Truyền tải điện Miền Đông 1 đang triển khai ứng dụng “Phần mềm kiểm tra tuyến đường dây” trong công tác Quản lý vận hành lưới điện.

Việc triển khai ứng dụng “Phần mềm kiểm tra tuyến đường dây” tại TTĐMĐ1 trong thời gian tới sẽ giúp tiết kiệm được thời gian, chi phí và nhân công trong công tác kiểm tra khai quang định kỳ. Phần mềm này còn giúp quản lý và chuẩn hoá các dữ liệu, dễ dàng tổng hợp và ghi nhận kịp thời các khiếm khuyết trên lưới điện truyền tải.

Hiện nay, khi thực hiện công tác kiểm tra định kỳ tháng, quý hoặc kiểm tra đột xuất lưới điện, những công nhân đường dây phải thực hiện việc kiểm tra tình trạng đường dây bao gồm thân cột, xà, đất đắp, tiếp địa, dây dẫn, sứ, phụ kiện,…, kiểm tra khoảng cột (cây cối, nhà cửa, công trình các nguy cơ khác,…) chặt cây khai quang hành lang thông thoáng và công tác tuyên truyền nhà dân sinh sống trong và gần hành lang.

Khi đi kiểm tra, công nhân đường dây (từ 2 đến 3 người) sẽ đi dọc tuyến trung bình 10 khoảng cột (3-4 km) để ghi chép tồn tại, tình hình đường dây, các phát sinh trên cung đoạn kiểm tra vào phiếu kiểm tra ngày, phiếu kiểm tra hành lang hoặc phiếu kiểm tra đêm. Nhóm cử 1 người thực hiện việc ghi chép kết quả vào phiếu kiểm tra. Khi công tác xong, cán bộ kỹ thuật Đội phải tổng hợp tồn tại trên các phiếu, ghi nhận lại và cập nhật vào lý lịch cột, khoảng cột lưu tại đội mất rất nhiều thời gian.

Giao diện trên điện thoại cá nhân

Thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành lưới điện, đặc biệt là trong việc quản lý kỹ thuật tại các Đội truyền tải điện. Truyền tải điện Miền Đông 1 (TTĐMĐ1) đã triển khai và dự kiến áp dụng “Phần mềm kiểm tra tuyến đường dây” vào tháng 12 năm 2021 trong công tác kiểm tra định kỳ đường dây tại các Đội truyền tải điện.

Màn hình chính của "Phần mềm kiểm tra tuyến đường dây"

Để thực hiện phần mềm này trong công tác kiểm tra đường dây, tại hiện trường toán công tác sẽ kiểm tra từng vị trí cột, sau đó dùng điện thoại thông minh truy cập đường link, nhập các dữ liệu theo mẫu đã được lập sẵn về hiện trạng thực tế trên đường dây và gửi lên hệ thống. Cán bộ kỹ thuật tại Đội sẽ kiểm tra từng nhóm công tác, có thể xuất các báo cáo theo file mẫu để lưu lại file mềm trên cây thư mục trong máy tính hoặc in ra ký khi cần thiết.

Ngoài việc có thể ứng dụng hệ thống quản trị đầy đủ chức năng, cho phép quản lý và vận hành phần mềm dễ dàng, truy xuất thông tin nhanh chóng và đầy đủ, phần mềm này TTĐMĐ1 thiết kế theo hướng mở để có thể nâng cấp, mở rộng và bổ sung các chức năng quản lý, thống kê báo cáo thêm về sau.

Kết quả kiểm tra gửi về hệ thống

Việc triển khai ứng dụng “Phần mềm kiểm tra tuyến đường dây” tại TTĐMĐ1 trong thời gian tới sẽ giúp tiết kiệm được thời gian, chi phí và nhân công trong công tác kiểm tra khai quang định kỳ. Phần mềm này còn giúp quản lý và chuẩn hoá các dữ liệu, dễ dàng tổng hợp và ghi nhận kịp thời các khiếm khuyết trên lưới điện truyền tải. Dự kiến trong năm 2022 sẽ nhân rộng triển khai đến các Đội truyền tải tại Truyền tải điện Miền Đông 1 và ứng dụng rộng rãi trong tương lai góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị.

Kết quả được tổng hợp lưu tại cây thư mục.

 


  • Đội TTĐ Nhơn Trạch và Đội TTĐ Biên Hòa 1
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét