Tập thể CBCNV Tổ thao tác lưu động Long An luôn tận tâm hoàn thành công việc được giao.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, mỗi CBCNV luôn gương mẫu, sáng tạo trong công việc và chủ động thực hiện công tác vận hành, không những phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, bảo vệ lưới điện ổn định, Tổ TTLĐ Long An luôn nghiêm túc việc thực thi Văn hóa doanh nghiệp của Công ty Truyền tải điện 4 nói riêng và của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia nói chung.

Tổ Thao tác lưu động (TTLĐ) Long An được giao nhiệm vụ quản lý vận hành 02 trạm biến áp là Trạm 220kV Long An và Trạm 220kV Cần Đước. Khác với Trạm 220kV Cần Đước mới đưa vào vận hành, Trạm 220kV Long An đóng điện vào năm 2009, tính tới thời điểm hiện tại trạm đã hoạt động được hơn 13 năm.

Thực hiện đẩy mạnh việc chuyển đổi số vào quản lý vận hành, theo đó nhân sự giảm đi và đưa các ứng dụng KHCN vào công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành để vừa tăng năng suất lao động, vừa xây dựng một đội ngũ chuyên nghiệp, đó chính là mục tiêu mà Tổ TTLĐ Long An quyết tâm thực hiện. Nhận thức rõ vai trò, nhiệm vụ vận hành trong tình hình mới, tập thể CBCNV trong đơn vị với tinh thần trách nhiệm cao đã quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, đóng góp vai trò to lớn giữ vững an ninh, an toàn năng lượng quốc gia, trong đó, đảm bảo cung cấp điện an toàn cho toàn tỉnh Long An.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, mỗi CBCNV luôn gương mẫu, sáng tạo trong công việc và chủ động thực hiện công tác vận hành, không những phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, Tổ TTLĐ Long An còn phát huy Văn hóa EVNNPT vào công việc cũng như cuộc sống; Mỗi CBCNV hiểu rõ chỉ có Văn hóa mới tồn tại và phát triển. Tổ đã phát động thi đua hoàn thành nhiệm vụ sản xuất với chuẩn mực “nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc”. Với tinh thần ấy, tập thể đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc trong công tác quản lý vận hành trạm biến áp, góp phần thi đua hoàn thành nhiệm vụ chung của Đơn vị.

Luôn có trách nhiệm với bản thân, với những người xung quanh, với lời nói và việc làm của mình, đó là phương châm tại đơn vị trong các cuộc họp sản xuất, mỗi CBCNV luôn chủ động rèn luyện bản thân, trao dồi kỹ năng làm việc nhất là làm quen với công nghệ số để đáp ứng nhu cầu công tác, nghiên cứu Văn hóa EVNNPT để rèn luyện kỹ năng ứng xử, ứng phó với các tình huống bất lợi trong giao tiếp với địa phương, người dân; Rèn luyện bản thân có trách nhiệm với công việc được giao, làm việc hết trách nhiệm không ngại gian khó, suy nghĩ và tìm mọi phương pháp để hoàn thành nhiệm vụ; Sẵn sàng trao đổi, hỗ trợ đồng nghiệp để giải quyết công việc, dùng lời nói hết sức gần gũi, thân thiện, chân thành tạo thiện cảm tốt trong công việc cũng như cuộc sống nơi địa phương sinh sống.

Tổ TTLĐ Long An sẽ tiếp tục đóng góp toàn bộ công sức, tận tậm, trách nhiệm của đơn vị để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ nhân dân, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.

Cán bộ công nhân viên của Trạm đang tiếp xúc và vận động người dân cam kết chằn néo mái nhà mùa mưa bão.

Tổ TTLĐ Long An tiếp đoàn kiểm tra phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Thủ Thừa, Long An.

Điều hành viên kiểm tra thiết bị trong ca trực.


  • Tiêu Hoàng Đăng Khoa -Tổ TTLĐ Long An - TTĐHCM