Tổ Thao tác lưu động Mỹ Xuân ứng dụng chuyển đổi số trong công tác vận hành hệ thống điện truyền tải tại các trạm biến áp không người trực.

Từ đầu năm 2021, xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện chính là công tác chuyển đổi số trong quản lý vận hành hệ thống điện nhằm phục vụ công tác vận hành, xử lý sự cố được nhanh chóng, chính xác cho các trạm không người trực, tổ TTLĐ Mỹ Xuân đã phổ biến, quán triệt đến toàn thể CBCNV chủ đề “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” và triển khai ứng dụng phần mềm Remote desktop để phục vụ trong công tác báo cáo vận hành …

Tổ Thao tác lưu động (TTLĐ) Mỹ Xuân tọa lạc tại đường N2-3, khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, được thành lập ngày 11 tháng 6 năm 2018 với nhân sự 14 cán bộ công nhân viên trong đó 4 Thạc sỹ điện, 10 Kỹ sư và 1 tài xế. Hiện nay, khối lượng vận hành lưới truyền tải điện do Tổ TTLĐ Mỹ Xuân quản lý gồm 5 trạm biến áp không người trực; trạm 220kV Mỹ Xuân, trạm 220kV Vũng Tàu, trạm 220kV Tân Thành, trạm 220kV Bàu Sen, trạm 220kV Châu Đức với tổng dung lượng 2.250 MVA. Đây là một trong những nhiệm vụ và trọng trách quan trọng đối với Tổ TTLĐ Mỹ Xuân nói riêng và của tập thể CBCNV Truyền tải điện Miền Đông 1 nói chung.

Đầu năm 2021, xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện chính là công tác chuyển đổi số trong quản lý vận hành hệ thống điện nhằm phục vụ công tác vận hành, xử lý sự cố được nhanh chóng, chính xác cho các trạm không người trực; ngoài việc phổ biến, quán triệt đến toàn thể CBCNV chủ đề “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia”, tổ TTLĐ Mỹ Xuân đã triển khai ứng dụng phần mềm Remote desktop. Phần mềm được cài đặt trên máy tính đặt tại Tổ TTLĐ Mỹ Xuân, sử dụng mạng WAN nội bộ để kết nối với máy tính ở các trạm không người trực nhằm phục vụ trong công tác báo cáo vận hành như báo cáo thông số vận hành hàng ngày; xử lý sự cố; báo cáo Cosφ thấp, Cosφ max, Cosφ min hàng tháng; báo cáo các thông số U, I, P, Q trung bình hàng tháng…

Bên cạnh đó, để việc báo cáo xử lý sự cố nhanh chóng, chính xác đến các cấp điều độ (A2), trực ban vận hành (B04). Tổ TTLĐ Mỹ Xuân đã ứng dụng phần mềm Remote desktop trong công tác báo cáo sự cố, truy xuất cấu hình rơle phục vụ công tác vận hành.

Việc ứng dụng phầm mềm Remote Desktop trong công tác vận hành, xử lý sự cố cho các trạm không người trực đã mang lại rất nhiều hiệu quả trong công tác quản lý vận hành hệ thống điện của Tổ TTLĐ Mỹ Xuân. Báo cáo nhanh chóng và đầy đủ các thông số vận hành, thông số sự cố cho các cấp lãnh đạo khi có yêu cầu; tất cả các sự kiện trong vận hành được lưu trữ đầy đủ nên khi cần có thể truy xuất nhanh chóng và chính xác, các báo cáo được thực hiện chỉ cần chọn xuất file là có thể gửi đi.

Phát huy kết quả đạt được, cùng với truyền thống đoàn kết, thống nhất và tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tập thể CBCNV Tổ TTLĐ Mỹ Xuân quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chuyển đổi số nói riêng, cũng như công tác quản lý vận hành nói chung, góp phần vận hành an toàn lưới truyền tải điện, đảm bảo cung cấp điện liên tục.

Lấy dữ liệu thông số VH trạm 220kV Vũng Tàu phục vụ công tác báo cáo

Dùng phần mềm SynchroWave Event để phân tích sự cố.

Dùng phần mềm Quickset để lấy cấu hình rơ-le dữ liệu sự cố trạm 220kV Tân Thành.

Kết nối Remote Desktop đến máy tính Engineer trạm Tân Thành, dùng phần mềm Quickset để lấy dữ liệu.

 


  • Võ Xuân Cường Tổ TTLĐ Mỹ Xuân


Các Tin khác