Trạm biến áp 500kV Cầu Bông hòa vào tiến trình chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành

Vượt lên trên các khó khăn, thách thức trong thực hiện nhiệm vụ về chuyển đổi số, tập thể CBCNV Trạm 500kV Cầu Bông tin tưởng vào mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, thực hiện chuyển đổi số tổng thể và toàn diện trong Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Truyền tải điện 4 góp phần vào kết quả thực hiện chiến lược phát triển của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đến năm 2025 trở thành một trong các tổ chức truyền tải điện thuộc 10 nước hàng đầu Châu Á và đến năm 2030 đạt trình độ tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực truyền tải điện.

Thực hiện Chiến lược phát triển Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040. Yêu cầu đặt ra cho mỗi CBCNV Trạm 500kV Cầu Bông là với khối lượng lớn của công việc quản lý vận hành và thời gian giải quyết công việc cần rút ngắn lại nhằm nâng cao năng suất lao động thì việc sử dụng công nghệ mới, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong các hoạt động sản xuất, phấn đấu hoàn thiện năng lực, khẳng định vị trí làm việc qua kết quả và hiệu suất công tác là hết sức cần thiết. Hiểu rõ điều đó, tập thể CBCNV Trạm biến áp 500kV Cầu Bông (Trạm 500kV Cầu Bông) đang từng bước triển khai kế hoạch, áp dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành.

Trạm biến áp 500kV Cầu Bông trực thuộc Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh – Công ty Truyền tải điện 4, Trạm được đóng điện vận hành vào ngày 20/4/2014 với tổng diện tích của Trạm là 131.439,33 m2. Hiện nay, khối lượng vận hành lưới truyền tải điện do Trạm 500kV Cầu Bông quản lý gồm: 02 máy biến áp 500kV công suất 2 x 900 MVA, 01 kháng thanh cái 128 MVAr, 02 máy biến áp 220kV công suất 2 x 250 MVA; Trạm có tổng cộng 06 ngăn đường dây 500 kV, 08 ngăn đường dây 220 kV và 06 ngăn đường dây 110 kV đang mang tải. Trạm Cầu Bông có vai trò trọng tâm là đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của hệ thống điện miền Nam đặc biệt là khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An, đảm bảo cho việc cung cấp điện ổn định và an toàn, tăng cường khả năng kết lưới cho hệ thống điện khu vực miền Nam.

Trong thời gian qua, tập thể CBCNV Trạm 500kV Cầu Bông đã và đang không ngừng nỗ lực triển khai, thực hiện chỉ đạo của cấp trên về chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành trạm biến áp như: Hoàn thiện dữ liệu Hệ thống phần mềm quản lý kỹ thuật (PMIS); tận dụng Hệ thống quản lý và thu thập dữ liệu đo đếm (MDMS) để thực hiện các báo cáo một cách chính xác, hiệu quả, rút ngắn thời gian giải quyết công việc; cập nhật và khai thác sử dụng dữ liệu trên Hệ thống quản lý nguồn nhân lực (HRMS); triển khai thực hiện sổ nhật ký vận hành điện tử; tăng cường khai thác các tính năng Google Drive, Google Sheet,… để triển khai công việc một cách hiệu quả và nhanh nhất,…

Bên cạnh việc thực hiện các chỉ đạo của cấp trên về chuyển đổi số, CBCNV Trạm 500kV Cầu Bông còn chủ động nghiện cứu, sáng tạo áp dụng các công nghệ số vào công tác quản lý vận hành, điển hình như sáng kiến sử dụng ứng dụng Plant Information (PI) lấy dữ liệu trực tiếp từ PI Server vào bảng tính trong máy tính ENGINE của hệ thống điều khiển máy tính ATS tại Trạm 500kV Cầu Bông, Phú Lâm để giám sát điện áp nhị thứ các biến điện áp tại Trạm.

Theo quy định, việc đo điện áp nhị thứ biến điện áp (TU) nhằm sớm phát hiện các bất thường đối với các biến điện áp, đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị. Trong công tác vận hành bình thường, hàng tuần, điều hành viên sử dụng đồng hồ VOM đo điện áp nhị thứ các TU tại các hàng kẹp trong tủ VT_Box của TU ngoài sân ngắt. Đối với các ngày Lễ, Tết điều kiện điện áp trên lưới điện biến thiên thường xuyên, yêu cầu các Điều hành viên cần tăng cường thực hiện đo với tần suất hàng ngày để kiểm tra, đánh giá tình trạng làm việc của các TU tại trạm.

Tuy nhiên việc thực hiện thủ công còn tồn tại các vấn đề khó khăn như: Điều hành viên thực hiện trực tiếp tại các tủ VT_Box tại sân ngắt điện, nếu thời tiết không thuận lợi sẽ không thể thực hiện được; công tác cần có ít nhất 02 điều hành viên để thực hiện; thao tác thủ công phụ thuộc vào cách đo và đọc số liệu của điều hành viên; tần suất đánh giá không liên tục, chưa giám sát được thường xuyên biến điện áp,…

Trạm 500kV Cầu Bông được đóng điện vận hành vào ngày 20/04/2014, với tổng diện tích 131.439,33 m2

Từ các vấn đề đặt ra nêu trên, nhóm đề tài đã tìm hiểu, nghiên cứu và thực hiện dùng các bảng tính Excel để truy xuất dữ liệu tại một thời điểm bất kỳ (theo giờ) ứng với các Tên biến (Tags) trong hệ thống điều khiển máy tính ATS. Lập trình sử dụng các Hàm (Functions) trong Excel để tính toán, so sánh độ lệch điện áp nhị thứ TU giữa các pha với nhau, giữa các pha của TU ngăn lộ và TU thanh cái. Sau đó dùng chức năng Định dạng có điều kiện (Conditional Formatting) để cảnh báo những trị số vượt mức cho phép.

Khi áp dụng vào thực tế, giải pháp trên mang lại nhiều hiệu quả thiết thực như: Giúp điều hành viên theo dõi và phát hiện nhanh chóng các trị số độ lệch điện áp nhị thứ của các TU, tăng tần suất kiểm tra trị số điện áp nhị thứ TU; từ đó có thể phát hiện sớm các TU có số liệu bất thường, nhanh chóng đề ra giải pháp xử lý kịp thời để đảm bảo an toàn vận hành thiết bị và con người; kiểm tra, truy xuất và đánh giá số liệu điện áp nhị thứ TU của các ngăn lộ tại thời điểm bất kỳ, kể cả quá khứ và hiện tại; khi đưa các trạm vào điều khiển xa (không người trực), các nhân viên Tổ thao tác lưu động có thể kiểm tra điện áp nhị thứ TU tại Trung tâm điều khiển xa mà không cần tới đo trực tiếp tại TU; giảm chi phí di chuyển, rút ngắn thời gian thực hiện công việc, nâng cao năng suất lao động; khi sử dụng sẽ nắm bắt, làm chủ được công nghệ do Nhà thầu cung cấp, làm nền tảng để phục vụ cho các công tác theo dõi, học tập nghiên cứu, điều tra sự cố,…

Thấm nhuần Văn hóa Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về “Tuân thủ - Tôn trọng - Trách nhiệm - Tận Tâm - Tin tưởng”, hiện nay tập thể CBCNV Trạm 500kV Cầu Bông đã nỗ lực thực hiện số hóa hầu hết dữ liệu quản lý vận hành, 100% dữ liệu công tơ đo đếm được thu thập, số hóa và quản lý khai thác tập trung (MDMS), 100% các thiết bị Trạm đều được cập nhật đầy đủ trên hệ thống PMIS, 100% CBCNV tự cập nhật mới thông tin trên hệ thống HRMS, tất cả các ca trực đều thực hiện sổ nhật ký vận hành điện tử, thực hiện chuyển đổi số trong công tác truyền thông, việc thực thi VHDN trong công tác quản lý vận hành cũng được toàn thể CBCNV quan tâm thực hiện,… Bên cạnh đó, việc chú trọng đào tạo, bồi huấn thường xuyên của Trạm nhằm nâng cao kiến thức trong CBCNV về lĩnh vực công nghệ thông tin kỳ vọng sẽ đáp ứng nguồn nhân lực cho “kỷ nguyên chuyển đổi số” của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Tuy nhiên trong thời gian đầu, vẫn còn số ít CBCNV chưa “bắt nhịp” được xu thế của chuyển đổi số hoặc có tư duy “ngại thay đổi”; với suy nghĩ: “Chuyển đổi số quá phức tạp”, “Tôi không muốn mất nhiều thời gian để làm quen với công nghệ mới”, “Tôi ngại thay đổi cách làm việc”,... đó là một trong vô số những lý do mà điều hành viên đưa ra để biện hộ cho thói quen “ngại thay đổi” của mình. Và nó cũng chính là rào cản ngăn chặn Trạm tiến gần hơn đến việc hoàn thiện chuyển đổi số trong công tác vận hành.

Với quan điểm của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia là lấy con người làm trung tâm; mục tiêu chiến lược của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm định hướng; công nghệ số làm đòn bẩy; nhân lực số (văn hóa số, kỹ năng số) làm nền tảng để chuyển đổi linh hoạt và hiệu quả. Nhận định được tình hình, Lãnh đạo Trạm, Tổ trưởng Công đoàn, Cán bộ phú trách công tác truyền thông đã không ngừng tích cực động viên, song song là công tác phổ biến các văn bản tài liệu liên quan chuyển đổi số đến từng CBCNV, quán triệt và nâng cao nhận thức về nhiệm vụ chuyển đổi số là nhiệm vụ của mỗi điều hành viên trên tiến trình dần hoàn thiện chuyển đổi số của Trạm.

Vượt lên trên các khó khăn, thách thức trong thực hiện nhiệm vụ về chuyển đổi số, tập thể CBCNV Trạm 500kV Cầu Bông tin tưởng vào mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, thực hiện chuyển đổi số tổng thể và toàn diện trong Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Truyền tải điện 4 góp phần vào kết quả thực hiện chiến lược phát triển của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đến năm 2025 trở thành một trong các tổ chức truyền tải điện thuộc 10 nước hàng đầu Châu Á và đến năm 2030 đạt trình độ tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực truyền tải điện.

 


  • Nguyễn Bá Điền – TTĐHCM