Thực hiện chuyển đổi số trong tình hình dịch Covid 19 tại Trạm biến áp 220KV Rạch Giá

Đối với trạm 220kV Rạch Giá, việc thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý kỹ thuật mang rất nhiều lợi ích đặc biệt đối với công tác theo dõi, quản lý vận hành thiết bị. Giúp điều hành viên dễ dàng theo dõi, đánh giá, báo cáo và quản lý thiết bị, truy cập dữ liệu một cách nhanh chóng.

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã và đang tác động mạnh mẽ đến toàn cầu, buộc Chính phủ, doanh nghiệp các nước trên thế giới phải đối mặt với những thách thức lớn, đòi hỏi những sự thay đổi để phù hợp trước sự tiến bộ của công nghệ, khoa học kỹ thuật.

Điều hành viên Trạm 220kV Rạch giá thực hiện công tác vận hành và cập nhật dữ liệu lên các phần mềm dùng chung (PMIS) .

Chuyển đổi số là tất yếu và vô cùng quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong các lĩnh vực khác của xã hội như truyền thông đại chúng, y học, khoa học,…Chuyển đổi số cũng đang làm thay đổi cuộc sống hàng ngày của người dân, nhất là trong tình hình dịch Covid-19 bùng nổ, cán bộ làm việc tại nhà, sinh viên, học sinh học online, các tổ chức hội họp đều trực tuyến nhằm tránh tiếp xúc, đảm bảo giãn cách cộng đồng, song vẫn phải đảm bảo được hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Xác định tầm quan trọng trong xu thế hiện nay, Chủ đề “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” năm 2021 định hướng đến năm 2030 đã được HĐTV EVNNPT thông qua Nghị quyết số 19/NQ-HĐTV ngày 31/12/2020. Trạm 220kV Rạch Giá đã dần số hóa tài liệu, hoàn thiện cập nhật cơ sở dữ liệu lên các ứng dụng đã được triển khai. Các điều hành viên đã được lãnh đạo Trạm phân công, hướng dẫn thực hiện từng bước công tác số hóa các hồ sơ tài liệu kỹ thuật, hồ sơ an toàn…và bổ sung cơ sở dữ liệu lên dữ liệu dùng chung toàn EVNNPT trong thời gian cô lập tập trung phòng chống dịch Covid-19 từ tháng 06/2021.   

Hồ sơ tài liệu kỹ thuật thiết bị Trạmđang được cập nhật lên phần mềm thư viện EVNNPT

Đối với trạm 220kV Rạch Giá, việc thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý kỹ thuật mang rất nhiều lợi ích đặc biệt đối với công tác theo dõi, quản lý vận hành thiết bị. Giúp điều hành viên dễ dàng theo dõi, đánh giá, báo cáo và quản lý thiết bị, truy cập dữ liệu một cách nhanh chóng.

Bên cạnh đó nhằm đáp ứng công tác quản lý hồ sơ, các văn bản chỉ đạo từ các cấp được thực hiện trên phần mềm EOFFICE; công tác đào tạo được theo dõi và học tập trực tuyến qua web hay app EVN E-Learning.

Bắt đầu từ 01/07/2021Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia triển khai thực hiện số hoá sổ nhật ký vận hành điện tử, giao nhận ca trực vận hành trên trang Web-PMIS góp phần loại dần các hình thức sổ, các báo cáo truyền thống. Ứng dụng CBM trên PMIS theo dõi đánh giá tình trạng vận hành thiết bị cũng đang dần hoàn chỉnh nhằm đưa ra các cảnh báo, đánh giá thiết bị một cách nhanh chóng kịp thời đưa ra phương án thay thế, khắc phục đảm bảo vận hành an toàn.

Số liệu thông số vận hành của thiết bị được cập nhật kịp thời vào Pmis

Song song đó, trong thời gian cô lập tập trung theo phương án phòng chống dịch Covid 19 tại Trạm được Giám đốc Truyền tải điện Miền Tây 3 duyệt, toàn bộ CB CNV trạm 220KV Rạch Giá có ý thức tốt trong công tác an toàn. Thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ y tế. Thực hiện đầy đủ công tác vệ sinh sát khuẩn nơi làm việc trước và sau khi nhận ca và luôn thực hiện theo 05 giá trị cốt lõi trong Văn hóa EVNNPT : “Tuân thủ, Tôn trọng, Trách nhiệm, Tận tâm, Tin tưởng”. Luôn đảm bảo an toàn cho công nhân viên trạm góp phần đảm bảo mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh chung toàn đơn vị, và công ty.

Thực hiện chuyển đổi số là một quá trình dài, tuy nhiên chuyển đổi số sẽ giúp Trạm 220kV Rạch Giá nói riêng, Truyền tải điện Miền Tây 3, Công ty truyền tải điện 4 nói chung, với sự quyết tâm nỗ lực của tập thể CBCNV sẽ ngày càng cải thiện chất lượng công việc của cán bộ công nhân viên chức, cải thiện công tác thống kê báo cáo, đánh giá, giúp giảm công tác lưu trữ theo dõi quản lý bằng hình thức giấy và phục vụ nhu cầu của CBCNV hiệu quả hơn.

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Truyền tải điện điện Miền Tây 3 - Công ty Truyền tải điện 4, cùng với truyền thống đoàn kết, nhất trí và tinh thần trách nhiệm, tin tưởng, tận tâm, tập thể CBCNV Trạm 220kV Rạch Giá quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chuyển đổi số, tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tốt sứ mệnh “Đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam”, cùng với tầm nhìn “Vươn lên hàng đầu Châu Á trong lĩnh vực truyền tải điện” của EVNNPT.

Thực hiện sát khuẩn toàn bộ khu vực làm việc của Trạm.

 

 


  • Hồ Trí Đức – ĐHV trạm 220kV Rạch Giá


Các Tin khác