Thúc đẩy thực hiện Văn hóa số trong quản lý vận hành trạm biến áp

Chỉ trong 3 năm trở lại đây, việc ứng dụng các phần mềm công nghệ trong công tác quản lý kỹ thuật đã làm thay đổi toàn diện cách nghĩ, cách làm của toàn thể CBCNV trong các trạm biến áp, từ đó bắt buộc nhân viên vận hành trạm biến áp phải thay đổi thói quen về phương pháp làm việc cũ vốn đã in hằn trong tư duy bấy lâu nay, thay vào đó các nhân viên vận hành phải tham gia tập huấn và trau dồi cập nhật kiến thức về công nghệ mới liên tục nếu như không muốn tụt hậu lại phía sau.

Trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 – cách mạng chuyển đổi số và bối cảnh kinh tế, xã hội phát triển như hiện nay thì việc đẩy mạnh chuyển đổi số công tác quản lý kỹ thuật là xu hướng tất yếu và là cơ hội tốt để trạm biến áp phát huy sức mạnh. Nếu chúng ta tận dụng tốt những thành tựu của CMCN 4.0 sẽ tạo ra nhiều đổi mới và đột phá về hiệu quả cho công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành trong tương lai.

Hệ thống máy tính giám sát dầu Online

Theo chỉ đạo của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc thực hiện Chủ đề năm 2022 là “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” để đảm bảo thực hiện truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định; thực hiện kế hoạch chuyển đổi số của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Trạm biến áp 500kV Tân Định –Truyền tải điện miền Đông 2 đã triển khai mạnh mẽ ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số tại Trạm nhằm mục đích nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất của trạm, nâng cao độ an toàn, độ tin cậy của thiết bị trong quản lý vận hành lưới điện.

Cụ thể Trạm vừa phối hợp thực hiện theo yêu cầu của A0 về việc gửi thông số lên trang web đang thử nghiệm, chuyển đổi hệ thống lập Báo cáo sản xuất độ phân giải 30 phút (48 chu kỳ) và đã chính thức chuyển đổi hệ thống báo cáo sản xuất vào ngày 05/05/2022 tại địa chỉ: https://cbtt.smov.vn, trước đây là báo cáo thông số 24 chu kỳ. Theo đó, Trạm đã áp dụng phần mềm bảng tính Excel để lấy tự động lấy thông số 48 chu kỳ theo yêu cầu của A0. Các báo cáo thông số của Trạm hàng ngày gửi cho điều độ B04 được lấy qua tập tin (file) Excel 24h, đã giúp cho việc báo cáo được rút ngắn thời gian hơn và số liệu chính xác hơn.

Trang Web lấy thông số 48 chu kỳ của A0

Để đảm bảo 100% nhân viên vận hành đều phải được trang bị kiến thức về chuyển đổi số từ cơ bản đến nâng cao, Trạm đã tổ chức cho các CBCNV tham gia học tập tất cả các khóa đào tạo về chuyển đổi số để nắm bắt được  quan điểm định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chung của EVN, EVNNPT về việc đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào lĩnh vực truyền tải điện; từ đó tạo các thói quen giải quyết công việc trong môi trường số và hòa nhập văn hóa số một cách tự nhiên, không còn các biểu hiện ngần ngại, áp lực khi tiếp cận môi trường số hóa, thay vào đó toàn thể CBCNV  Trạm luôn trong tự thế sẳn sàng được học hỏi, tiếp cận ứng dụng KHCN mới nhằm thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành trạm Tân Định. Từ các khóa học được tích hợp qua phần mềm E-Learning, hay các lớp tập huấn ứng dụng các phần mềm mới đều được toàn bộ CNCNV trạm nghiêm túc học hỏi. Hiện nay toàn thể nhân viên vận hành trạm đã thực hiện thuần thục các ứng dụng được Công ty Truyền tải điện 4 triển khai cho Trạm như: Ứng dụng phần mềm PMIS để quản lý các thông số vận hành thiết bị, các công tác kiểm tra định kỳ, tạo nhật ký vận hành số trên Pmis, Phần mềm quản lý hệ thống đo đếm MDMS, góp phần giảm các báo cáo liên quan đến thống kê dữ liệu. Hiện nay trạm đã làm sổ Nhật ký vận hành số, các dự liệu về thông số lưu trữ đầy đủ trên phần mềm PMIS. 100% dữ liệu thiết bị điện trong Trạm đã được số hóa trên phần mềm quản lý kỹ thuật PMIS, 100% dữ liệu công tơ đã được kết nối vào hệ thống thu thập và quản lý số liệu đo đếm MDMS. Toàn bộ văn bản đều được ký số và phát hành, quản lý bằng phần mềm D-office. Các văn bản, tài liệu hầu hết đã được lưu trữ ở dạng file mềm (Pdf, Word, Excel) để ngăn ngừa rủi ro sự cố an ninh mạng.

 

 

Phần mềm Quản lý đo đếm điện năng MDMS

Trạm đã được lắp đặt hệ thống camera giám sát, kiểm tra thiết bị trạm, giám sát an ninh, giám sát dầu online cho các máy biến áp 500kV là AT1, AT2 và Kháng điện bù ngang để giám sát hàm lượng khí trong dầu.

EVNNPT đã định hướng phải lấy yếu tố con người làm trung tâm, tập trung vào các giải pháp như đổi mới tư duy, chuyển đổi nhận thức, xây dựng văn hóa về chuyển đổi số trong lĩnh vực truyền tải điện để đảm bảo thành công vì mục tiêu lâu dài của chuyển đổi số trong EVNNPT.

Vì vậy, việc đẩy mạnh học tập, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số chính là một trong những giá trị cốt lõi của Văn hóa số mà CBCNV phải triệt để coi trọng và thực hiện, vì thực tế cho thấy ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý vận hành tại các trạm biến áp đã và đang phát huy tính hiệu quả, góp phần đảm bảo vận hành an toàn, ổn định lưới điện truyền tải, đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định phục vụ cho nhu cầu đời sống, kinh tế, xã hội đất nước ngày một tốt đẹp hơn./.

 


  • Nguyễn Tuấn Hải - Trạm 500kV Tân Định - TTĐMĐ2