Trạm biến áp 500kV Nhà Bè triển khai thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành

Tính đến thời điểm hiện nay, Trạm 500kV Nhà Bè đã cơ bản hoàn tất số hóa dữ liệu trong công tác quản lý vận hành; 100% hồ sơ và các báo cáo đều được thực hiện bằng dữ liệu mềm, cũng như trích xuất từ các phần mềm, chương trình dùng chung.....

Ông Đỗ Đức Tài (ngồi giữa) – Trưởng Trạm 500kV Nhà Bè phân công, hướng dẫn CBCNV thực hiện nhiệm vụ công tác chuyển đổi số trong thời gian cô lập tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19 vào tháng 5/2021.

Chuyển đổi số là một trong những mục tiêu được quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Chính phủ Việt nam cũng đặc biệt quan tâm đến vấn để chuyển đổi số trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và giao cho Bộ Thông tin &Truyền thông xây dựng Đề án Chuyển đổi số quốc gia, trình Đề án cho Thủ tướng ngay trong năm 2019. Chuyển đổi số đóng một vai trò quan trọng trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Chuyển đổi số cũng là một sự thay đổi về văn hóa của các doanh nghiệp, đòi hỏi các doanh nghiệp phải liên tục thay đổi, thử nghiệm cái mới và chấp nhận loại bỏ cái cũ.

Khái niệm “Chuyển đổi số” thường được hiểu theo nghĩa là quá trình thay đổi từ mô hình doanh nghiệp truyền thống sang doanh nghiệp số bằng cách áp dụng công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big Data), Internet cho vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud)… nhằm thay đổi phương thức điều hành, Lãnh đạo, Quy trình làm việc; Văn hóa doanh nghiệp.

Không chỉ có vai trò quan trọng tại các doanh nghiệp mà chuyển đổi số còn đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực khác của xã hội như truyền thông đại chúng, y học, khoa học... “Chuyển đổi số” (Digital Transformation) có thể dễ bị nhầm lẫn với khái niệm “Số hóa” (Digitizing). Để phân biệt hai khái niệm này, có thể hiểu rằng “Số hóa” là quá trình hiện đại hóa, chuyển đổi các hệ thống thường sang hệ thống kỹ thuật số (chẳng hạn như chuyển từ tài liệu dạng giấy sang các file mềm trên máy tính, số hóa truyền hình chuyển từ phát sóng analog sang phát sóng kỹ thuật số...); trong khi đó, “Chuyển đổi số” là khai thác các dữ liệu có được từ quá trình số hóa, rồi áp dụng các công nghệ để phân tích, biến đổi các dữ liệu đó và tạo ra các giá trị mới hơn. Có thể xem “Số hóa” như một phần của quá trình “Chuyển đổi số”.

Thông số lý lịch thiết bị được cập nhật trên Pmis

Chuyển đổi số gồm hai bước chính: Thu thập, số hoá dữ liệu và sau đó là xử lý dữ liệu. Chuyển đổi các thông tin, dữ liệu lưu trữ theo hình thức truyền thống sang dữ liệu số và áp dụng các công nghệ để phân tích, đánh giá, thay đổi những dữ liệu đã có để tạo ra các giá trị mới hơn, năng động hơn. Chuyển đổi số đem lại nhiều lợi ích trong nâng cao hiệu suất công việc, tiết kiệm thời gian. Các dữ liệu thông tin được truy xuất nhanh chóng, dễ dàng hơn trên các ứng dụng điện tử (máy tính, điện thoại thông minh…), dữ liệu được cập nhật và chia sẻ cho tất cả mọi người ở ngay thời gian thực. Thông qua các ứng dụng, phần mềm dữ liệu được phân tích đánh giá nhằm đưa ra những kết quả nhanh nhất giúp cho thời gian xử lý công việc tăng lên rất nhiều lần so với thực hiện công việc theo phương pháp truyền thống.

Khoảng từ năm 2015, ngành Truyền tải điện đã thực hiện triển khai công tác số hóa tài liệu tại các phòng, đội truyền tải, trạm biến áp. Các đơn vị đã thực hiện chuyển từ lưu trữ các hồ sơ bảng giấy sang file mềm trên máy tính theo cây thư mục đã lập trước đó và lưu trữ trên hệ thống mạng dùng chung của đơn vị.

Nổi bật trong thời gian này là việc triển khai sử dụng phần mềm quản lý kỹ thuật PMIS; trên cơ sở hồ sơ đã số hóa, các đơn vị đã nhanh chóng xây dựng hệ thống quản lý thiết bị của đơn vị mình trên phần mềm kỹ thuật PMIS.  Hiện tại, các thông tin dữ liệu trên phần mềm quản lý kỹ thuật PMIS thường xuyên được theo dõi, cập nhật khi có thay đổi, hệ thống dẫn hoàn thiện hơn so với thời gian đầu triển khai.

Số liệu thông số vận hành của thiết bị hàng giờ cũng được cập nhật kịp thời vào Pmis xem dễ dàng đánh giá và theo dõi

Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng các nhu cầu trong vận hành, báo cáo, đánh giá và phân tích số liệu. Đơn vị Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh cũng triển khai thực hiện hệ thống số hóa trên nên tảng các ứng dụng của Google sheet, Google drive,…, phục vụ các nhu cầu hiện tại và tăng cường ứng dụng các phần mềm dùng chung như PMIS, MDMS_Web… cũng được đồng thời thực hiện. Dữ liệu được các Đội, Trạm cập nhật lên các ứng dụng từ máy tính hoặc điện thoại thông minh…, từ đó dữ liệu được tự động xử lý và đánh giá để đưa ra các báo cáo, thông tin tức thời theo yêu cầu người dùng. Ngoài ra, các thông tin, báo cáo cũng được truy xuất nhanh chóng tại thời gian thực cũng như quá khứ ở bất kỳ đâu; các thông tin số liệu về công tác quản lý kỹ thuật (điện năng, kiểm tra định kỳ, các biểu đồ…) luôn được cập nhật tự động và hiện thị trên web truyền tải đã xây dựng.

Gần đây, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia cũng khai thác đưa vào số hoá sổ nhật ký vận hành điện tử áp dụng cho đơn vị quản lý vận hành, CBM trên trang Web-Pmis.

Cuối năm 2020, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia ban hành Nghị quyết số 19/NQ-HĐTV ngày 31/12/2020 về các công việc và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai, thực hiện trong năm 2021. Trong đó, EVNNPT thông qua chủ đề năm 2021 là “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia”.

Với tinh thần quán triệt và nhận thức được tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số phục vụ công tác Quản lý vận hành trạm biến áp. Trạm 500kV Nhà Bè (thuộc Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh) đã và đang triển khai thực hiện từng bước; CBCNV được phân giao nhiệm vụ cụ thể gắn với từng mốc thời gian nhất định. Trong đó, quá trình thực hiện chuyển đổi số của Trạm được triển khai thành 03 giai đoạn chính như sau:

Giai đoạn từ năm 2015- 2020: Trạm 500kV Nhà Bè đã thực hiện chuyển tương đương 60% dữ liệu hồ sơ giấy sang file mềm pdf và đưa vào lưu trữ trên google drive,... Một số hồ sơ chính như: Tài liệu kỹ thuật thiết bị, biên bản xuất xưởng, Quy trình vận hành thiết bị, Lý lịch thiết bị. Bản vẽ hoàn công nhất thứ, nhị thứ, bảng vẽ mặt bằng… Bảng trị số hệ thống relay bảo vệ… Hồ sơ công tác kiểm tra định kỳ, kiểm tra trong vận hành, công tác đánh giá số liệu thí nghiệm, đánh giá xu hướng, soi phát nhiệt... Hồ sơ công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên (phần điện, phần xây dựng). Hồ sơ công tác xử lý tồn tạ, bảng thống kê khiếm khuyết, kế hoạch xử lý, kết quả xử lý...

Sau khi triển khai thực hiện số hóa dữ liệu, nhân viên vận hành dễ dàng xem, phân tích trên google drive, thực hiện công việc nhanh chóng.

Giai đoạn năm 2021: Trạm tiếp tục thực hiện tương đương 40% hồ sơ còn lại theo quy định sau khi hoàn tất các hồ sơ tài liệu thiết bị đã được các cấp chỉnh sửa, bổ sung thẩm định phê duyệt ban hành, bao gồm:

  • Công tác An toàn, vệ sinh lao động: Hoàn thành công cụ quản lý an toàn cho phép: Lưu trữ, quản lý hồ sơ công tác An toàn; Theo dõi, cảnh báo, giám sát các công tác trên lưới truyền tải điện thông qua các thiết bị giám sát bằng camera, chụp hình và lưu hình trên google drive khi có đơn vị công tác vào trạm làm việc; Tự động lưu trữ thông tin, hình ảnh công tác để trích xuất kiểm tra khi có vụ việc thực hiện bằng camera được lắp đặt xung quanh sân ngắt và khu vực nhà điều hành; Tổng hợp kế hoạch, tổng hợp các trang bị, dụng cụ an toàn, các quy trình, quy định về an toàn; Trích xuất được các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu, giảm bớt các báo cáo theo chỉ đạo từ cấp trên.
  • Công tác phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ, phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn, môi trường, phòng chống lụt bão.
  • Công tác thực hiện các giải pháp ngăn ngừa sự cố.
  • Công tác truyền thông: số hoá hồ sơ tài liệu bằng phần mềm, công bố thông tin tự động, tư liệu phục vụ công tác truyền thông được lưu trữ.
  • Sổ nhật ký vận hành điện tử: Nhân viên vận hành thực hiện chuyển sang dạng ký số trên Pmis, giảm thiểu dần loại bỏ ghi chép giấy tờ sổ nhật ký vận hành…
  • Thông số vận hành thiết bị, công tơ đo đếm điện năng, Công tác tổn thất điện năng (hệ thống công tơ, đo đếm xa)...

Kết thúc giai đoạn 2021, tập thể CBCNV Trạm 500kV Nhà Bè quyết tâm thực hiện hoàn thành 100% số hóa dữ liệu lưu trữ trên các phần mềm, chương trình dùng chung như Google drive, Google sheet, PMIS, MDMS_Web,....nhằm phục vụ công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành thiết bị; trong đó, cơ bản hoàn tất thực hiện chuyển đổi số theo kế hoạch.

Giai đoạn năm 2022-2025: Trạm tiếp tục thực hiện số hóa dữ liệu đối với các nội dung hồ sơ thuộc lĩnh vực hành chính; đồng thời tổng rà soát, hoàn chỉnh kết quả sau giai đoạn năm 2021 nhằm đảm bảo hoàn tất thực hiện chuyển đổi số theo kế hoạch, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số trong toàn đơn vị.

Tính đến thời điểm hiện nay, Trạm 500kV Nhà Bè đã cơ bản hoàn tất số hóa dữ liệu trong công tác quản lý vận hành; 100% hồ sơ và các báo cáo đều được thực hiện bằng dữ liệu mềm, cũng như trích xuất từ các phần mềm, chương trình dùng chung. Các CBCNV dùng máy tính, Laptop, điện thoại thông minh,… để cập nhật, truy xuấy các thông tin trong vận hành hàng ngày qua phần mềm, chương trình dùng chung; tất cả các sự kiện trong vận hành được lưu trữ đầy đủ nên khi cần có thể truy xuất nhanh chóng và chính xác; các báo cáo được thực hiện chỉ cần chọn xuất file là có thể gửi đi....

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh – Công ty Truyền tải điện 4, cùng với truyền thống đoàn kết – thống nhất và tinh thần trách nhiệm – tận tâm, tập thể CBCNV Trạm 500kV Nhà Bè quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chuyển đổi số, góp phần thực hiện thành công chủ đề năm 2021 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia; qua đó góp phần vận hành an toàn lưới truyền tải điện.

CBCNV Trạm 500kV Nhà Bè tăng cường thực hiện công tác chuyển đổi số trong thời gian cô lập tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19 vào tháng 5&6/2021


  • Phan Quang Minh - TTĐHCM


Các Tin khác