Thăm hỏi, ủy lạo và động viên tinh thần đến toàn thể CBCNV tham gia tại công trình dựng cột tạm KEMA đường dây 220 kV Cát Lái – Thủ Đức.

Nhằm kịp thời động viên tinh thần CBCNV đang công tác trên công trường đường dây mạch kép 220kV Cát Lái (277,278) – Thủ Đức (275,276), sáng ngày 02/10/2022, Công đoàn, Đoàn thanh niên Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức đến công trường thăm hỏi, ủy lạo và động viên tinh thần đến toàn thể CBCNV đang hăng say thi công lắp dựng cột tạm KEMA tại tuyến đường dây mạch kép 220kV Cát Lái (277,278) – Thủ Đức (275,276), góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình.

Công trình lắp trụ KEMA tuyến đường dây mạch kép 220kV Cát Lái – Thủ Đức

Trong quá trình vận hành, cột 14 đường dây mạch kép 220kV Cát Lái – Thủ Đức, bị biến dạng các thanh giằng ngay cột chân số 4, do móng cột bị lún không đều. Tuyến đường dây này cấp điện cho Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và Thành phố Thủ Đức nói riêng đặc biệt là Khu Công nghệ cao quận 9.

Do tầm quan trọng nêu trên, TTĐHCM đã tiến hành triển khai lắp dựng 01 cột tạm KEMA tại tuyến đường dây mạch kép 220 kV Cát Lái – Thủ Đức để giảm tải cột 14 hiện hữu theo đúng kế hoạch đã được Công ty Truyền tải điện 4 phê duyệt.

Tham gia thực hiện công tác ngoài lực lượng tham gia là Đội TTĐ Phú Lâm, còn có sự hỗ trợ tăng cường lực lượng của 02 Đội TTĐ Bình Chánh, TTĐ Thủ Đức để đảm bảo hoàn thành hết các khối lượng công việc theo kế hoạch cắt điện đã được giải quyết.

Công đoàn, Đoàn thanh niên Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi tại công trường

Trên công trường, gặp gỡ các CBCNV đang thi công, Bí thư Đoàn thanh niên Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh chia sẽ những vất vả, khó khăn, đồng thời vận động CBCNV tích cực công tác để đưa tuyến đường dây mạch kép 220kV Cát Lái – Thủ Đức hoàn thành trả điện theo kế hoạch. Đặc biệt, cũng lưu ý đến công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại công trường.

Công đoàn, Đoàn thanh niên Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi tại công trường

Việc tổ chức những chuyến đi thăm hỏi trực tiếp, gặp mặt CBCNV tại công trường thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh đối với người lao động. Đây là một trong những hoạt động được tích cực thực hiện trong nhiều năm qua tại Đơn vị Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh./.


  • Đặng Hoàng Khánh - TTĐHCM