Trạm 500kV Mỹ Tho hưởng ứng “Chuyển đổi số” trong công tác quản lý vận hành thiết bị trạm biến áp

Trạm 500kV Mỹ Tho là đơn vị trực thuộc Truyền tải điện miền Tây 2 – Công ty Truyền tải điện 4, đã tuyên truyền đến toàn thể nhân viên về kết quả, hiệu quả của việc ứng dụng KHCN và công tác chuyển đổi số của EVNNPT. Qua đó, đã thay đổi dần nhận thức của cán bộ nhân viên, CNCNV hiểu được tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số mang lại.

EVNNPT đã chọn Chủ đề năm 2021 là “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” , với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh lộ trình ứng dụng khoa học công nghệ trong các hoạt động của Tổng công ty; Tích hợp công nghệ và mô hình quản trị phù hợp với quá trình ứng dụng công nghệ kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí. Tổng Công ty đang triển khai các dự án, đề tài NCKH; Các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, công nghệ thông tin trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trạm 500kV Mỹ Tho là đơn vị trực thuộc Truyền tải điện miền Tây 2 – Công ty Truyền tải điện 4, đã tuyên truyền đến toàn thể nhân viên về kết quả, hiệu quả của việc ứng dụng KHCN và công tác chuyển đổi số của EVNNPT. Qua đó, đã thay đổi dần nhận thức của cán bộ nhân viên, CNCNV hiểu được tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số mang lại. Việc thực hiện “Chuyển đổi số trong EVNNPT”, Trạm đã phối hợp với các đơn vị chủ trì hoàn thành nhiệm vụ được giao như: Đảm bảo dữ liệu đúng, đầy đủ trên hệ thống MDMS; hoàn thiện CSDL, đảm bảo dữ liệu đúng, đầy đủ trên hệ thống PMIS; Hoàn thiện và đưa vào sử dụng phần mềm thư viện điện tử của EVNNPT; Hoàn thành và đưa vào ứng dụng phần mềm quản lý công tác kiểm tra trạm biến áp; ….

Trạm biến áp 500kV Mỹ Tho gần như đã được số hóa tự động. Trạm được trang bị hệ thống điều khiển bảo vệ tích hợp ATS@Station trên cơ sở là một hệ thống máy tính dùng để tập hợp các thiêt bị như rơle bảo vệ, thiết bị điều khiển, đo lường, báo hiệu, … thành một hệ thống giám sát, điều khiển, bảo vệ và lưu trữ dữ liệu thống nhất trong trạm biến áp.Trạm còn ứng dụng nhiều công nghệ mới như: Hệ thống định vị sự cố FL.

Phần mềm quản lý kỹ thuật PMIS, Hệ thống thu thập đo đếm xa (MDMS_Web, MDMS_New), Phần mềm cho báo cáo và họp trực tuyến (Sky, Zoom, ..), Hệ thống giám sát dầu online MBA, … Cán bộ nhân viên trạm không ngừng học tập để làm chủ và khai thác hiệu quả các ứng dụng trên.

Trong công tác quản lý vận hành trạm, các dữ liệu phục phụ trong công tác đã được xây dựng số hóa toàn bộ. Tất cả các quy định, quy chế, văn bản, tài liệu khai thác tối đa trên các ứng dụng dùng chung của EVNNPT (eoffice, PMIS, ..) .Các hồ sơ tài liệu kỹ thuật, bản vẽ hoàn công, biên bản thí nghiệm, … được số hóa dưới dạng file được sắp xếp khoa học dễ dàng tra cứu và sử dụng.

Bên cạnh đó, Trạm 500kV Mỹ Tho mạnh dạn triển khai việc áp dụng mã QR code vào công tác quản lý vận hành thiết bị với ưu điểm thuận tiên và nhanh chóng trong công tác tra cứu cập nhật thiết bị.

Nhân viên vận hành đang kiểm tra thiết bị bằng việc quét mã QR code.

Việc áp dụng mã QR code để quản lý thiết bị được dựa trên nền tản kết hợp các ứng dụng của Google như: Google sites, Google Drive, Google Form, Google sheet, … Tất cả dữ liệu về thiết bị như: Lý lịch thiết bị, nhật ký kiểm tra thiết bị, tài liệu thiết bị, file scan, file mềm, các hình ảnh, hồ sơ quản lý thiết bị, số liệu thí nghiệm, … điều được số hóa và lưu trữ online trên Google Drive. Người dùng sử dụng điện thoại thông minh hay máy tính bảng thông minh có kết nối mạng internet là có thể thực hiện với thao tác dễ dàng với các thao tác nhấp chọn.

Những ưu điểm đạt được khi áp dụng mã QR code trong công tác quản lý thiết bị tại trạm 500kV Mỹ Tho đó là: Số hóa các tài liệu, hồ sơ, biểu mẫu,… trong công tác quản lý thiết bị và sắp xếp dưới hình thức dễ dàng tra cứu, quản lý với giao diện như trang web. Cơ sở dữ liệu sẽ lưu trên máy tính và trên Google Drive. Thuận tiện trong việc theo dõi, kiểm tra thiết bị thực tế hàng ngày, giảm hồ sơ sổ sách bằng giấy. Nhân viên khi kiểm tra thiết bị sẽ dùng thiết bị đọc mã QR code để kiểm tra và dữ liệu sẽ tự cập nhật thời gian, người kiểm tra, nội dung và kết quả kiểm tra,…; Việc dùng QR code có thể tra cứu nhanh các hồ sơ liên quan về thiết bị đó ngay tại hiện trường, phục vụ tốt trong công tác theo dõi, thí nghiệm,… chi tiết cho từng thiết bị. Kết nối online, mọi lúc, mọi nơi. Dữ liệu được bảo mật, có thể chia sẽ phân quyền theo người dùng thông qua tài khoản Google. Bên cạnh đó, thông qua giao diện web, người quản lý trạm thuận tiện hơn trong công tác theo dõi chung việc quản lý thiết bị tại tram mình. Hình thức và nội dung có thể hiệu chỉnh cho phù hợp với quy định và tình hình thực tế.

Ngoài ra, trạm còn tích hợp nội dung “Về Trạm 500kV Mỹ Tho” nhằm để giới thiệu về trạm, các hoạt động trong sản xuất, phong trào thi đua, văn hóa thể thao,… giống như kỷ yếu của trạm. Nơi đây sẽ lưu lại những kỷ niệm giúp CBCNV gắn kết lâu dài hơn với nơi mình công tác. Nơi đây có thể tích hợp các hoạt động tuyên truyền theo định hướng của EVNNPT.

Qua thực hiện công tác “Chuyển đổi số trong EVNNPT”, Trạm 500kV Mỹ Tho nhận thấy nhiều lợi ích mà Chuyển đổi số mang lại. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Truyền tải, Trạm 500kV Mỹ Tho đã thực hiện được một số công tác góp phần vào chương trình chuyển đổi số của Truyền tải, Công ty. Tất cả CBCNV Trạm 500kV Mỹ Tho phấn khích hơn trong công tác chuyển đổi số, tích cực tìm tòi, học hỏi nhằm nâng cao hiểu biết về công nghệ hơn để đáp ứng nhu cầu công việc ngày càng cao.

Nhân viên vận hành đang kiểm tra giám sát dầu MBA online.


  • Bùi Quốc Thái– TTĐ Miền Tây 2