Tổ thao tác lưu động Tao Đàn ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành trạm biến áp không người trực.

Bám sát chủ đề năm 2021 của EVNNPT về “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia”, ngay từ thời gian đầu Tổ thao tác lưu động Tao Đàn đã triển khai đến các nhân viên vận hành trong Tổ nhằm nắm vững chủ trương, định hướng, nhiệm vụ về lộ trình chuyển đổi số.

CBCNV Tổ TTLĐ Tao Đàn tăng cường thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong thời gian cô lập tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tổ thao tác lưu động Tao Đàn thuộc Truyền tải điện Thành Phố Hồ Chí Minh được giao quản lý vận hành trạm biến áp 220kV GIS Tao Đàn, với tổng dung lượng 626 MVA cung cấp điện cho Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là các quận trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và cung cấp điện cho các trạm biến áp 110/22 kV khu vực xung quanh.

Tổng số CBCNV của Tổ thao tác lưu động Tao Đàn là 05 người, bao gồm 01 Tổ trưởng và 04 nhân viên vận hành.

Trạm 220kV Tao Đàn được xây dựng từ năm 2004, là một trong những trạm biến áp 220kV đầu tiên được xây dựng theo công nghệ thiết bị GIS. Từ cuối năm 2020, Trạm 220kV Tao Đàn được đưa vào vận hành không người trực, do Tổ thao tác lưu động Tao Đàn quản lý vận hành. Đối với công tác quản lý vận hành thì tùy vào công nghệ thiết bị sẽ có độ khó khăn nhất định.

Với số lượng nhân viên ít nhưng quản lý vận hành 01 trạm biến áp có “tuổi đời” gần 20 năm, Tổ thao tác lưu động Tao Đàn cũng gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm cao của tập thể CBCNV, cùng truyền thống đoàn kết – thống nhất của người lính truyền tải điện, tập thể CBCNV Tổ thao tác lưu động Tao Đàn đã từng bước vượt qua khó khăn, trở ngại. Một trong số bước chuyển biến tích cực là công tác chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành; qua đó giúp giải phóng phần lớn thời gian cho CBCNV so với công tác quản lý vận hành theo kiểu truyền thống.

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐTV ngày 31/12/2020 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về các công việc và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2021, với chủ đề năm 2021 là “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” trong tất cả các mặt hoạt động, sản xuất của EVNNPT và Quyết định số 61/QĐ-HĐTV ngày 22/3/2021 của Chủ tịch HĐTV EVNNPT về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số trong EVNNPT giai đoạn 2021 – 2025.

Bám sát chủ đề năm 2021 của EVNNPT về “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia”, ngay từ thời gian đầu Tổ thao tác lưu động Tao Đàn đã triển khai đến các nhân viên vận hành trong Tổ nhằm nắm vững chủ trương, định hướng, nhiệm vụ về lộ trình chuyển đổi số.

Trong thời gian qua, để phục vụ tốt công tác quản lý vận hành, nâng cao năng suất lao động, Truyền tải điện Thành Phố Hồ Chí Minh, cũng như các cấp trên đã triển khai cho Tổ thao tác lưu động Tao Đàn thực hiện nhiều giải pháp cũng như tiếp cận, ứng dụng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới và đặc biệt là đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số vào công tác quản lý vận hành.

Với công tác triển khai nhanh chóng, kịp thời, cùng sự tổ chức hợp lý; hiện nay, Tổ thao tác lưu động Tao Đàn đã hoàn tất số hóa các quy trình, quy phạm, thống kê, lý lịch thiết bị, các tài liệu kỹ thuật liên quan đến quản lý vận hành; hồ sơ được lưu trữ trên không gian trang website của đơn vị, dữ liệu vận hành, đồng bộ lưu trữ với công nghệ đám mây nhằm thuận lợi trong khai thác, thuận tiện cho việc tra cứu, chia sẻ.

Bên cạnh đó, tổ thao tác lưu động Tao Đàn còn đẩy mạnh ứng dụng một số phần mềm, tiện ích như: Zalo, Zoom Cloud Meetings, văn phòng điện tử E-OFFICE, quản lý kỹ thuật PMIS, quản lý nhân sự (HRMS), hệ thống quản lý và thu thập dữ liệu đo đếm xa (MDMS-Web)…,thông qua Nhóm làm việc trên các ứng dụng, hình ảnh/video kiểm tra thiết bị, các công tác kiểm tra định kỳ và các bất thường trên thiết bị, chuyển báo cáo trực tiếp, nhanh chóng. Qua đó, các khiếm khuyết, hư hỏng, … được ghi nhận, chỉ đạo, giải quyết công việc một cách hiệu quả, nhanh nhất.

Trong thời gian đến tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi số, tổ thao tác lưu động Tao Đàn đã triển khai áp dụng trong công tác quản lý vận hành như: áp dụng sổ nhật ký vận hành điện tử trên phần mềm PMIS, hiệu chỉnh quy trình vận hành để bỏ sổ công tác, giảm hồ sơ giấy, triển khai xây dựng Modul sửa chữa bảo dưỡng theo điều kiện vận hành thiết bị (CBM) trên phần mềm PMIS, ... qua đó nâng hiệu quả công việc, tăng năng suất lao động.

Với những kết quả đạt được, trong thời gian tới, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Truyền tải điện Thành Phố Hồ Chí Minh, tập thể CBCNV Tổ thao tác lưu động Tao Đàn quyết tâm tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới, hiện đại cũng như các thành tựu khoa học phù hợp với xu hướng chuyển đối số hiện nay nhằm mục tiêu nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa và tự động hóa trong quản lý vận hành, qua đó đảm bảo vận hành được an toàn.

Ứng dụng văn phòng điện tử E-OFFICE

Ứng dụng hệ thống quản lý và thu thập dữ liệu đo đếm xa (MDMS-Web)

Trang web của Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ công tác quản lý vận hành

Ứng dụng trang web của Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác truy xuất số liệu và báo cáo

Ứng dụng phần mềm quản lý công tác An toàn vệ sinh lao động


  • Nguyễn Ngọc Huy - TTĐHCM


Các Tin khác