Triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số trên thiết bị di động thông minh.

Nhằm triển khai thực hiện theo Văn bản số 3126/BHXH-TTPTĐT ngày 08/12/2020 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số trên thiết bị di động thông minh, tại Công ty Truyền tải điện 4 đã tổ chức phổ biến và hướng dẫn CBCNV Công ty cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số trên thiết bị di động thông minh theo Văn bản số 3053/PTC4-TCNS ngày 12/4/2021, và dự kiến đến cuối tháng 4/2021 sẽ vận động 100% CBCNV Công ty tham gia ứng dụng BHXH số.

Ngày 16 tháng 11 năm 2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố ứng dụng “VssID-BHXH số” trên nền tảng thiết bị di động theo hình thức trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. VssID - BHXH số là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái chuyển đổi số phục vụ người dân của ngành BHXH Việt Nam. Ứng dụng VssID hiện cung cấp các tiện ích, thông tin thiết yếu như: Theo dõi quá trình tham gia, lịch sử thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); tra cứu các thông tin: Mã số BHXH, cơ quan BHXH, cơ sở khám chữa bệnh BHYT và các điểm thu, đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; dịch vụ hỗ trợ 24/7... Sử dụng ứng dụng VssID, người dùng còn có thể thực hiện vai trò giám sát nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động của người sử dụng lao động, góp phần công khai, minh bạch thông tin và hạn chế tình trạng nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của các đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời, ứng dụng VssID còn là một kênh truyền thông trực tiếp đến người sử dụng, cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về chính sách BHXH, BHYT, BHTN để người sử dụng thấy được giá trị nhân văn của các chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước. VssID hướng tới tích hợp tiện ích sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử thay thế sổ và thẻ giấy; giúp cho người dân thuận lợi trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến về BHXH, BHYT, BHTN; thanh toán trực tuyến trong thời gian tới.   

Nhằm triển khai thực hiện theo Văn bản số 3126/BHXH-TTPTĐT ngày 08/12/2020 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số trên thiết bị di động thông minh, tại Công ty Truyền tải điện 4 đã tổ chức phổ biến và hướng dẫn CBCNV Công ty cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số trên thiết bị di động thông minh theo Văn bản số 3053/PTC4-TCNS ngày 12/4/2021, và dự kiến đến cuối tháng 4/2021 sẽ vận động 100% CBCNV Công ty tham gia ứng dụng BHXH số.

Việc cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số sẽ được thực hiện trên thiết bị điện thoại thông minh của từng CBCNV. Theo đó CBCNV thực hiện các bước cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số rất đơn giản như sau:

Bước 1: vào website của BHXH TP.HCM tại địa chỉ: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/#/dang-ky

Bước 2: Bấm: “đăng ký” -> Đối tượng đăng ký: chọn “cá nhân”

Bước 3: Cập nhật thông tin cá nhân vào “Tờ khai” bao gồm: Họ và tên; Mã số BHXH (tham khảo DS số sổ BHXH của Công ty do bộ phận nhân sự cung cấp); Số CMND hoặc CCCD (cập nhật hình 2 mặt trước sau); Địa chỉ liên hệ; Địa chỉ thư điện tử (nếu có); Điện thoại di động; Chọn cơ quan BHXH tiếp nhận: BHXH.TP.HCM (079). Cũng tại bước 3: Bấm “ghi nhận”

Sau khi điền đầy đủ các thông tin trên “Tờ khai” xong, CBCNV sẽ nhận được tin nhắn lần 1 đến số điện thoại mà mình đã đăng ký ở Bước 3 từ cơ quan BHXH Việt Nam: “BHXH VN đã nhận Tờ khai của mã số..........”

Tiếp theo bộ phận xử lý hồ sơ của cơ quan BHXH sẽ thực hiện kích hoạt hồ sơ của người lao động đã gửi đến. CBCNV sẽ chờ cơ quan BHXH kích hoạt hồ sơ của mình xong mới gửi tin nhắn lần 2: “Hoàn tất thủ tục thành công tài khoản..., mật khẩu...” thông báo mã password cho từng cá nhân CBCNV.

Cách cài đặt VssID trên thiết bị điện thoại thông minh: Trên màn hình điện thoại Android, mở kho ứng dụng CHplay; với iOS, truy cập vào AppStore để tải ứng dụng VssID. Sau khi tải ứng dụng VssID-BHXH xong, CBCNV sẽ cập nhật mã số sổ BHXH (tham khảo Danh sách số sổ BHXH của Công ty do bộ phận nhân sự cung cấp) và mật khẩu mà BHXH đã cung cấp vào ứng dụng VssID.

Từ ứng dụng VssID trên, CBCNV sẽ theo dõi được quá trình tham gia BHXH, BHYT của mình, hướng tới tích hợp tiện ích sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử, thay thế sổ BHXH và thẻ BHYT giấy trong thời gian tới.

Tham gia và thực hiện cài đặt ứng dụng VssID – BHXH số trên thiết bị di động thông minh cá nhân là hưởng ứng chủ trương của nhà nước trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 và đồng thời là thực hiện chủ đề năm 2021: “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia”.


  • Viết Thanh, Thùy Đoan - P.TCNS