Tổ Thao tác lưu động Mỹ Xuân luôn nêu cao các giá trị Văn hóa EVNNPT

Văn hóa làm việc được thể hiện trong công việc hàng ngày, các ca trực phải chấp hành nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên với nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao; báo cáo phải kịp thời, đầy đủ và trung thực kết quả thực hiện nhiệm vụ; nếu gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyệt đối không tự ý làm mà phải chủ động đề xuất, kiến nghị với cấp trên để tìm cách tháo gỡ giải quyết…

Tổ Thao tác lưu động Mỹ Xuân thuộc Truyền tải điện Miền Đông 1 (TTĐMĐ1) được thành lập ngày 11 tháng 6 năm 2018 với 14 cán bộ công nhân viên, trong đó có 4 Thạc sỹ điện, 10 Kỹ sư và 1 tài xế. Hiện nay, khối lượng quản lý vận hành lưới truyền tải điện gồm 5 trạm biến áp không người trực (trạm 220kV Mỹ Xuân, trạm 220kV Vũng Tàu, trạm 220kV Tân Thành, trạm 220kV Bàu Sen, trạm 220kV Châu Đức) với tổng dung lượng 2.250 MVA.

Trong công việc, tập thể CBCNV tổ tuyệt đối tuân thủ thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo, phân công của Lãnh đạo TTĐMĐ1; ngoài ra các ca trực được phân công về các công tác vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, các nhà Bay, nhà bơm PCCC, các tủ bảng điện điều khiển bảo vệ thiết bị, kiểm tra đánh giá tình trạng làm việc của tất cả các thiết bị nhất thứ, nhị thứ, chụp ảnh nhiệt, kiểm tra hệ thống máy lạnh, thông tin liên lạc, các tín hiệu trên HMI…đặc biệt các ca trực thường lưu ý các thiết bị mang tải cao hoặc vận hành lâu năm. Riêng hệ thống PCCC tổ thường xuyên kiểm tra chạy thử bơm để đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng làm việc ở chế độ tự động. Khi phát hiện bất thường, nhóm kiểm tra báo cáo về tổ trưởng và Lãnh đạo TTĐMĐ1 trên tinh thần đã chủ động xử lý hết khả năng.

Trong chế độ thao tác, tổ trưởng phân công tái lập ca trực 2 người sẵn sằng tại trạm, trước giờ thao tác ca trực phải chủ động liên hệ để nhận phiếu thao tác, xem trước phiếu thao tác để đảm bảo thao tác chính xác, an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị. Khi có công tác, tổ triển khai phương án thi công và biện pháp an toàn được duyệt cho từng nhóm, chủ động liên hệ các toán công tác gửi giấy đăng ký công tác để chuẩn bị sẵn phiếu công tác và nhân sự tăng cường giám sát khi công tác có khối lượng lớn, ca trực thực hiện thao tác luôn chủ động liên hệ giờ đang ký cắt điện hợp lý, tránh gây tổn thất điện năng và không an toàn cho hệ thống, khi xong việc luôn bàn giao và giám sát công tác tại hiện trường thực hiện đúng quy định. Trường hợp có bất thường tại các trạm không người trực, CBCNV tổ luôn sẵn sàng tái lập ca trực đến trạm kiểm tra xử lý hoặc có những trường hợp cùng tổ xử lý sự cố TTĐMĐ1 thực hiện đến khi hoàn tất.

CBCNV Tổ TTLĐ Mỹ Xuân trong buổi họp triển khai công tác tháng 9

Bên cạnh việc chú trọng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nghiên cứu triển khai các ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý vận hành cũng như thực hiện tốt văn hóa an toàn góp phần giữ vững lưới điện vận hành an toàn, nhiều năm không để xảy ra sự cố chủ quan; Tổ TTLĐ Mỹ Xuân luôn nêu cao và tôn vinh các giá trị trong Văn hóa EVNNPT. Thông qua các buổi họp, sinh hoạt hằng tháng, tổ luôn triển khai phổ biến đến toàn thể CBCNV về các giá trị cốt lõi, chuẩn mực đạo đức, quán triệt về những quy tắc ứng xử cũng như về những văn hóa giao tiếp…

Trong tuần sinh hoạt tháng 9 vừa qua, bên cạnh triển khai các văn bản liên quan đến công tác chuyên môn, công đoàn…Tổ TTLĐ Mỹ Xuân sinh hoạt phổ biến Văn hóa EVNNPT với Chủ đề “Văn hóa làm việc”. Ông Phạm Quốc Thái – Tổ trưởng Công đòan, phụ trách công tác truyền thông, Văn hóa doanh nghiệp của tổ đã phân tích: Văn hóa làm việc được thể hiện trong công việc hàng ngày, các ca trực phải chấp hành nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên với nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao; báo cáo phải kịp thời, đầy đủ và trung thực kết quả thực hiện nhiệm vụ; nếu gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyệt đối không tự ý làm mà phải chủ động đề xuất, kiến nghị với cấp trên để tìm cách tháo gỡ giải quyết

Ông Phạm Quốc Thái – Tổ trưởng Công đòan, phụ trách công tác truyền thông, VHDN triển khai chủ đề sinh hoạt tháng 9: “Văn hóa làm việc”.

Với các giá trị cốt lõi, chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử và văn hóa giao tiếp đã từng bước được thấm nhuần từ trong suy nghĩ, hành động; tập thể CBCNV Tổ TTLĐ Mỹ Xuân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 

 


  • Phạm Quốc Thái – Tổ TTLĐ Mỹ Xuân - TTĐMĐ1