Trạm 500kV Duyên Hải thực hiện phương án cô lập vận hành tại trạm.

Thực hiện Văn bản số 1128/EVNNPT-TCNS+KT+AT+ QLXD ngày 01/4/2020 của EVNNPT về việc triển khai Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ và theo chỉ đạo của Công ty Truyền tải điện 4 và Truyền tải điện miền Tây 2, tập thể CBCNV trạm 500kV Duyên Hải đã nghiêm túc chấp hành thực hiện phương án cô lập tại trạm, vừa đảm bảo công tác vận hành vừa phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của cấp trên.

Tất cả nhân viên vận hành (NVVH) của trạm 500kV  Duyên Hải đều chia làm 2 nhóm, nhóm vận hành và nhóm hành chánh dự phòng. Nhóm vận hành gồm: 3 ca 4 kíp thực hiện các ca trực luân phiên theo phương án ứng phó dịch bệnh. Nhóm gồm có 12 nhân viên vận hành trực luân phiên tại phòng điều khiển, hết ca trực được nghỉ ngơi sinh hoạt tại vị trí đã sắp xếp trong khu vực nhà điều hành, tất cả NVVH đều không tiếp xúc với người bên ngoài trong thời gian cô lập, kể cả lực lượng bảo vệ. Các vật dụng sinh hoạt cần thiết của cá nhân đều được TTĐMT2 cung cấp khi bắt đầu thực hiện phương án cô lập. Thức ăn và nước uống được cung cấp đầy đủ vào mỗi bữa ăn hàng ngày.

Triển khai tổ chức khu vực cô lập lực lượng vận hành tại trạm 500kV Duyên Hải.

Nhóm hành chánh gồm 8 người, được tập trung tại nhà chờ ca của trạm, nhóm này cũng thực hiện nghiêm túc việc không tiếp xúc với người bên ngoài và lực lượng bảo vệ. Các nhu yếu phẩm cần thiết cũng được mua dự trữ ngay từ đầu đảm bảo đủ dùng trong thời gian cô lập.

Từ khi bắt đầu triển khai phương án này, CBCNV của trạm đã được đơn vị TTĐMT2 phổ biến thông tin đầy đủ, cụ thể đồng thời xác định rõ mục tiêu là để đảm bảo công tác vận hành an toàn, cung cấp điện liên tục phục vụ cho cộng đồng xã hội và cũng để đảm bảo an toàn sức khỏe cho CBCNV và gia đình trước dịch bệnh Covid-19, vì vậy tập thể CBCNV của trạm hiểu rất rõ mục tiêu nhiệm vụ của mình và chấp hành chỉ đạo một cách tự giác và vui vẻ. Bên cạnh đó nhờ có sự quan tâm kịp thời của Công đoàn Công ty và Công đoàn cơ sở đã hỗ trợ cho CNVCLĐ trong thời gian cô lập tại trạm đã góp phần tiếp sức mạnh tinh thần cho anh em yên tâm công tác.

Một ca trực tại trạm trong thời gian cô lập lực lượng vận hành.

Do đặc thù trạm 500kV Duyên Hải nằm trong khu vực nhiễm bẩn nặng, nên mặc dù trong thời gian phòng, chống dịch bệnh, trạm vẫn phải thực hiện công tác vệ sinh sứ tiếp tục để đảm bảo vận hành không để xảy sự cố. Vì vậy Trạm rất  tuân thủ nghiêm ngặt thủ tục cho phép vào trạm công tác theo chỉ đạo của Công ty để đảm bảo an toàn sức khỏe cho toán công tác và nhân viên vận hành trạm. Trạm thực hiện đầy đủ các biện pháp như bố trí bàn làm việc với nhóm công tác phía bên ngoài phòng điều hành, có rào cách ly. Trang bị nước khử khuẩn, găng tay, bìa công tác. Kiểm tra nhiệt độ các thành viên nhóm công tác, kiểm tra bảo hộ lao động, khẩu trang đầy đủ. Giữ khoảng cách an toàn với chỉ huy nhóm công tác trong quá trình thực hiện các thủ tục cấp phép vào làm việc. Hướng dẫn toán công tác vào vị trí làm việc và làm việc dưới sự giám sát của CBCNV của trạm. 

Chấp hành quy định giữ khoảng cách khi công tác tại trạm 500kV Duyên Hải.

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến rất phức tạp, nên việc chấp hành cô lập tập trung lực lượng vận hành tại trạm có tác dụng rất lớn trong việc phòng tránh dịch bệnh cho CBCNV và góp phần giảm thiểu nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Toàn thể CBCNV trạm 500kV Duyên Hải ý thức được tầm quan trọng và nhiệm vụ trọng tâm của cấp trên giao, quyết tâm thực hiện tốt chỉ đạo cô lập tại trạm, rèn luyện sức khỏe để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


  • Lý Nhật Minh – Trạm 500kV Duyên Hải- TTĐMT2