Thay hệ thống đèn tiết kiệm điện trong Trạm 220kV Tao Đàn.

Trong các ngày 21 đến 22/4/2020, tập thể điều hành viên trạm biến áp 220kV Tao Đàn đã tự thực hiện thay hệ thống đèn chiếu sáng trong khu vực sân trạm để thực hiện giải pháp tiết kiệm điện tự dùng đồng thời đảm bảo công tác bảo vệ trạm vào ban đêm.

Chuẩn bị lắp giàn giáo để thực hiện công tác thay đèn.

Các đèn chiếu sáng này được lắp ở độ cao ≥ 8m so với mặt đất, tổng cộng có 10 bộ đèn cao áp Halogel được thay thế bằng 10 bộ đèn Led tiết kiệm điện.  Thời gian qua tất cả các điều hành viên (ĐHV) đã tập trung lực lượng để đảm bảo vận hành trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Công ty và TTĐ.HCM, vì vậy ngoài thời gian trực ca vận hành, tập thể trạm 220kV Tao Đàn đã thống nhất phối hợp tự thực hiện thay đồng bộ hệ thống chiếu sáng khu vực trạm. Trước đây, các công việc tương tự thường phải huy động thêm CBCNV của Đội TTĐ hỗ trợ để ĐHV đảm bảo tập trung vận hành. Qua công tác bảo dưỡng trang thiết bị trong trạm như cải tạo hệ thống đèn chiếu sáng vừa qua đã giúp cho tập thể CBCNV của trạm phát huy tinh thần làm việc đồng đội, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất của tập thể CBCNV và sự quan tâm thực hiện tốt giải pháp tiết kiệm điện tự dùng theo chỉ đạo của các cấp.

Điều hành viên đang tháo bộ đèn Halogel cũ.

 

 


  • Nguyễn Ngọc Huy - TTĐ.HCM