Tổ TTLĐ Kiên Bình triển khai thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành

Từ khi áp dụng các chương trình dùng chung của EVN, EVNNPT ban hành, tập thể CBCNV Tổ TTLĐ Kiên Bình tin tưởng vào mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, thực hiện chuyển đổi số tổng thể và toàn diện góp phần vào kết quả thực hiện chiến lược phát triển của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, tổ TTLĐ Kiên Bình đã cơ bản hoàn tất số hóa dữ liệu trong công tác quản lý vận hành, tất cả hồ sơ và các báo cáo trước đây đều được lưu trên giấy nay đều được thực hiện bằng dữ liệu mềm, cũng như trích xuất từ các phần mềm, chương trình dùng chung...

Ông Nguyễn Thành Trung - Tổ trưởng Tổ TTLĐ Kiên Bình triển khai công tác chuyển đổi số năm 2021

Trạm biến áp 220 kV Kiên Bình là trạm có tầm quan trọng trong hệ thống lưới truyền tải điện, là một điểm nút công suất quan trọng trong lưới Truyền tải điện Miền Tây 3 và khu vực.

Trạm 220kV Kiên Bình nhận điện 220kV từ Trạm 220kV Rạch Giá và liên kết truyền nhận điện với đường dây  220kV  Kiên Bình - Châu Đốc  bên cạnh đó trạm còn cung cấp điện phụ tải cho huyện Hòn Đất, Kiên Lương, TP. Phú Quốc, TP. Hà Tiên và khu vực lân cận.

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐTV ngày 31/12/2020 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về các công việc và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2021, với chủ đề năm 2021 là “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” trong tất cả các mặt hoạt động, sản xuất của EVNNPT và Quyết định số 61/QĐ-HĐTV ngày 22/3/2021 của Chủ tịch HĐTV EVNNPT về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số trong EVNNPT giai đoạn 2021- 2025, nhận thức được tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số phục vụ công tác Quản lý vận hành trạm biến áp, tổ TTLĐ Kiên Bình thuộc Truyền tải điện Miền Tây 3 được giao quản lý vận hành trạm biến áp 220kV Kiên Bình đã và đang triển khai thực hiện từng bước, CBCNV được phân giao nhiệm vụ cụ thể.

Nhằm đáp ứng các nhu cầu trong vận hành, báo cáo, đánh giá và phân tích số liệu. Tổ TTLĐ Kiên Bình triển khai thực hiện hệ thống số hóa trên nền tảng các ứng dụng của Google sheet, Google drive,…, phục vụ các nhu cầu hiện tại và tăng cường ứng dụng các phần mềm dùng chung như  PMIS, MDMS_Web., eDOC..từ đó dữ liệu được tự động xử lý và đánh giá để đưa ra các báo cáo, thông tin tức thời theo yêu cầu người dùng.

Ngoài ra, các thông tin, báo cáo cũng được truy xuất nhanh chóng, các thông tin số liệu về công tác quản lý kỹ thuật, kiểm tra định kỳ thiết bị, thay thế thiết bị mới luôn được cập nhật trên phần mềm PMIS.

Số liệu thông số vận hành của thiết bị hàng giờ được cập nhật trên PMIS

Trong thời gian qua, tập thể CBCNV tổ TTLĐ Kiên Bình đã và đang không ngừng nỗ lực triển khai, thực hiện chỉ đạo của cấp trên về chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành trạm biến áp phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra của EVNNPT năm 2021 như: 100% thông số thiết bị trạm biến áp được cập nhật đầy đủ trên PMIS); 80% tài liệu kỹ thuật của thiết bị  trạm biến áp được số hóa và cập nhật vào phần mềm thư viện điện tử của EVNNPT; 100% Dữ liệu công tơ đo đếm được thu thập, số hóa và quản lý khai thác tập trung (MDMS).

Bên cạnh đó, tổ TTLĐ Kiên Bình còn đẩy mạnh ứng dụng một số phần mềm, tiện ích như: Zalo, Zoom Cloud Meetings thông qua nhóm làm việc trên các ứng dụng, hình ảnh/video kiểm tra thiết bị, các công tác kiểm tra định kỳ và các bất thường trên thiết bị, chuyển báo cáo trực tiếp, nhanh chóng. Qua đó, các khiếm khuyết, hư hỏng, … được ghi nhận, chỉ đạo, giải quyết công việc một cách hiệu quả, nhanh nhất.

Số hoá sổ nhật ký vận hành điện tử trên phần mềm PMIS

Mặt khác tổ TTLĐ Kiên Bình đã thực hiện chỉ đạo của cấp trên triển khai công tác số hóa tài liệu, thực hiện chuyển từ lưu trữ các hồ sơ bản giấy sang file mềm trên máy tính theo cây thư mục đã lập trước đó và lưu trữ trên hệ thống mạng dùng chung của đơn vị và Công ty. Triển khai áp dụng khai thác đưa vào số hoá sổ nhật ký vận hành.

Bên cạnh đó, việc chú trọng đào tạo, bồi huấn thường xuyên của Tổ nhằm nâng cao kiến thức trong CBCNV về lĩnh vực công nghệ thông tin kỳ vọng sẽ đáp ứng nguồn nhân lực cho “kỷ nguyên chuyển đổi số” của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Cùng với truyền thống đoàn kết, thống nhất và tinh thần trách nhiệm, tận tâm, phát huy các kết quả đạt được tập thể CBCNV Tổ TTLĐ Kiên Bình quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chuyển đổi số nói riêng, cũng như công tác quản lý vận hành nói chung, góp phần vận hành an toàn lưới truyền tải điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục ổn định cho các hoạt động kinh tế, xã hội, chính trị tại địa phương.

Thông số vận hành trên phần mềm MSMS_Web


  • Lê Văn Mến-Tổ TTLĐ Kiên Bình - TTĐMT3