Tập thể CBCNV trạm 220kV Cai Lậy nêu cao giá trị Tuân thủ - Trách nhiệm - Tận tâm trong Văn hóa EVNNPT

Để đạt được mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2022, mỗi CBCNV trạm biến áp 220kV Cai Lậy luôn đề cao các giá trị Tuân thủ - Trách nhiệm - Tận tâm trong công tác vận hành, chủ động nghiên cứu, học tập nhằm đẩy mạnh thực hiện các ứng dụng KHCN trong công tác quản lý kỹ thuật, phát huy tinh thần Văn hóa EVNNPT.

Trạm 220kV Cai Lậy tiền thân là trạm biến áp với cấp điện áp 66/15kV, sau tháng 07/1997 trạm được đóng điện vận hành với cấp điện áp 220/110kV. Hiện nay trạm là đơn vị trực tiếp sản xuất trực thuộc Truyền tải điện miền Tây 2 – Công Ty Truyền tải điện 4, với nhiệm vụ trọng tâm là đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, liên tục, ổn định, tin cậy đồng thời đáp ứng nhu cầu trung chuyển lưới điện 220kV cho khu vực các tỉnh miền Tây. Trạm 220kV Cai Lậy nhận nguồn công suất từ Trạm 500kV Mỹ Tho liên kết với phụ tải các tỉnh miền Tây thông qua đường dây liên kết Trạm 220kV Cao Lãnh (hai mạch), Trạm 220kV Vĩnh Long (hai mạch); cung cấp nguồn điện với cấp điện áp 110/22kV cho phụ tải huyện Cai Lậy, huyện Cái Bè, huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang và một phần tỉnh Long An.

Điều hành viên kiểm tra sân ngắt phía 220kV.

Từ năm 1997 đến nay, trải qua nhiều giai đoạn cải tạo, nâng công suất, đến nay trong thời gian vận hành kết hợp với công tác quản lý kỹ thuật tại trạm ghi nhận và kiến nghị một số phát sinh trong thời gian vận hành qua năm tháng: Như trước đây, khi đóng điện lần đầu các thiết bị được đầu tư lắp đặt mới phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành, nhưng đến nay trong quá trình quản lý, theo dõi dần xuất hiện những khiếm khuyết so với yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật hiện tại đòi hỏi CBCNV càng phải tập trung cao độ và tuân thủ nghiêm ngặt hơn nữa đối với các quy trình vận hành để đảm bảo vận hành an toàn, liên tục.

Tuân thủ trong công tác quản lý vận hành

Tập thể CBCNV trạm luôn tuân thủ thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo, phân công của Lãnh đạo TTĐMT2, tuân thủ đảm bảo vận hành an toàn trong việc thực hiện chế độ thao tác, công tác tại Trạm; triển khai phương án thi công và biện pháp an toàn cho các đơn vị công tác khi vào trạm làm việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho toán công tác cũng như đảm bảo phòng chống dịch Covid-19; tăng cường kiểm tra và theo dõi thiết bị, đặc biệt là thiết bị vận hành lâu năm, thiết bị có dấu hiệu chất lượng xuống cấp, thiết bị có số liệu thí nghiệm gần ngưỡng cảnh báo; quản lý tổn thất điện năng, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, vệ sinh công nghiệp, kiểm tra và sao lưu cấu hình rơ le, cập nhật bản vẽ hoàn công, học tập và triển khai thực hiện các ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý vận hành.

Điều hành viên ghi thông số vận hành hệ thống - Logsheet trong ca trực.

Tuân thủ theo chỉ đạo của Công ty Truyền tải điện và Truyền tải điện miền Tây 2 trong công tác phòng, chống dịch nhằm bảo vệ sức khỏe CBCNV, ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ ngoài cộng đồng, đảm bảo lực lượng hoàn thành tốt công tác quản lý vận hành, tập thể CBCNV trạm 220kV Cai Lậy đã nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ý thức là CBCNV của EVNNPT, tập thể trạm luôn nêu cao giá trị tuân thủ, không quản ngại khó khăn để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo vận hành an toàn lưới truyền tải điện vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Điều hành viên kiểm tra chỉ số bộ đổi nấc MBA AT1 trong ca trực.

Trách nhiệm trong vận hành

Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, mỗi công tác đều được điều hành viên tích cực thực hiện hết khả năng, đề xuất các trường hợp cần cải tiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu thực tế. Với những ghi nhận trong công tác quản lý kỹ thuật phát sinh trong quá trình vận hành, CBCNV trạm luôn chủ động nêu ra các vấn đề bất cập trong công tác để báo cáo lãnh đạo đơn vị, từ đó kịp thời xử lý các tồn tại phát sinh. 

Tận tâm hoàn thành công việc được giao

Từ đầu năm đến nay, dù là ngày Tết Dương lịch hay Tết Nguyên đán, các CBCNV trạm đều hăng say với công việc, chuẩn bị triển khai các nhiệm vụ kế hoạch được giao, lấy niềm vui trong công việc làm niềm vui chung như khi ở bên gia đình, bạn bè, để đảm bảo hệ thống TTĐ vận hành an toàn trong những ngày Lễ Tết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều hành viên kiểm tra tình trạng Rơle trong ca trực.

Để đạt được mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2022, mỗi CBCNV trạm biến áp 220kV Cai Lậy luôn đề cao các giá trị Tuân thủ - Trách nhiệm - Tận tâm trong công tác vận hành, từ đó đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục cho tỉnh Tiền Giang và một phần lưới điện của các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, đóng góp vai trò quan trọng để giữ vững an ninh, an toàn năng lượng trong khu vực./.


  • Nguyễn Hoàng Huy - ĐHV Trạm 220kV Cai Lậy
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét