Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ phận Truyền tải điện miền Tây 1, lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2025

Vào ngày 03/10/2022 và ngày 04/10/2022, tại Hội trường của Truyền tải điện miền Tây 1, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ phận Truyền tải điện miền Tây 1, tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ I nhiệm kỳ 2022 – 2025, nhằm tổng kết, đánh giá khách quan những việc đã làm được, những tồn tại, khó khăn, tìm ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội Chi bộ Cơ quan Truyền tải điện lần thứ I nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đại hội được tổ chức trọng thể gồm 02 phiên – 01 phiên Đại hội trù bị và 01 phiên Đại hội chính thức – với các nội dung và tiến trình đúng theo quy định tại Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam, hướng dẫn số 01/HD-TW ngày 28/09/2021 của Ban chấp hành trung ương Đảng về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng và hướng dẫn số 07-HD/ĐU, ngày 03/08/2022 của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 về việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Công ty và chi bộ trực thuộc Đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2022-2025..

Đại hội Chi bộ QLVH Đường dây lần thứ I nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đảng bộ Bộ phận Truyền tải điện miền Tây 1 có ba Chi bộ trực thuộc là Chi bộ Cơ quan Truyền tải điện, Chi bộ Quản lý vận hành đường dây và Chi bộ Quản lý vận hành trạm. các Chi Bộ được thành lập kể từ ngày 19/05/2021 theo các Quyết định của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4.

Đại hội Chi bộ QLVH Trạm lần thứ I nhiệm kỳ 2022 – 2025

Các Chị bộ vinh dự đón tiếp đồng chí Trần Quốc Hiệu - UVBCH Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4, Bí thư Đảng bộ Bộ phận, Giám đốc Truyền tải điện miền Tây 1 đến tham dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có các đồng chí cấp uỷ của Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện miền Tây 1 và các đồng chí cấp ủy của các Chi bộ cùng toàn thể các Đảng viên thuộc các Chi bộ của Đảng bộ Bộ phận Truyền tải điện miền Tây 1.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, các Chi bộ đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội với những thuận lợi là nhận được sự ủng hộ của các địa phương các tỉnh thành thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long có lưới điện truyền tải đi qua, đặc biệt thường xuyên được Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, cùng truyền thống đoàn kết, vượt khó, của tập thể cán bộ công nhân viên của Truyền tải điện miền Tây 1, thực thi các giá trị cốt lõi Văn hóa EVNNPT trong các công tác sản xuất tại đơn vị. Tinh tuân thủ, tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, cố gắng nỗ lực của tập thể CBCNV trong toàn đơn vị, các Chi bộ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Các báo cáo đã nêu rõ thành tích đạt được trong các năm qua, nhìn nhận thẳng thắn, phân tích rõ những mặt khiếm khuyết, đồng thời đề ra phướng hướng, mục tiêu cụ thể cho công tác nhiệm kỳ tới và các biện pháp khắc phục những vấn đề tồn tại.

Đồng chí Trần Quốc Hiệu - UVBCH Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4, Bí thư Đảng bộ Bộ phận, Giám đốc Truyền tải điện miền Tây 1 - Tặng hoa chúc mừng Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ QLVH Đường dây nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, tinh thần nghiêm túc, với tinh thần xây dựng, nhiều đại biểu đã có những ý kiến đóng góp, các bài tham luận thiết thực: Nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác phát triển đảng viên; Phát huy vai trò tham mưu của chi đoàn với cấp ủy chi bộ trong công tác thanh niên; Tăng cường công tác quản lý vận hành và ngăn ngừa sự cố; Báo cáo tham luận về đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng KHKT, công nghệ mới tại đơn vị; Báo cáo tham luận về công tác xây dựng Đảng và phát triển Đảng viên mới …

Thực hiện theo chủ đề theo từng năm của EVNNPT, năm 2020 “Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020”; năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc Gia”; năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”; Các Chi bộ đã cụ thể hóa thành các Nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch, hướng dẫn để thực hiện trong từng năm. Tổ chức sơ, tổng kết, đúng định kỳ, rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 với sự bùng phát của đại dịch Covid-19, nhưng nhờ vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành sản xuất của các cấp ủy Đảng, cùng với truyền thống đoàn kết, vượt khó của toàn thể CBCNV, lưới điện Truyền tải điện miền Tây 1 quản lý vận hành an toàn, liên tục, tạo tin cậy hệ thống, bảo đảm cung ứng điện cho phát triển kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân. Công tác xây dựng Đảng, công tác thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được chú trọng và có bước chuyển biến trong toàn Đơn vị.

Đồng chí Trần Quốc Hiệu - UVBCH Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4, Bí thư Đảng bộ Bộ phận, Giám đốc Truyền tải điện miền Tây 1 - Tặng hoa chúc mừng Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ QLVH Trạm nhiệm kỳ 2022 – 2025

Trong nhiệm kỳ mới, các Chi bộ sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, với sức mạnh tập thể, đoàn kết, thống nhất, ra sức phấn đấu nỗ lực thi đua thực hiện thắng lợi các nội dung Nghị quyết Đại hội đã đề ra, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, nhiệm vụ chính trị của Chi bộ mà Đảng ủy cấp trên giao trong nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đồng chí Trần Quốc Hiệu - UVBCH Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4, Bí thư Đảng bộ Bộ phận, Giám đốc Truyền tải điện miền Tây 1 - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ QLVH Đường dây lần thứ I nhiệm kỳ 2022 – 2025

 Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Quốc Hiệu, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám Đốc Truyền tải điện miền Tây 1, đã biểu dương và chúc mừng kết quả mà các Chi bộ đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đánh giá cao vai trò của các Chi bộ trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Chất lượng đội ngũ đảng viên được chú trọng, các đảng viên có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh và luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các Chi bộ cần chủ động cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ thành các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, quan tâm công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên mới. Cần tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại, bám sát Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần cùng Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện miền Tây 1 thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh./.


  • Phạm Ngọc Luật + Nguyễn Trung Hiếu - Truyền tải điện miền Tây 1