Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 triển khai thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành, quản lý hồ sơ Quản lý Kỹ thuật.

Tính đến thời điểm hiện tại, trạm 220kV Long Xuyên 2 đã cơ bản xây dựng được cơ sở quản lý dữ liệu vận hành, hồ sơ kỹ thuật theo hướng số hóa dữ liệu, quản lý hồ sơ mang tính logic, đầy đủ, rõ ràng, chuẩn xác hơn. Trong thời gian tới tập thể trạm tiếp tục duy trì và phát triển hơn nữa thông qua việc cập nhật các phần ứng dụng mới trên PC, điện thoại, và khai thác tối đa các chương trình ứng dụng trên web của ngành điện như Kho dữ liệu đo đếm EVN, kho dữ liệu EVNNPT MDMS_Web, phần mềm QLKT PMIS, Google drive, CBM, Elearning, Eoffice,….

Sử dụng trình ứng dụng Adobe scan và Tyner scan để scan các tài liệu tại trạm.


Ngày 31/12/2020, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia ban hành Nghị quyết số 19/NQ-HĐTV về các công việc và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai, thực hiện trong năm 2021. Trong đó, EVNNPT thông qua chủ đề của năm 2021 là “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia”.

Trạm 220kV Long Xuyên 2 thành lập ngày 26/11/2017 do EVNSPC làm chủ đầu tư đến 01/01/2019 bàn giao lại cho TTĐMT3 – EVNNPTPTC4 – EVNNPT tiếp quản vận hành . Trạm được thành lập với nhiệm vụ truyền tải và phân phối điện năng cho phụ tải trên địa bàn tỉnh An Giang và khép mạch vòng với Châu Đốc – Thốt Nốt đảm bảo cung cấp điện cho nước bạn Campuchia. Để thực hiện nhiệm vụ nêu trên thì việc chấp hành các quy trình, quy định của EVN, EVNNPT, PTC4,…trong công tác quản lý vận hành, hồ sơ quản lý kỹ thuật được thực hiện thường xuyên và xuyên suốt. Ngoài ra thực hiện tốt các chế độ báo cáo hàng ngày, hàng tháng, đột xuất, các báo cáo bất thường đầy đủ và chính xác đáp ứng yêu cầu cấp trên giao,…

Các hồ sơ lưu trữ file cứng tại trạm đều được thực hiện theo quy định của EVN, EVNNPT, PTC4,…và theo VHDN. Được tập thể trạm thiết kế trên phần mềm ứng dụng COREL X7 màu sắc được phối theo màu được EVNNPT quy định chuẩn VHDN.

Trong công tác quản lý hồ sơ, báo cáo được cập nhật thường xuyên thì khối lượng hồ sơ lưu là rất nhiều và chi tiết, đòi hỏi công tác lưu trữ hồ sơ phải đầy đủ và logic đảm bảo việc tra cứu, tìm kiếm và trích lục phải đơn giản nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và công sức. Đến nay hồ sơ lưu trữ tại trạm được lưu trữ thường xuyên và định kỳ: file cứng lưu tại tủ hồ sơ, file mềm lưu trữ trên máy tính,…

Nhằm đáp ứng các nhu cầu trong vận hành, báo cáo, đánh giá và phân tích số liệu. Đơn vị Truyền tải điện miền Tây 3 đã triển khai đến các phòng, đội, trạm trong đó Trạm 220kV Long Xuyên 2 đã thực hiện hệ thống số hóa trên nền tảng các ứng dụng của Google drive, zalo to-do, Mirosofft office,… phục vụ công tác báo cáo hàng ngày, hàng tháng, kiểm soát số liệu thí nghiệm, theo dõi tình trạng vận hành và thời hạn thí nghiệm định kỳ, kiểm định hệ thống đo đếm, dụng cụ an toàn,…

Ngoài ra trạm tăng cường khai thác dữ liệu trên các phần mềm PMIS, MDMS_Web,…. dữ liệu khai thác được tự động xử lý và cập nhật vào các file báo cáo ngày, báo cáo tháng, báo cáo sản lượng điện năng,…

Trong công tác vận hành và thực hiện phòng chống dịch Coivd-19, trạm triển khai thực hiện theo khuyến cáo của Bộ y tế, của ngành điện và bám sát tình hình dịch bệnh tại địa phương nhằm đảm bảo công tác vận hành và sức khỏe lực lượng điều hành viên. Trạm thực hiện khai báo y tế online, quét mã QR trên phần mềm ứng Vietnam Health Declaration, NCOVI, BLUEZONE,…để khai báo y tế cho cho lực lượng vận hành và khách ra vào trạm công tác,…

Trong tháng 04/2021 Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia triển khai thực hiện khai thác đưa vào số hoá sổ nhật ký vận hành điện tử áp dụng cho đơn vị quản lý vận hành, và CBM (theo dõi tình trạng vận hành và thí nghiệm định kỳ thiết bị) trên phần mềm quản lý kỹ thuật Pmis.

Trong công tác cập nhật hồ sơ, để chuyển đổi dữ liệu cứng thành dữ liệu file lưu trữ trên máy tính. Việc sao lưu các bản vẽ hoàn công nhị thứ, relay, nhất thứ, PCCC với nhiều loại khổ giấy khác nhau (A4, A3, A2) thì với thiết bị scan tại trạm hiện tại chỉ đáp ứng được scan khổ giấy A4. Vì thế chuyển đổi các file cứng nêu trên trạm sử dụng một số trình ứng dụng trên điện thoại thông minh như Tyner scan, Adobe scan, Cam scaner; có thể scan được các bản vẽ, hồ sơ với nhiều loại khổ giấy khác nhau, tiết kiệm rất nhiều thời gian,…

Với tinh thần và nhận thức được ý nghĩa, tiện ích mang lại và tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số phục vụ công tác Quản lý vận hành, kỹ thuật trạm biến áp. Trạm 220kV Long Xuyên 2 (thuộc Truyền tải điện miền Tây 3) đang triển khai thực hiện từng bước; phân công nhiệm vụ cụ thể gắn với từng mốc thời gian nhất định đến từng thành viên đảm nhận các công việc được phân công vừa cập nhật hồ sơ và quản lý hồ sơ hiệu quả bằng các ứng dụng thông minh trên PC, hay điện thoai thông minh. Trong đó, quá trình thực hiện chuyển đổi số của Trạm được triển khai thành như sau:

Trong quý III – IV năm 2021: Trạm 220kV Long Xuyên 2 đã thực hiện chuyển đổi 60% dữ liệu hồ sơ quản lý kỹ thuật giấy sang file pdf. Và 70% tài liệu kỹ thuật , CO, CQ thiết bị trạm, biên bản xuất xưởng, Quy trình vận hành thiết bị, lý lịch thiết bị, bản vẽ hoàn công nhất thứ, nhị thứ, bảng trị số hệ thống relay bảo vệ, hồ sơ công tác kiểm tra định kỳ, kiểm tra trong vận hành, đánh giá số liệu thí nghiệm, đánh giá xu hướng vận hành thiết bị,... được lưu trữ trên google drive, PMIS,…

Trong quý I và quý II  năm 2022: Tiếp tục thực hiện 40% số lượng file giấy sang file mềm còn lại. Đồng thời cập nhật chuyển đổi hồ sơ giấy sang file mềm các hồ sơ liên quan đến công tác nâng công suất MBA AT1 220kVx250MVA; MBA T4 110kVx63MVA; lắp mới 04 ngăn lộ 22kV; lắp mới 02  ngăn lộ 110kV; lắp mới 02  ngăn lộ 220kV. Với công tác soi phát nhiệt  thực hiện phân tích và đánh giá điều tra nguyên nhân phát nhiệt và đề xuất xử lý điểm phát nhiệt của thiết bị thông qua hình ảnh chụp trên máy đo nhiệt độ hoặc ảnh chụp từ điện thoại.

Trong hai quý II và quý IV năm 2022: hoàn thiện lưu trữ hồ sơ quản lý kỹ thuật, tăng cường theo dõi tình hình vận hành, bão trì, bão dưỡng, kiểm định, theo hồ sơ và kế hoạch đã được thiết lập trước. Thực hiện thí điểm trao đổi thông tin giữa các thành viên tại trạm, hội họp với Đơn vị - Công ty - EVNNPT thông qua họp trực tuyến ứng dụng ZOOM MEETTING.

Đến năm 2025, toàn bộ hồ sơ, tài liệu, thiết bị, quy trình vận hành đảm cập nhật đầy đủ và  số hóa toàn bộ được lưu trữ trên các chương tình ứng dụng Google Drive, PMIS, CBM,…Các tập hồ sơ sẽ thực hiện quét mã code QR phục vụ tốt hơn công tác tìm kiếm, trích lục, truy suất dữ liệu mềm,…

Tính đến thời điểm hiện tại, trạm 220kV Long Xuyên 2 đã cơ bản xây dựng được cơ sở quản lý dữ liệu vận hành, hồ sơ kỹ thuật theo hướng số hóa dữ liệu, quản lý hồ sơ mang tính logic, đầy đủ, rõ ràng, chuẩn xác hơn. Hồ sơ và các báo cáo đều được thực hiện bằng dữ liệu mềm, cũng như trích xuất từ các phần mềm, chương trình dùng chung của ngành. Các CBCNV dùng máy tính, Laptop, điện thoại thông minh,… để cập nhật, truy xuất các thông tin trong vận hành hàng ngày qua phần mềm dùng chung; tất cả các sự kiện trong vận hành được lưu trữ đầy đủ nên khi cần có thể truy xuất nhanh chóng và chính xác;.....Trong thời gian tới tập thể trạm tiếp tục duy trì và phát triển hơn nữa thông qua việc cập nhật các phần ứng dụng mới trên PC, điện thoại, và khai thác tối đa các chương trình ứng dụng trên web của ngành điện như Kho dữ liệu đo đếm EVN, kho dữ liệu EVNNPT MDMS_Web, phần mềm QLKT PMIS, Google drive, CBM, Elearning, Eoffice,….

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Lãnh đạo Truyền tải điện miền Tây 3 – Công ty Truyền tải điện 4, cùng nỗ lực và nhiệt huyết - tập thể CBCNV Trạm 220kV Long Xuyên 2 phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trong công tác vận hành, công tác chuyển đổi số theo chủ đề năm 2021 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Hồ sơ QLKT, An toàn, PCCC, điện năng được lưu tại trạm (box file được thiết kế theo VHDN).

Theo dõi kiểm định định kỳ hệ thống đo đếm ranh giới chính và ranh giới dự phòng trại trạm 220kV Long Xuyên 2.

Khai thác dữ liệu trên MDMS_web phục vụ báo cáo vận hành hàng ngày, báo cáo sản lượng điện năng hàng tháng,…

Hướng dẫn khai báo y tế quét mã QR trên trình ứng dụng Vietnam Health Declaration.

Thông tin thiết bị trạm trên CBM – PMIS phục vụ công tác quản lý vận hành thiết bị trạm.

 


  • Hà Lê Tánh – Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 – TTĐMT3.


Các Tin khác