Thực thi Văn hóa làm việc tại Tổ TTLĐ Đức Hòa

Văn hoá EVNNPT là nền tảng vững chắc giúp đẩy mạnh phát triển Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), cũng như ảnh hưởng không nhỏ đến vị thế của EVNNPT trong thời kỳ hội nhập kinh tế. Chính vì vậy, những năm qua Tổ TTLĐ Đức Hòa đã triển khai thực thi văn hóa EVNNPT theo hướng dẫn của bộ tài liệu văn hóa EVNNPT đã xây dựng nhằm mục đích tạo dựng niềm tin và định hướng cho các hoạt động, hành vi ứng xử của CBCNV trong đơn vị. Qua đó, góp phần giữ gìn và phát huy những truyền thống văn hóa EVNNPT được thể hiện qua cách làm việc và giao tiếp với đồng nghiệp hàng ngày hay các hoạt động vì cộng đồng xã hội.

Ngay từ đầu năm, Tổ TTLĐ Đức Hòa đã tổ chức triển khai đến CBCNV trong đơn vị nội dung tài liệu văn hóa của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), theo đó định hướng cho CBCNV trong đơn vị cần phải thường xuyên nghiên cứu, học tập và thực hiện đúng theo tinh thần Văn hóa EVNNPT. Để thực thi đúng với những quy tắc, nội dung đã được quy định trong bộ Tài liệu Văn hóa EVNNPT, mỗi CBCNV cần phải tìm hiểu, nắm rõ các giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT để vận dụng trong ứng xử và trong lao động sản xuất hàng ngày, để hoàn thành tốt các nhiêm vụ được giao.

CBCNV Tổ TTLĐ Đức Hòa tập trung làm việc trong ca trực

Tổ TTLĐ Đức Hòa thường xuyên tuyên truyền Văn hóa EVNNPT, lồng ghép trong mỗi buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng để tất cả CBCNV học tập Văn hóa EVNNPT, giúp từng CBCNV hiểu rõ về những thành tựu đã đạt được, những giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT. Để xây dựng hình ảnh tác phong làm việc, các CBCNV của Tổ đều được hướng dẫn các kỹ năng ứng xử như: Trang phục đúng quy định, chào hỏi, bắt tay, nói chuyện qua điện thoại, trao đổi trong các buổi hội họp để thực hiện tốt Văn hóa giao tiếp ứng xử trong nội bộ và cả bên ngoài. Đẩy mạnh thực thi Văn hóa EVNNPT giúp toàn thể cán bộ, công nhân viên của Tổ ngày càng đi vào nề nếp, có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, mỹ quan nơi làm việc; luôn hợp tác, chia sẻ kiến thức, thông tin; chân thành, lịch sự với đồng nghiệp để giải quyết công việc đạt chất lượng và hiệu quả chung. Đề cao trách nhiệm cá nhân, không né tránh, đối phó hay đùn đẩy trách nhiệm cho đồng nghiệp, Tổ trưởng phụ trách Tổ TTLĐ nâng cao vai trò lãnh đạo, thường xuyên tuyên truyền rõ về mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được giao; muc tiêu phải tham gia tập huấn về chuyển đổi số tổ chức phổ biến sự cố và trao đổi lấy ý kiến rút kinh nghiệm trong thực hiện công tác hàng ngày được giao.

 

CBCNV Tổ TTLĐ Đức Hòa giữ gìn mỹ quan nơi làm việc

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tuyên truyền Văn hóa EVNNPT, việc thực thi tại đơn vị phải đảm bảo tính thường xuyên, toàn diện và chuyên nghiệp. CBCNV Tổ TTLĐ Đức Hòa luôn tham gia đầy đủ các buổi bồi huấn về Văn hóa EVNNPT cho CBCNV được Công ty và Truyền tải điện thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hằng năm.

Trong thời gian tới, Tổ TTLĐ Đức Hòa sẽ tiếp tục tuyên truyền Văn hóa EVNNPT gắn với việc thực hiện các quy trình, quy định, đồng thời tuyên dương các cá nhân có thành tích tốt trong quá trình công tác nhằm động viên các CBCNV trong đơn vị noi gương, phấn đấu phát triển hơn. Có thể khẳng định, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp đã mang lại lợi ích rất lớn, đặc biệt tạo điều kiện cho EVNNPT trong hành trình thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số trong những năm gần đây và mục tiêu sắp tới. Cũng nhờ có văn hóa doanh nghiệp, các cán bộ, công nhân viên, người lao động đã không ngừng phát triển về cả quy mô và chất lượng công việc, nắm bắt và đón đầu xu thế trong công cuộc cách mạng cải cách công nghệ, ứng dụng vào trong công tác quản lý vận hành đảm bảo lưới truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam./.


  • Hầu Phước Dũng - TTĐHCM