Thăm hỏi CNVCLĐ nhân Tháng Công nhân và Tháng hành động ATVSLĐ năm 2020.

Hướng về hoạt động “Tháng công nhân” và “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” (ATVSLĐ) năm 2020, trong 3 ngày từ ngày 11 đến 13/5/2020 Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cùng Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) đến thăm hỏi, động viên CNVCLĐ các đơn vị trong Công ty.

Đoàn công tác gồm có Ô. Trịnh Tuấn Sơn, UVTV Công đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn EVNNPT; Ô. Đống Tiến Long, UVBCH Công đoàn EVNNPT, Phó Chủ tịch Công đoàn PTC4; Ô. Nguyễn Hoàng Sơn, Chuyên viên Ban CSPL Công đoàn EVNNPT.

Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà đơn vị Truyền tải điện miền Tây 1, Truyền tải điện miền Tây 2 và các Đội, Trạm, Tổ thao tác lưu động thuộc Truyền tải điện miền Tây 2.

Gặp gỡ và chia sẻ với anh em công nhân các Đội, Trạm, Tổ thao tác lưu động, đoàn đã lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của công nhân Truyền tải về điều kiện môi trường làm việc, trang bị bảo hộ lao động; các chế độ chính sách về tiền lương, nâng bậc, đời sống sinh hoạt; chú trọng triển khai và đề xuất kiến nghị trang bị các thiết chế văn hóa tại Truyền tải góp phần nâng cao đời sống tinh thần trong CNVCLĐ sau những giờ lao động mệt nhọc, tạo động lực tái tạo nâng cao thể lực; đặc biệt lắng nghe tình hình thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo các cấp, sự quan tâm của công đoàn các cấp trong thời gian CNVCLĐ trạm biến áp bị cách ly tập trung.

Ô. Trịnh Tuấn Sơn, UVTV Công đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn EVNNPT trao đổi với Lãnh đạo các Truyền tải và CNVCLĐ về tình hình sản xuất của EVN sản lượng điện truyền tải sẽ biến động nhiều trong tình hình dịch bệnh covid kéo dài, nhiều cơ sở nhà máy ngừng sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng, ảnh hưởng thu nhập và đời sống của CNVCLĐ trong toàn Tập đoàn, đòi hỏi CNVCLĐ phải hết sức cảm thông và phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung hoàn thành kế hoạch sản xuất và đảm bảo an toàn lao động trong mọi lúc mọi nơi. Ngoài ra, Chủ tịch Công đoàn EVNNPT trao đổi về việc triển khai đào tạo xây dựng khung năng lực trên phần mềm E-Clearning cho CNVCLĐ do EVN phát dộng, yêu cầu CNVCLĐ tham gia học tập thấm nhuần chuyên đề này, trong đó Công đoàn mong muốn CNVCLĐ chú trọng tỷ lệ 70:20:10 về hiệu quả học tập mỗi người phải tự học 70% là chính, được dẫn dắt huấn luyện là 20% và học trên lớp là 10%, và tỷ lệ này cũng có thể ứng dụng trong cuộc sống tại gia đình.

Đoàn công tác động viên CNVCLĐ Đội, Trạm, Tổ thao tác lưu động yên tâm công tác, tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề và cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch giao.

Nhân dịp này, Lãnh đạo Công đoàn EVNNPT trao một phần chi phí hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa cho Truyền tải điện miền Tây 3.                   

Những hình ảnh tiêu biểu

Lãnh đạo Công đoàn EVNNPT thăm hỏi, tặng quà Truyền tải điện miền Tây 1.

Ông Trịnh Tuấn Sơn, Chủ tịch Công đoàn EVNNPT tặng kinh phí hỗ trợ thiết chế văn hóa cho Truyền tải điện miền Tây 3.

Lãnh đạo Công đoàn EVNNPT thăm hỏi, tặng quà Truyền tải điện miền Tây 2.

Lãnh đạo Công đoàn EVNNPT thăm hỏi, tặng quà Đội Truyền tải điện Vĩnh Long

Lãnh đạo Công đoàn EVNNPT thăm hỏi, tặng quà Tổ thao tác lưu động Vĩnh Long.

Lãnh đạo Công đoàn EVNNPT thăm hỏi, tặng quà Tổ xe của Văn phòng Công ty.


  •    Nguyễn Văn Lạc, UVBCH Công đoàn Công ty