Trạm biến áp 500kV Phú Lâm thực hiện tuyên truyền và kiểm tra thiết bị trước mùa mưa bão.

Thực hiện kế hoạch truyền thông năm 2020, sáng ngày 25/03/2020, trạm biến áp 500kV Phú Lâm kết hợp Tổ dân phố khu phố 14 thuộc Phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho các hộ dân, doanh nghiệp xung quanh trạm 500kV Phú Lâm về an toàn điện, chằng néo mái nhà, công trình nhằm đảm bảo an toàn lưới điện cao áp trong mùa mưa bão sắp tới.

Đoàn công tác đang thực hiện ký cam kết với hộ dân sống xung quanh trạm 500kV Phú Lâm.

Đoàn công tác có 08 người, đồng chí Trần Ngọc Vị - Tổ phó Tổ dân phố khu phố 14, đồng chí Từ Anh Dũng - Tổ trưởng công đoàn và 06 Điều hành viên trạm 500kV Phú Lâm.

Thực hiện công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức của người dân trong việc bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, với mục tiêu góp phần đảm bảo lưới điện truyền tải vận hành an toàn, liên tục, ổn định; trong buổi thực hiện đoàn công tác đã đến tuyên truyền, vận động tại từng hộ dân, dãy trọ, doanh nghiệp khu vực xung quanh Trạm. Nội dung tuyên truyền là các quy định thuộc Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện.

Ngoài ra, đoàn công tác còn tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp chằng néo mái nhà, mái tole, không dùng vải bạt che, giăng lưới, cuộn tháo những tấm vải, tấm lưới che nắng đang sử dụng; buộc chắc chắn các vật dễ bay để phòng tránh gió lốc bay vào trạm biến áp 500kV Phú Lâm trong mùa mưa bão sắp tới, đảm bảo vận hành an toàn cho trạm. Kết quả đoàn công tác đã làm việc với 20 hộ dân, doanh nghiệp, khu vực phòng trọ, phát 112 tờ rơi có hình ảnh minh họa hành vi vi phạm an toàn lưới điện, thực hiện ký 20 cam kết chằng néo mái nhà, công trình nhằm đảm bảo an toàn lưới điện cao áp trong mùa mưa bão năm 2020. 

Qua đợt tuyên truyền, người dân đã hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của hệ thống truyền tải điện quốc gia và sự nguy hiểm, ảnh hưởng của lưới điện đến tính mạng, tài sản của con người nếu vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

Sau khi hoàn tất công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp xung quanh trạm, CBCNV trạm Phú Lâm tiến hành kiểm tra hệ thống chiếu sáng, hệ thống tiếp địa trong trạm, cải tạo, sửa chữa các vị trí chưa đảm bảo an toàn nhằm đảm bảo cho con người và thiết bị trong mùa mưa sắp tới.

Đoàn công tác đang thực hiện tuyên truyền, giải thích về an toàn lưới điện với người dân xung quanh trạm 500kV Phú Lâm.

CBCNV trạm Phú Lâm tiếp xúc, tuyên truyền trực tiếp và ký cam kết với doanh nghiệp gần trạm 500kV Phú Lâm.

          Đoàn công tác đăng ký làm việc với đại diện doanh nghiệp để thực hiện tuyên truyền và ký cam kết.

CBCNV trạm Phú Lâm đang kiểm tra hệ thống chiếu sáng trong trạm.


  • Ngô Phi Hoan – TTĐHCM