Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia họp triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 tại PTC4 .

Sáng ngày 13/04/2021 Đoàn công tác của Tổng Giám đốc EVNNPT đã đến Công ty Truyền tải điện 4 họp triển khai nhiệm vụ kế hoạch của Công ty Truyền tải điện 4 năm 2021.

Ông Phạm Lê Phú – Phó Bí thư Đảng ủy , Tổng Giám đốc EVNNPT chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ kế hoạch của PTC4

Dẫn đầu đoàn công tác EVNNPT là đồng chí Phạm Lê Phú  – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc EVNNPT chủ trì,  theo đoàn có các đồng chí Võ Hoài Nam  – Thành viên HĐTV EVNNPT, đồng chí Vũ Trần Nguyễn  – Phó Tổng giám đốc EVNNPT, các đồng chí là Lãnh đạo Ban Kỹ thuật, Kế hoạch, TCNS, TCKT,KTTT, QLĐT, ĐT, QLXD, VTTNTT, AT. Về phía Công ty Truyền tải điện 4 có đồng chí Võ Đình Thủy – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty và các đồng chí trong Ban Giám đốc, các đồng chí Lãnh đạo 06 đơn vị TTĐ khu vực, và  Lãnh đạo các phòng thuộc PTC4.

Ông Võ Đình Thủy- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC4 báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 03 tháng đầu năm 2021 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch 09 tháng cuối năm 2021

Trong buổi làm việc Ông Võ Đình Thủy  – Bí thư Đảng ủy ,Giám đốc PTC4 đã báo cáo sơ lược về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị trong quý 1/2021 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 09 tháng cuối năm 2021. Tính đến hết quý 1/2021 PTC4 quản lý vận hành 7.487,673 km đường dây, trong đó 2.146,833 km đường dây 500kV và 5.340,840km đường dây 220kV. Về Trạm biến áp có tổng dung lượng là 40.093MVA (11 MBA 500kV dung lượng 11.700VA, 19 MBA 220kV dung lượng 23.750MVA, 04 MBA 110kV dung lượng 1.643MVA). Trong quý 1năm 2021, dung lượng TBA tăng thêm 250 MVA, đạt 5,34% so với kế hoạch năm và đường dây tăng thêm 25km, đạt 3,93% so với kế hoạch năm. Theo kế hoạch năm 2021 Công ty sẽ tiếp nhận vận hành 636,783 km đường dây và 4.675 MVA trạm biến áp . Khối lượng này chưa bao gồm SPP Long Phú, Sông Hậu và ĐZ 220kV Kiên Bình – Phú Quốc với tổng chiều dài là 80,445km (64,7 km trên biển và 15,745 km trên đất liền).

Các chỉ tiêu sản lượng điện truyền tải, tỷ lệ tổn thất điện năng (TTĐN) lũy kế 03 tháng đầu năm 2021 sản lượng điện Công ty đạt 22 tỉ 550 triệu kWh, thấp hơn 4,45% so với cùng kỳ năm 2020. Ngoài ra, lượng điện mặt trời và điện mặt trời áp mái không qua lưới truyền tải tăng đã làm giảm điện truyền tải của PTC4. Trong thời gian tới, Công ty sẽ nghiên cứu bổ sung các giải pháp kéo giảm tỉ lệ TTĐN lưới 220 kV đạt chỉ tiêu kế hoạch EVNNPT giao và sẽ đạt cả 03 chỉ tiêu về tổn thất. Trong tháng 03/2021 PTC4 không có sự cố và đã và đang kiểm soát tình hình sự cố đảm bảo vận hành lưới điện truyền tải.

Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021 PTC4 được  giao 20 dự án, hoàn thành trả nợ khối lượng 06 dự án; Chuyển tiếp 06 dự án; Chuẩn bị đầu tư 08 dự án), với giá trị vốn đầu tư thuần là 56 tỷ 883 triệu đồng, hầu hết các dự án đều được kiểm soát về tiến độ được giao. Hoàn thành kế hoạch xây dựng Trung tâm điều khiển và trạm biến áp không người trực năm 2021, kế hoạch giao PTC4 chuyển thao tác xa trạm biến áp 220kV Ô Môn 2. Công ty đang triển khai thực hiện và sẽ hoàn thành trong Quý 4/2021.

Đối với tình hình lao động của PTC4, lao động bình quân năm 2021 EVNNPT giao là 1.478 người, lao động tính đến 31/03/2021 là: 1.417 người, giảm 6 người so với 31/12/2020 (1.423 người).

Công tác đào tạo của Quý 1 đã thực hiện 297,649 triệu đồng, đạt tỷ lệ 100% so với KH quý I và 4,8 % so với KH năm; 08/53 hạng mục được giao (đạt tỷ lệ 15% KH năm 2021).Theo tiến độ chi tiết, đến tháng 09/2021 sẽ hoàn thành KH đào tạo 2021.

Trong quý I/2021, Công ty đã phổ biến và triển khai kế hoạch truyền thông năm 2021, trong đó đẩy mạnh kế hoạch tuyên truyền Văn hóa EVNNPT và Chủ đề ”Chuyển đổi số trong EVNNPT” theo tinh thần Nghị quyết 19/NQ-HĐTV ngày 31/12/2020 về các công việc và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2021.

PTC4 đã thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số Công ty Truyền tải điện 4 (QĐ số 1436/QĐ-PTC4 ngày 23/02/2021) và Đảng ủy Công ty đã ban hành nghị quyết về việc thực hiện chuyển đổi số năm 2021 (số 88-NQ/ĐU ngày 17/03/2021).Công ty đã tổ chức hội thảo nâng cao nhận thức về chuyển đổi số do Trường ĐH Bách khoa TP.HCM thực hiện và tham gia chương trình đào tạo phổ biến kiến thức về chuyển đổi số do EVNNPT tổ chức. PTC4 đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi số, trong đó phân công từng phòng, đơn vị phụ trách các nội dung có liên quan và tiến độ thực hiện gồm 30  nội dung EVN giao, EVNNPT tự thực hiện: 06 lĩnh vực công tác với 34 nội dung; PTC4 tự thực hiện 10 nội dung. PTC4 cũng có một số kiến nghị với EVNNPT để xem xét giải quyết.

Tại buổi làm việc, sau khi PTC4 báo cáo và nêu một số kiến nghị trong kế hoạch năm 2021. Lãnh đạo EVNNPT và Lãnh đạo các Ban của EVNNPT phát biểu nêu ý kiến đối với PTC4, đồng thời cũng yêu cầu PTC4 phối hợp với các Ban EVNNPT để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến các Ban EVNPT trong công tác sản xuất.

Ông Phạm Lê Phú – Phó Bí thư Đảng ủy , Tổng Giám đốc EVNNPT Phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Kết luận tại buổi làm việc, Đồng chí Phạm Lê Phú – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc EVNNPT đã thống nhất với báo cáo của PTC4 và đánh giá PTC4 là đơn vị đầu tiên đã chủ động triển khai tốt công tác chuyển đổi số trong các lĩnh vực sản xuất cũng như một số hoạt động khác của Công ty, đồng thời Tổng giám đốc cũng lưu ý PTC4 tập trung toàn lực thực hiện cho các nhiệm vụ kế hoạch 09 tháng cuối năm 2021 mà PTC4 đã đề ra. Trong đó tập trung chủ đề chuyển đổi số năm 2021. Tăng cường năng lực của Công ty cũng như các đơn vị Truyền tải điện, đặc biệt là công tác đào tạo theo sự chỉ đạo của EVNNPT, PTC4 rà soát và nâng cao năng lực cho CBCNV đặc biệt trong giai đoạn ứng dụng KHCN lần thứ 4, chuyển đổi số và tăng năng suất lao động. Đảm bảo các nhiệm vụ EVNNPT giao trong chiến lược tối ưu hóa chi phí và những nhiệm vụ thường xuyên liên tục đối với các đơn vị về công tác quản lý vận hành, theo dõi sản lượng truyền tải thống kê báo cáo cho EVNNPT. Hiện nay PTC4 đã kiểm soát được tình hình sự cố và đề nghị tiếp tục kiểm soát để đảm bảo vận hành lưới điện ổn định, an toàn, liên tục.Tập trung cho công tác SCL, quản lý bảo dưỡng vận hành và công tác đấu thầu, đề xuất với EVNNPT trong khi thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Tiếp theo phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Phạm Lê Phú - Tổng Giám đốc EVNNPT. Ông Võ Đình Thủy – Giám đốc PTC4 trân trọng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo rất sâu sát từng lĩnh vực hoạt động sản xuất và những công tác khác của PTC4. Phương hướng nhiệm vụ sắp tới PTC4 sẽ cụ thể hóa và bám sát chủ đề năm 2021 của EVNNPT “Chuyển đổi số” cùng với Nghị quyết số 19/NQ-HĐTV ngày 31/12/2020 của HĐTV EVNNPT về các công việc và nhiệm vụ quan trọng cần tập trung triển khai trong năm 2021 và các nhiệm vụ đó sẽ được PTC4 chi tiết cụ thể hóa và thực hiện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.                              

Lãnh đạo EVNNPT và Lãnh đạo các Ban EVNNPT phát biểu tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ kế hoạch của PTC4

Toàn cảnh cuộc họp.


  • Hải Yến - PTC4