Trạm 220kV Nhà Bè thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành

Với tinh thần Trách nhiệm – Tận tâm, CBCNV Trạm biến áp 220kV Nhà Bè quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chuyển đổi số nói riêng, cũng như công tác quản lý vận hành nói chung, để góp một phần nhỏ vào công tác vận hành an toàn lưới truyền tải điện, đảm bảo cung cấp điện liên tục.

 

CBCNV thực hiện chuyển đổi mã QR

Trạm biến áp 220kV Nhà Bè là đơn vị trực thuộc Truyền tải điện điện Thành phố Hồ Chí Minh – Công ty Truyền tải điện 4, đã và đang thực hiện hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ, công tác chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành. Qua đó, đã thay đổi lớn nhận thức của cán bộ nhân viên, giúp CBCNV hiểu được tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số mang lại.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã ban hành Nghị quyết số 19/NQ-HĐTV ngày 31/12/2020 về các công việc và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2021, với chủ đề năm 2021 là “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” trong tất cả các mặt hoạt động, sản xuất của EVNNPT và Quyết định số 61/QĐ-HĐTV ngày 22/3/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số trong EVNNPT giai đoạn 2021 – 2025.

Công ty Truyền tải điện 4 đã ban hành Nghị quyết số 88-NQ/ĐU ngày 17/3/2021 về việc thực hiện chuyển đổi số năm 2021, với 6 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện, trong đó nêu bật và nhấn mạnh đến vấn đề chuyển đổi nhận thức trong CBCNV về chuyển đổi số.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo từ cấp trên, Trạm biến áp 220kV Nhà Bè đã tập trung đẩy mạnh việc phổ biến, triển khai thực hiện chuyển đổi số trong đơn vị, quán triệt đến toàn thể CBCNV về các nội dung chỉ đạo và những thuận lợi, khó khăn, thách thức, thành tựu nổi bật đã đạt được trong thời gian qua; những hạn chế và các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021 để tạo sự thống nhất trong nhận thức và phát huy trí tuệ tập thể trong việc nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chung.

Kho dữ liệu đo đếm EVN.

Trạm biến áp 220kV Nhà Bè là một trong những Trạm sử dụng công nghệ cũ trong hệ thống lưới truyền tải điện Quốc gia; Trạm được đóng điện đưa vào vận hành từ tháng 2 năm 1999, vận hành với 3 cấp điện áp 220 kV, 110 kV và 22 kV, tổng công suất 580 MVA. Hệ thống điều khiển tại Trạm biến áp 220kV  220 kV Nhà Bè là hệ thống điều khiển theo kiểu truyền thống, việc thao tác các thiết bị tại trạm được thực hiện trực tiếp từ các khóa điều khiển trên tủ bảng điện tại phòng điều hành. Hệ thống SCADA kết nối về Trung tâm điều Điều độ Hệ thống điện miền Nam thông qua thiết bị đầu cuối RTU của hãng Xcell vận hành năm 1999; đến năm 2017 được cải tạo, bổ sung hoàn thiện hệ thống SCADA Trạm biến áp 220kV Nhà Bè do hãng ATS thực hiện.

Trước đây, trong công tác quản lý kỹ thuật, quả lý vận hành tại trạm biến áp 220kV Nhà Bè tồn tại nhiều bất cập như là khối lượng hồ sơ lưu trữ lớn, cồng kềnh, nhiều hạng mục, đa phần là bản giấy, lưu trữ dạng boxfile cho từng ngăn lộ; mỗi lần tra cứu thông tin mất nhiều thời gian; dễ bị mối mọt, hư hỏng.

Quán triệt sâu rộng chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, Trạm biến áp 220kV Nhà Bè đã từng bước thực hiện ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành; lập kế hoạch, tổ chức, phân công cụ thể từng CBCNV theo từng nội dung công việc trong thực hiện chuyển đổi số.

Hàng tháng, trong buổi họp định kỳ, Lãnh đạo Trạm biến áp 220kV Nhà Bè đều đưa nội dung rà soát thực hiện chuyển đổi số vào nội dung sinh hoạt; qua đó, kịp thời đôn đốc, triển khai thực hiện đúng kế hoạch đề ra.

Trong thời gian từ tháng 5/2021 đến tháng 7/2021, CBCNV Trạm biến áp 220kV Nhà Bè thực hiện cô lập tập trung tại trạm nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kép là vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa đảm bảo công tác vận hành. Thực hiện cô lập tập trung đã gây không ít khó khăn trong đời sống của tập thể CBCNV; Tuy nhiên trong điều kiện khó khăn đó, tập thể CBCNV Trạm biến áp 220kV Nhà Bè lại thể hiện tốt tinh thần trách nhiệm – tận tâm trong công tác.

Vận dụng khoảng thời gian cô lập tập trung, ngoài thời gian trực ca, tập thể CBCNV Trạm biến áp 220kV Nhà Bè đã và đang thống nhất một lòng tăng cường thực hiện công tác chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành trạm như thực hiện scanner biên bản thí nghiệm, hồ sơ tài liệu thiết bị, bản vẽ hoàn công nhị thứ các ngăn lộ tại trạm, cập nhật đầy đủ dữ liệu liên quan đến từng ngăn lộ; từng bước thực hiện thiết lập mã Qr-code tài liệu kỹ thuật cho từng ngăn lộ, các mã Qr-code được dán tại tủ điều khiển ngăn lộ, qua đó giúp điều hành viên nhanh chóng truy cập các thông tin liên quan đến ngăn lộ khi thực hiện kiểm tra thiết bị trong ca trực vận hành,…..; tính đến thời điểm hiện tại trạm đã hoàn thành thiết lập mã Qr-code cho các ngăn lộ 220kV, dự kiến đến hết tháng 07 sẽ hoàn tất cho tất cả các ngăn lộ còn lại tại trạm, hoàn thành vượt kế hoạch chuyển đổi số quý 3/2021.

Song song đó, Trạm đang phối hợp với Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh, cùng trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện phần mềm giao tiếp bằng giọng nói với máy tính (AI) áp dụng trong việc kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị hàng ngày trong trạm, thay cho cách cập nhật thủ công như hiện nay.

Với tinh thần Trách nhiệm – Tận tâm, CBCNV Trạm biến áp 220kV Nhà Bè quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chuyển đổi số nói riêng, cũng như công tác quản lý vận hành nói chung, để góp một phần nhỏ vào công tác vận hành an toàn lưới truyền tải điện, đảm bảo cung cấp điện liên tục.

Ngoài ra, Trạm biến áp 220kV Nhà Bè còn triển khai ứng dụng hiệu quả các chương trình, phần mềm dùng chung để phục vụ công tác quản lý vận hành, rút ngắn thời gian công tác, nâng cao hiệu quả công việc. Trong đó, bao gồm một số chương trình, phần mềm dùng chung như: Sử dụng liệu đám mây (Google drive) trong các công tác lưu trữ dữ liệu số hóa các hồ sơ quản lý, tài liệu kỹ thuật, quy trình vận hành, công tác báo cáo kiểm tra định kỳ, theo dõi hạng mục kiểm tra định kỳ, công tác quản lý kỹ thuật, công tác theo dõi sự cố; qua đó có thể nhanh chóng ứng dụng để thực hiện các báo cáo liên quan quản lý kỹ thuật (báo cáo tổn thất điện năng hàng tháng, A-Qmax, Cosmin, theo dõi sản lượng điện tự dùng, sản lượng pin mặt trời); các báo cáo thống kê tồn tại, các giải pháp ngăn ngừa sự cố. Ứng dụng kiểm tra, giám sát an toàn công tác trên lưới điện trong trạm bằng hình ảnh, camera quan sát được lắp đặt trong trạm, tiết kiệm nhân công tăng cường công tác. Khai thác hiệu quả phần mềm quản lý công văn (e-Office) trong các công giao nhận văn thư, thực hiện hồ sơ công việc EVN, danh mục hồ sơ tài liệu, công tác phê duyệt các phương án thi công và biện pháp an toàn, biên bản thí nghiệm thiết bị, bản vẽ hoàn công,…. Ứng dụng phần mềm quản lý kỹ thuật (PMIS) quản lý thông số kỹ thuật thiết bị, quy trình vận hành, tài liệu kỹ thuật thiết bị, thực hiện sổ nhật ký vận hành điện tử, các báo cáo đầy tải quá tải,…. Ứng dụng Kho dữ liệu đo đếm EVN, kho dữ liệu MDMS_Web quản lý liên quan tổn thất điện năng, sản lượng truyền tải, thu thập chỉ số công tơ ranh giới, thông số vận hành thiết bị hàng giờ thay cho việc thực hiện truyền thống bằng thủ công,.v..v…

Trong thời gian đầu thực hiện chuyển đổi số, trạm còn nhiều vương mắc và khó khăn. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ và hướng dẫn tận tình của cán bộ kỹ thuật Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh, cùng tinh thần trách nhiệm-tận tâm, Trạm biến áp 220kV Nhà Bè thực hiện hoàn thành tốt công tác chuyển đổi số và ứng dụng, khai thác hiệu quả các phần mềm dùng chung phục vụ trong công tác quản lý vận hành, mang lại hiệu quả cao trong công tác, nâng cao năng suất lao động.

Những nỗ lực trong công tác chuyển đổi số đã mang lại kết quả tích cực tại trạm biến áp 220kV Nhà Bè, các báo cáo thực hiện nhanh chóng bằng vài thao tác chọn đã có đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chỉ cần chọn xuất file là có thể gửi đi...

Với những thay đổi về nhận thức, tư duy, các kỹ năng theo xu hướng chuyển đổi số, cùng với sự quan tâm sát sao từ Lãnh đạo Công ty – Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh và tinh thần Trách nhiệm – Tận tâm của tập thể cán bộ công nhân viên trong đơn vị; quá trình chuyển đổi số đã và đang được triển khai một cách mạnh mẽ, hiệu quả, toàn diện. Từ đó, tối ưu hóa ứng dụng các công nghệ mới, hiện đại vào các hoạt động sản xuất tại đơn vị và từng bước nâng cao hiệu quả quản lý vận hành góp phần nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả vận hành, rút ngắn thời gian xử lý công việc, đảm bảo an toàn cho hệ thống lưới truyền tải điện.

Hệ thống Camera giám sát thiết bị tại Trạm 220kV Nhà Bè.


  • Trần Anh Tuấn – TTĐHCM.


Các Tin khác