Trạm biến áp 500kV Nhà Bè kiểm tra, sát hạch An toàn điện năm 2019.

Sáng ngày 25/03/2018, tại trụ sở trạm, trạm 500kV Nhà Bè vừa tổ chức kiểm tra, sát hạch An toàn điện cho lực lượng điều hành viên năm 2019.

Thành phần Ban huấn luyện gồm: Đồng chí Lê Minh Tuấn – Cán bộ an toàn của Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Đỗ Đức Tài – Trưởng trạm 500kV Nhà Bè và đồng chí Huỳnh Phúc Dũng – An toàn viên trạm 500kV Nhà Bè. Tham dự kiểm tra, sát hạch An toàn điện gồm 18 Điều hành viên thuộc trạm 500kV Nhà Bè.

Điều hành viên được kiểm tra, sách hạch An toàn điện năm 2019 thực hiện 04 phần: Viết, trắc nghiệm, vấn đáp và thực hành. Nội dung gồm các biện pháp tổ chức để đảm bảo an toàn khi tiến hành công việc; biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc an toàn; cách nhận biết và biện pháp loại trừ nguy cơ tai nạn tại nơi làm việc; phân tích Quy trình nhận diện, đánh giá các yếu tố nguy hiểm rủi ro về an toàn lao động; cách sử dụng, bảo quản các trang bị an toàn; phân tích các tình huống công việc cụ thể nhằm đưa ra phương án, biện pháp an toàn cho thực hiện công tác, ….. ngoài ra, còn nhiều nội dung khác liên quan đến phiếu thao tác, phiếu công tác, lệnh công tác, phương pháp cứu người bị nạn…..

Công tác kiểm tra, sát hạch An toàn điện được thực hiện hàng năm nhằm  giúp Điều hành viên nắm vững, củng cố các nội dung quy trình, các thông tư liên quan; công tác đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị; nâng cao kỹ năng để kịp thời, nhanh chóng xử lý những bất thường, sự cố xảy ra và khắc phục sớm đưa vào vận hành, hạn chế tối đa sự mất ổn định của lưới điện truyền tải; hơn nữa, lưới điện 500kV đã được Thủ tướng Chính phủ ký duyệt đưa vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia theo quyết định số 1944/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các hình ảnh liên quan:

Ban huấn luyện (bìa phải) kiểm tra vấn đáp về An toàn điện với Điều hành viên

 

Điều hành viên làm bài viết về An toàn điện

 

Điều hành viên thực hành sử dụng dây an toàn

 

Điều hành viên chuẩn bị thực hành kiểm tra không còn điện

 

Điều hành viên thực hành lắp tiếp địa di động

 


  • Phan Quang Minh - TTĐHCM