Trạm 500kV Phú Lâm tổ chức bồi huấn nâng cao kiến thức cho kỳ thi sát hạch nghề, nâng bậc và giữ bậc năm 2021

Ngày 05 tháng 07 năm 2021, trạm 500KV Phú Lâm vừa tổ chức bồi huấn kiến thức cho CBCNV nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi sát hạch nghề, nâng bậc và giữ bậc năm 2021, đồng thời kết hợp thực hiện giải pháp ngăn ngừa sự cố tại Trạm.

Đồng chí Nguyễn Chánh Tính – Phó Trưởng trạm 500kV Phú Lâm chủ trì buổi bồi huấn.

Với mục tiêu phát huy tối ưu vai trò, trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong công tác quản lý vận hành Trạm 500kV Phú Lâm; đồng thời chủ động thực hiện lồng ghép các giá trị cốt lõi Văn hóa EVNNPT vào trong công việc góp phần giảm thiểu sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cũng như thực hiện các giải pháp ngăn ngừa sự cố lưới điện truyền tải theo mục tiêu đề ra .

Nội dung chính của chương trình đào tạo, bồi huấn kiến thức kỳ thi sát hạch nghề, nâng bậc, giữ bậc năm 2021 và giải pháp ngăn ngừa sự cố tại Trạm là chuyên đề “Nguyên lý hoạt động của mạch Sa thải phụ tải đặc biệt trên đường dây 500kV Bắc Nam”.

Chủ trì công tác bồi huấn là đồng chí Nguyễn Chánh Tính - Phó Trưởng trạm 500kV Phú Lâm. Tham dự bồi huấn bao gồm 17 nhân viên vận hành thuộc Trạm 500kV Phú Lâm.

Tại buổi bồi huấn, đồng chí Nguyễn Chánh Tính giới thiệu, một số nội dung liên quan đến kiến thức trong vận hành, giải thích về các nguyên lý hoạt động của Rơle, về công tác kiểm tra và thao tác trong vận hành cũng như cách thức xử lý tình huống khi phát hiện bất thường thiết bị nhất thứ, mạch nhị thứ, mạch Sa thải phụ tải đặc biệt trên đường dây 500kV Bắc Nam.

Các Điều hành viên trạm 500kV Phú Lâm trao đổi về chức năng các ô đèn mạch sa thải phụ tải đặc biệt đường dây 500kV Bắc - Nam.

Trong đó, đồng chí Tính hướng dẫn chi tiết về nguyên lý làm việc, chức năng của các led hiển thị, hướng dẫn cặn kẽ kiểm tra trong vận hành, các biện pháp an toàn khi cô lập mạch Sa thải phụ tải đặc biệt, xử lý sự cố khi phát hiện bất thường. Các nội dung bồi huấn luôn bám sát với tình hình vận hành thực tế tại trạm. Trong thời gian bồi huấn đồng chí Nguyễn Chánh Tính còn dành nhiều thời gian để các nhân viên vận hành trạm trao đổi những thắc mắc, chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm đồng thời cùng nhau thảo luận, đóng góp những ý kiến hữu ích để tìm ra những giải pháp tối ưu nhằm đảm bảo vận hành an toàn cho con người và thiết bị tại Trạm 500kV Phú Lâm.

Lớp bồi huấn đáp ứng yêu cầu về nội dung, cũng như giúp nâng cao kỹ năng trong công tác vận hành thiết bị trạm cho điều hành viên nhằm đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới và phục vụ tốt công tác vận hành Trạm 500kV Phú Lâm. Qua đó, góp phần không nhỏ vào các giải pháp ngăn ngừa sự cố, đặt biệt là các sự cố chủ quan trên lưới truyền tải, giúp phát huy nội lực và vai trò của điều hành viên trong công tác quản lý vận hành an toàn hệ thống lưới truyền tải điện.


  • Lưu Bá Phích – TTĐHCM.


Các Tin khác