Tổ thao tác lưu động Long An tuyên truyền Văn hóa EVNNPT trong sinh hoạt định kỳ

Tổ TTLĐ Long An thường xuyên tuyên truyền VHDN trong buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng để giúp cho CBCNV có điều kiện cùng nhau trao đổi, học tập nhằm thực hiện đúng, đồng bộ theo Văn hóa EVNNPT. Qua đó, CBCNV tự rèn luyện bản thân và cùng nhau nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý vận hành, đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định.

Đồng chí Phạm Văn Chung (người ngồi giữa) - Tổ trưởng Tổ TTLĐ Long An đang phổ biến nội dung Văn hóa EVNNPT trong buổi họp định kỳ tháng 01/2021

Tổ thao tác lưu động (TTLĐ) Long An trực thuộc Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Truyền tải điện 4, được giao nhiệm vụ quản lý vận hành Trạm 220KV Long An và Trạm 220KV Cần Đước trên địa bàn thuộc tỉnh Long An. Kể từ khi bộ tài liệu Văn hóa EVNNPT được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia ban hành năm 2015, sửa đổi năm 2018, cũng như “Tài liệu giá trị cốt lõi và Chuẩn mực đạo đức Văn hóa Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” được EVNNPT ban hành cuối năm 2020, Tổ TTLĐ Long An thường xuyên tuyên truyền VHDN trong buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng để giúp cho CBCNV có điều kiện cùng nhau trao đổi, học tập nhằm thực hiện đúng, đồng bộ theo Văn hóa EVNNPT. Qua đó, CBCNV tự rèn luyện bản thân và cùng nhau nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý vận hành, đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định.

Nhận thức được lợi ích từ việc tuyên truyền VHDN, Tổ TTLĐ Long An đã không ngừng lồng ghép công tác tuyên truyền về Văn hóa EVNNPT trong các buổi sinh hoạt định kỳ tại đơn vị. Song song đó là sự phối hợp nhịp nhàng giữa Công đoàn và chuyên môn của Tổ TTLĐ Long An trong công tác triển khai thực thi Văn hóa EVNNPT. Hàng năm, Tổ TTLĐ Long An đều lập kế hoạch tuyên truyền Văn hóa EVNNPT cụ thể theo từng tháng; mỗi tháng đều có chủ đề riêng và gắn với nhiệm vụ được giao; luôn hướng đến mục tiêu củng cố tinh thần làm việc của CBCNV và nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết gắn bó để tạo nên sức mạnh của một lực lượng vận hành chuyên nghiệp.

Chủ đề tuyên truyền của tháng 3 năm nay là Giá trị cốt lõi “Tuân thủ” trong thực hiện biện pháp an toàn khi công tác”. Tại buổi sinh hoạt, Tổ trưởng Tổ TTLĐ Long An đã nhắc lại nội dung giá trị “Tuân thủ” trích theo “Tài liệu giá trị cốt lõi và Chuẩn mực đạo đức Văn hóa Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” được EVNNPT ban hành cuối năm 2020. Trong đó, Tổ trưởng đã liên hệ thực tế đến một số công tác trong tháng 3/2021 của đơn vị.

Đồng chí Phạm Văn Chung (người đứng) - Tổ trưởng Tổ TTLĐ Long An đang phân tích về giá trị cốt lõi Tuân thủtrong thực hiện biện pháp an toàn khi công tác, tại buổi họp định kỳ tháng 3/2021.

Để đảm bảo công tác an toàn thì trước khi thực hiện công tác, phải khảo sát thực tế, lập Phương án thi công và Biện pháp an toàn; trong khi thực hiện công tác phải nghiêm túc thực hiện đúng theo Phương án thi công và Biện pháp an toàn được duyệt nhằm không để xảy ra sai sót gây mất an toàn cho con người và thiết bị. Trong công tác An toàn lao động, nếu không thực hiện tốt “Tuân thủ” theo quy trình, quy định thao tác trong hệ thống truyền tải điện Quốc gia (tức là khi thao tác không có phiếu thao tác, khi công tác không có PATC & BPAT... ), thì bất kỳ một sai sót nhỏ nào đều có thể dẫn đến sự cố hệ thống và mất an toàn lao động, gây hậu quả nghiêm trọng vì sự chủ quan và xem thường tính “Tuân thủ”.

Qua hoạt động tăng cường tuyên truyền về văn hóa EVNNPT trong các buổi sinh hoạt cho thấy tuyên truyền VHDN là công cụ hỗ trợ hết sức cần thiết cho công tác quản lý vận hành, mặc dù các nội dung về công tác an toàn lao động đều có trong các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tuy nhiên để phân tích, định hướng cho CBCNV hiểu rõ giá trị cốt lõi của công việc mình đang làm thì cần phải có môi trường trao đổi về Văn hóa doanh nghiệp, từ đó cũng để cho CBCNV hiểu nhau hơn và hiểu lợi ích thực sự của việc mình làm.

Tập thể CBCNV Tổ TTLĐ Long An sẽ quyết tâm xây dựng một đội ngũ chuyên nghiệp về năng lực vận hành gắn với Văn hóa doanh nghiệp; tuân thủ luật pháp, tuân thủ qui định, quy chế, quy trình của Tập đoàn và Tổng công ty Truyền tải điện Quôc gia, tuân thủ các chỉ đạo của Công ty, tuân thủ các giá trị cốt lõi và các chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, giao tiếp của Văn hóa EVNNPT.

CBCNV Tổ TTLĐ Long An thảo luận về “Tài liệu giá trị cốt lõi và Chuẩn mực đạo đức Văn hóa Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” trong buổi họp định kỳ tháng 02/2021.


  • Ngô Trung Thảo – TTĐHCM.