Trường Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh khảo sát, thu thập dữ liệu về đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ tại Trạm 500kV Phú Lâm.

Ngày 19/5/2020, tại Trạm 500kV Phú Lâm, Đoàn công tác Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện khảo sát, thu thập dữ liệu để triển khai đề tài nghiên cứu khoa học “Ứng dụng công nghệ giám sát dầu online các máy biến áp 500kV đang vận hành trên lưới điện thuộc Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh quản lý”.

Đoàn Trường ĐHBK TP.HCM đến Trạm 500kV Phú Lâm khảo sát, thu thập dữ liệu cho đề tài nghiên cứu.

Đại diện Trường Đại học Bách Khoa có Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ Lê Minh Phương – Phó hiệu trưởng, Trưởng đoàn, cùng tham gia có Tiến sĩ Nguyễn Phúc Khải – Phó Chủ nhiệm Bộ môn Điện, Điện tử; Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng – Phó Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ Thông tin và Cơ sở hạ tầng.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác của Trường Đại học Bách Khoa gồm có ông Bùi Văn Hoàng – Giám đốc Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh (TTĐHCM); Trưởng các phòng Kỹ thuật, Tổng hợp và Trưởng trạm biến áp 500kV Phú Lâm.

Đại diện TTĐHCM, ông Bùi Văn Hoàng trình bày chi tiết với các cán bộ, giảng viên Trường Đại học Bách Khoa về hiện trạng máy biến áp 500kV Phú Lâm, nguyên lý sơ đồ, relay bảo vệ; các tín hiệu đã thu thập được của máy giám sát dầu online của các máy biến áp (MBA) AT1, AT2; máy giám sát bản thể MBA AT1; hệ thống DMMS_web; hệ thống Pmiss.

Ông Bùi Văn Hoàng giới thiệu các vị trí lấy dữ liệu cho máy giám sát dầu online MBA AT1 rạm 500kV Phú Lâm.

Tại buổi làm việc, TTĐHCM đã hỗ trợ đoàn công tác thu thập số liệu để cán bộ, giảng viên Trường Đại học Bách Khoa thực hiện các giải pháp, phân tích, đánh giá số liệu giám sát dầu online của các máy biến áp 500kV, từ đó đưa ra cảnh báo để nhân viên vận hành và Lãnh đạo lựa chọn chế độ vận hành phù hợp nhằm tránh nguy cơ hư hỏng cho các máy biến áp hoặc được cảnh báo kịp thời máy biến áp có nguy cơ hư hỏng.

Thay mặt đoàn công tác Trường Đại Học Bách Khoa, Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ Lê Minh Phương cảm ơn TTĐHCM hỗ trợ đoàn công tác thu thập số liệu để triển khai nghiên cứu; đồng thời Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ Lê Minh Phương đã chia sẻ thêm với TTĐHCM về các giải pháp công nghệ tiên tiến trên thế giới ứng dụng trong việc quản lý, vận hành lưới truyền tải điện. Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ Lê Minh Phương mong muốn sự hỗ trợ, hợp tác tốt giữa Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại Học Bách Khoa sẽ sớm nghiên cứu thành công đề tài “Ứng dụng công nghệ giám sát dầu online các máy biến áp 500kV đang vận hành trên lưới điện thuộc Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh quản lý”.

Đoàn công tác khảo sát tại máy giám sát dầu online của MBA AT2 Trạm 500kV Phú Lâm.

Điều hành viên Trạm Phú Lâm giới thiệu chương trình máy giám sát dầu online và bản thể tại phòng điều hành.

 


  • Nguyễn Chánh Tính - TTĐHCM