra cần chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng đội trở thành Đội TTĐ kiểu mẫu của TTĐ miền Đông 2.


  • Xuân Kiên – Viết Trường - TTĐ.MĐ2