Tổng kết công tác Đoàn Thanh niên Công ty Truyền tải điện 4 năm 2020

Trên tinh thần đánh giá kết quả hoạt động đoàn và phong trào thanh niên năm 2020 làm tiền đề cho việc xây dựng phương hướng công tác đoàn năm 2021, ngày 06/02/2021 vừa qua, Đoàn Thanh niên Công ty Truyền tải điện 4 (ĐTNPTC4) tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2020. Đồng thời, tại Hội nghị đã thực hiện triển khai phương hướng hoạt động công tác đoàn trong năm 2021 đến từng Chi đoàn trực thuộc ĐTN PTC4.

Hội nghị vinh dự đón tiếp đồng chí Võ Đình Thủy – Bí thư Đảng ủy Công ty, Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4 đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị cùng với 35 đoàn viên là đại diện Ban chấp hành các Chi đoàn thuộc ĐTN PTC4 tham gia qua các đầu cầu Truyền hình tại đơn vị. Hội nghị tổ chức thực hiện tốt chủ trương phòng chống dịch Covid19 theo yêu cầu Thủ tướng chính phủ và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia: toàn thể đoàn viên được đo, kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khẩu và đeo khẩu trang trước khi bước vào tham gia Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Nguyễn Trung Khoa phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trịnh Phạm Trường An – UVBTV Đoàn Công ty, Bí thư Chi đoàn Cơ quan đại diện Đoàn PTC4 trình bày báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2020 và phương hướng hoạt động của năm 2021. Tại Hội nghị, Đoàn viên Chi đoàn đã có dịp nhìn nhận lại công tác Đoàn thông qua quá trình hoạt động đoàn của năm 2020 và những mặt đạt được và hạn chế.

Đồng chí Trịnh Phạm Trường An – UVBTV Đoàn Công ty, Bí thư Chi đoàn Cơ quan đại diện ĐTN PTC4 trình bày báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2020 và xây dựng phương hướng hoạt động của năm 2021.

Trong năm 2020, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn TN PTC4 bị ảnh hưởng nhiều do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19 nên nhiều chương trình, hoạt động không được triển khai theo kế hoạch đề ra, tuy nhiên ĐTN PTC4 cũng vẫn duy trì bám sát nhiệm vụ chuyên môn và các các hoạt động gắn với các sự kiện quan trọng như: Mừng Đảng mừng Xuân Canh Tý, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội Đảng bộ EVN, EVNNPT và nhiều hoạt động ý nghĩa khác. ĐTN PTC4 chủ động hực hiện tuyên truyền phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, Tổng công ty và Đoàn thanh niên đến các đoàn viên thanh niên như: Nghị quyết số 12/NQ-HĐTV ngày 20/12/2019 về các công việc và nhiệm vụ quan trọng cần tập trung triển khai trong năm 2020, quán triệt chủ đề năm Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 05 năm 2016-2020. Tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, vận động ĐVTN là lao động trực tiếp tuân thủ tuyệt đối các chủ trương của Tổng công ty và Công ty trong mùa dịch. Công tác giáo dục truyền thống: Quán triệt đến các Chi đoàn thường xuyên phổ biến, tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thực hiện phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”;

Năm 2020, Đoàn PTC4 đã hoàn thành 15 phần việc Thanh niên góp phần nêu cao tinh thần xung kích của thanh niên trong công tác sản xuất tại đơn vị; ĐTN PTC4 thực hiện 42 Công trình thanh niên (CTTN) bao gồm 34 CTTN và cấp cơ sở 07 CTTN cấp Huyện góp phần cho việc đảm bảo an toàn vận hành đường dây truyền tải điện cũng như thể hiện tinh thần xung kích của ĐTN PTC4. Đặc biệt nổi bậc trong năm 2020, ĐTN PTC4 đã hoàn thành 01 CTTN cấp Khối “Giám sát, nghiệm thu lắp đặt và biên soạn quy trình vận hành dự án Lắp MBA 500kV AT2 mở rộng tại Trạm 500kV Mỹ Tho”, Công trình nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ Công ty truyền tải điện 4 thành công, tiến tới Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Tập đoàn Điện lực Việt Nam qua đó phát động phong trào thi đua sẵn sàng xung kích đảm nhận nhiệm vụ của ĐTN PTC4. Song song đó, công tác tuyên truyền bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, tuyên truyền dự án kết hợp với an sinh xã hội tại địa phương nhằm xây dựng được mối quan hệ gắn bó với chính quyền, đoàn thể địa phương cũng hết sức được ĐTN PTC4 chú trọng như: Đoàn TN PTC4 đã phối hợp với Văn phòng Công ty, TTĐMĐ2 và chính quyền, đoàn thể, trường học địa phương tổ chức chương trình tuyên truyền bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, Văn hóa EVNNPT và ASXH tại Trường Tiểu học Minh Lập, huyện Chơn Thành tỉnh Bình Phước; Phối hợp Quận Đoàn Ô Môn, Tp. Cần Thơ tổ chức chương trình tuyên truyền dự án Kéo dây mạch 2 đường dây 220kV Ô Môn Sóc Trăng; Phối hợp Huyện Đoàn Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu tổ chức chương trình tuyên truyền bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, Văn hóa EVNNPT và ASXH trong dịp tổng kết Dân vận khéo của huyện;

Đoàn PTC4 luôn chủ động khích lệ đoàn viên thanh niên tham gia phong trào “Sáng tạo trẻ”, phát động ĐVTN tham gia hưởng ứng phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất”. Các Chi đoàn trực thuộc ĐTN PTC4 luôn chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong việc triển khai tổ chức các hoạt động phong trào Đoàn trong điều kiện tình hình mới. ĐTN PTC4 luôn cố gắng đi đầu trong việc thực thi văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hình ảnh EVNNPT. Đồng thời, ĐTN PTC4 phấn đấu hoàn thành tốt công tác trọng tâm của Đoàn TN là công tác phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên, chủ động tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của Đoàn viên thanh niên cũng như giới thiệu đoàn viên ưu tú chuyển xét kết nạp Đảng.

Tại Hội nghị, Các Chi đoàn đã trình bày một số tham luận để đề xuất giải pháp hoạt động cho ĐTN PTC4 trong năm 2021; Chi đoàn Truyền tải điện miền Đông 2 phát biểu về Giải pháp đẩy mạnh công tác xây dựng Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng; Chi đoàn Truyền tải điện miền Tây 2 trình bày cách thức tổ chức, tập hợp thanh niên để chức các công trình thanh niên quy mô lớn; Chi đoàn truyền tải điện miền Đông 1 đã trình bày về triển khai hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn gắn liền với hoạt động sản xuất của đơn vị trong điều kiện chi đoàn có nhiều biến động trong Ban chấp hành. Toàn Hội nghị đã tiến hành thảo luận, góp ý một số các giải pháp, phương hướng để hoạt động của ĐTN PTC4 được thuận lợi, phù hợp và hiệu quả trong tình hình mới để đạt được những kết quả tốt nhất.

Đồng chí Võ Đình Thủy-Bí thư Đảng ủy Công ty- Giám đốc Công ty phát biểu.

Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Võ Đình Thủy - Bí thư Đảng ủy Công ty- Giám đốc Công ty đã ghi nhận những mặt gặt hái được của ĐTN PTC4, biểu dương những thành tích tốt trong hoạt động đoàn, đặc biệt điểm nhấn trong năm 2020 là Công trình “Giám sát, nghiệm thu lắp đặt và biên soạn quy trình vận hành dự án Lắp MBA 500kV AT2 mở rộng tại Trạm 500kV Mỹ Tho”. Tuy nhiên, đồng chí đánh giá hoạt động Đoàn trong năm 2020 so với những năm khác của ĐTN PTC4 chưa có nhiều chuyển biến mạnh mẽ ngoài việc duy trì tốt hoạt động đoàn trong tình hình khó khăn chung của năm 2020. Đồng chí Bí thư cũng chỉ ra một số vấn đề ĐTN PTC4 cần cải thiện trong năm 2021 để đẩy mạnh hơn hoạt động Đoàn, Đồng chí phát biểu “Trong các hoạt động sản xuất, các công trình như “Nghiệm thu Tân Thành”, “Nâng công suất TBA 500kV Tân Định”, khi có sự tham gia của ĐTN tôi sẽ yên tâm. Đó cũng là trường hợp để giáo dục đoàn viên thanh niên, đào tạo cho cán bộ Công ty chúng ta. Tuy nhiên, các hoạt động Công trình đó cũng chưa phải là điểm nhấn của Đoàn thanh niên trong việc thể hiện vai trò xung kích, ĐTN PTC4 cần phải tìm cách bộc phá mạnh mẽ hơn tinh thần xung kích và tạo ra những hoạt động mang điểm sáng riêng mà trong đó ĐTN đóng vai chủ chốt”. Trong nội dung phát biểu, đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng nêu một số điểm mà ĐTN cần chú trọng lưu ý trong việc xây dựng phương hướng hoạt động Đoàn năm 2021 “Nội dung thứ nhất, ĐTN cần nâng cao việc thực hiện kết luận của Đảng ủy Công ty trong việc chú trọng thực hiện Chỉ thị số 05 là một trong những nội dung quan trọng trong việc giáo dục tư tưởng chính trị cho đoàn viên, thanh niên; Nội dung thứ hai: Đánh giá đúng mức tư tưởng của Đoàn viên thanh niên trong công tác sản xuất, tránh các hiện tượng “chảy máu chất xám” như đoàn viên nghỉ việc, chuyển việc,..; Nội dung thứ ba: Đòi hỏi đẩy mạnh hơn nữa trong công tác phát triển Đảng để xây dựng lực lượng dự bị của Đảng. Trong năm 2021, đề nghị tăng tỷ lệ Đoàn viên phát triển Đảng lên 30% so với tỷ lệ trong năm 2020, làm tốt công tác phát triển đoàn viên ưu tú, giáo dục tốt tư tưởng chính trị đoàn viên để ngày càng có nhiều đoàn viên mong muốn đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đồng thời đòi hỏi Đoàn TN phải chú trọng thực hiện tốt từng Nghị Quyết của Đảng, có cách thức thực hiện, xây dựng chương trình thực hiện phù hợp, cách thức triển khai theo đúng chức trách của Đoàn”.

Tại Hội nghị, đồng chí Võ Đình Thủy cũng đề ra định hướng xung kích hoạt động Đoàn trong năm 2021 cho Đoàn thanh niên Công ty là “Giảm sự cố” trong công tác vận hành. Đoàn PTC4 kêu gọi toàn bộ đoàn viên, thanh niên tìm ra được những điểm có nguy cơ gây ra sự cố và có biện pháp ngăn chặn sự cố,.. Cũng như đẩy mạnh mối quan hệ của Đoàn viên thanh niên Công ty với các đơn vị ngoài để có sự phối hợp hỗ trợ kịp thời trong công tác.

Kết thúc Hội nghị, thay mặt Đoàn Thanh niên Công ty, Đồng chí Nguyễn Trung Khoa cảm ơn các đồng chí trong Ban lãnh đạo Công ty đã luôn quan tâm sâu sát và chỉ đạo kịp thời đến Đoàn Thanh niên Công ty trong việc triển khai các hoạt động, phong trào. Trong năm 2021 và các năm về sau, Đoàn Thanh niên Công ty sẽ tăng cường việc thực hiện công tác đoàn gắn liền với quan điểm, chỉ đạo của Đảng Ủy PTC4 theo Nghị quyết của Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tập trung chủ đề “Chuyển đổi số” và giảm thiểu sự cố,… Trong Công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, bám sát các mục tiêu, Chiến lược phát triển của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia giai đoạn tới 2025 và tầm nhìn tới năm 2040 góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. ĐTN PTC4 phấn đấu xây dựng, chăm lo, củng cố tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên, là đội dự bị tin cậy của Đảng.


  • Võ Thị Ngọc Nga- Phòng Điều độ - UVBCH Đoàn Thanh niên Công ty


Các Tin khác