Thư gửi chồng mùa cách ly

Em là vợ đảm của anh

Xưa nay được tiếng hiền lành, giỏi dang

Cùng là đồng nghiệp của anh

Nên em thấu hiểu ngọn ngành ngoài, trong.

Tính ra đã bốn tháng ròng

Sắp nhỏ cứ hỏi: “Bố đâu không về

Sao mà con nhớ bố ghê!

Mong cho hết dịch bố về bình an…”

Từ khi dịch bệnh lan lây

Đường rào cổng gác thứ, ngày, ra vô

Em qua biếu Nội ít đồ

Tay bưng tay xách không vô được nhà

Giữ thì cũng lợi cho ta

Nên phải cố gắng để mà bình yên

Em trồng mấy vạt rau dền

Hai ba cây mướp ngọt mềm lắm luôn

Rau thơm nhà rất là ngon

Cải ngồng em hái tươi dòn tối qua

Mang sang để biếu ông bà

Gái Truyền tải đó! rất là đảm đang

Ngoài online việc cơ quan

Trong nhà bếp núc, chu toàn hai bên

Ngặt vì dịch dã triền miên

Thấy anh vất vả lòng em cũng buồn

Ông bà nhớ cháu ngóng con

Mong cho hết dịch để lòng được an

Cuối thư em gửi đôi dòng

Tào khang em giữ, mặn nồng chẳng phai

Dù khó khăn - vững chí trai!

Hậu phương em giữ trong ngoài ấm êm

Mùa xuân sẽ đến bên thềm

Gia đình vui vẻ êm đềm nhé anh!


  • Cẩm Hường – TTĐ.MĐ1