Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý vận hành trạm biến áp

Vừa qua trong 2 ngày 27 và 28 tháng 09 năm 2022, tại hội trường Truyền tải điện Miền Đông 2 (TTĐ MĐ2), Chi bộ Quản lý vận hành trạm trực thuộc Đảng bộ bộ phận TTĐ MĐ2 đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ Quản lý vận hành trạm trong không khí trang nghiêm và phấn khởi.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội có đồng chí Bùi Văn Hoàng – Uỷ viên ban thường vụ Đảng uỷ công ty Truyền tải điện 4, Bí thư Đảng uỷ bộ phận, giám đốc Truyền tải điện Miền Đông 2. Ngoài ra còn có các đồng chí Uỷ viên ban chấp hành Đảng uỷ bộ phận TTĐ MĐ2, bí thư các chi bộ khối cơ quan, QLVH đường dây và toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ

Đồng chí Trần Tuấn Giang- Bí thư Chi đoàn TTĐMĐ2 đọc báo cáo tham luận tại đại hội

Đại hội được tổ chức trọng thể gồm 02 phiên – 01 phiên Đại hội trù bị và 01phiên Đại hội chính thức – với các nội dung và tiến trình đúng theo quy định tại Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam, hướng dẫn số 01/HD-TW ngày 28/09/2021 của Ban chấp hành trung ương Đảng về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng và hướng dẫn số 07-HD/ĐU, ngày 03/08/2022 của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 về việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Công ty và chi bộ trực thuộc Đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2022-2025.

Chi bộ Quản lý vận hành trạm được thành lập ngày 19/5/2021 theo Quyết định số 130-QĐ/ĐU ngày 14 tháng 5 năm 2021. Ngay sau khi thành lập, Chi bộ đã xây dựng và ban hành Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2022 trên cơ sở kế thừa và phát huy Nghị quyết Đại hội Chi bộ Truyền tải điện miền Đông 2 nhiệm kỳ 2020-2022, để lãnh đạo thực hiện đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực như : vận hành hệ thống các trạm biến áp truyền tải an toàn, liên tục, ổn định, góp phần quan trọng đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân; xây dựng, thực hiện văn hóa doanh nghiệp, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tổ chức các phong trào thi đua nâng cao độ tin cậy đảm bảo quản lý, vận hành lưới điện; đẩy mạch thực hiện các hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, tiến bộ khoa học vào trong vận hành trạm biến áp truyền tải; công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác an toàn lao động, phòng chống thiên tai, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường;  công tác quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội được thực hiện tốt, môi trường làm việc của CBCNV được cải thiện ngày càng tốt hơn. Đặc biệt, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” qua sự quan tâm của Chi uỷ chi bộ đã tạo được sức thu hút, lan toả đến từng Đảng viên, CBCNV trong khối trạm biến áp truyền tải.

Đồng chí Bùi Văn Hoàng -Bí thư Đảng bộ bộ phận -Giám đốc TTĐMĐ2 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí Lê Thế Sỹ-Bí thư Chi bộ QLVH trạm tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội

Trong chương trình thảo luận của Đại hội, toàn thể các Đảng viên trong Chi bộ đã tích cực tham luận, thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề quan trọng, đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.

Thông qua Đại hội cũng đã bầu cử Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Lê Thế Sỹ - Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đã vinh dự có được sự tín nhiệm tuyệt đối của tất cả các Đảng viên trong Chi bộ, tiếp tục giữ chức vụ Bí thư chi bộ, gánh vác trọng trách lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội Chi bộ Quản lý vận hành trạm lần thứ II có ý nghĩa rất quan trọng để tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2020 – 2022, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, định hướng cho Chi bộ trong các năm tới tiếp tục “Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, xây dựng Chi bộ Quản lý vận hành trạm trong sạch, vững mạnh; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, liên tục, cung cấp điện ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng. Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện miền Đông 2 nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 ” 

Đồng chí Bùi Văn Hoàng tặng hoa chúc mùng Đồng chí Lê Thế Sỹ được đại hội tín nhiệm bầu làm Bi thư chi bộ QLVH trạm nhiệm kỳ 2022-2025


  • Dương Xuân Phú - Trạm 500kV Tân Uyên - TTĐMĐ2


Các Tin khác