Truyền tải điện Miền Đông 1 hướng tới việc thay thế quản lý kỹ thuật truyền thống thiết bị vận hành bằng ứng dụng công nghệ số.

Với lộ trình và khối lượng công việc triển khai số hóa, hiện tại TTĐMĐ1 đã thực hiện ứng dụng mã QR dán thí điểm 40 vị trí cột trên đường dây 220kV Long Bình-Thủ Đức. Nếu đạt kết quả khả quan sẽ nhân rộng mô hình lên tất cả các vị trí cột trên toàn tuyến đường dây cũng như trên tất cả các thiết bị vận hành trạm trực thuộc TTĐMĐ1 đang quản lý để truy cập thông tin kỹ thuật như chiều cao, loại cột, số mạch, tên đường dây, phân pha dây dẫn, loại móng, sơ đồ tiếp địa, trị số, tọa độ địa lý, địa danh và số liên lạc của đơn vị chú quản … cho từng thiết bị vận hành.

Nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng Công nghệ số, thực hiện việc Chuyển đổi số trong công tác quản lý kỹ thuật và quản lý vận hành (QLKT&QLVH) lưới truyền tải điện tại Truyền tải điện Miền Đông 1 (TTĐMĐ1), hướng tới việc thay thế hoàn toàn cách QLKT truyền thống (hồ sơ giấy) bằng ứng dụng công nghệ số với mục đích nắm dữ liệu chi tiết cho từng thiết bị vận hành trạm và đường dây trong toàn truyền tải. Cuối quý 1 năm 2021, TTĐMĐ1 đã tổ chức lớp bồi huấn Đề án chuyển đổi số trong công tác QLKT&QLVH các thiết bị vận hành đường dây và trạm cho toàn thể cán bộ kỹ thuật với nội dung thực hiện ứng dụng mã QR để truy cập thông tin kỹ thuật cho từng thiết bị vận hành với phần hướng dẫn của ông Lê Long Đức, CBKT Đội TTĐ Biên Hòa 2 và ông Nguyễn Đăng Khoa, CBKT Đội TTĐ Nhơn Trạch.

ông Lê Long Đức, CBKT Đội TTĐ Biên Hòa 2 – hướng dẫn đề án chuyển đổi số bằng mã QR cho các cán bộ kỹ thuật trạm, đội.

Thực hiện Đề án chuyển đổi số trong công tác QLKT&QLVH các thiết bị vận hành sẽ có những công dụng và ưu điểm như; Số hoá toàn bộ hồ sơ giấy, cập nhật thông tin chi tiết từng vị trí thiết bị vận hành lên cơ sở dữ liệu đám mây tập trung (Google drive), tạo mối liên kết động từ vị trí vận hành trực tiếp đến đám mây cơ sở dữ liệu và truy xuất theo chiều ngược lại. Đây là đề án liên kết truy cập thông tin 3 chiều tốc độ cao, giúp cung cấp đầy đủ toàn bộ dữ liệu kỹ thuật và có thể truy xuất ra được các vị trí vận hành thiết bị trên bản đồ Google Map bằng Smartphone hoặc PC ở chế độ vệ tinh cho người quản lý.

Thực hiện dán mã QR trên cột điện

Với lộ trình và khối lượng công việc triển khai số hóa, hiện tại TTĐMĐ1 đã thực hiện ứng dụng mã QR dán thí điểm 40 vị trí cột trên đường dây 220kV Long Bình-Thủ Đức. Nếu đạt kết quả khả quan sẽ nhân rộng mô hình lên tất cả các vị trí cột trên toàn tuyến đường dây cũng như trên tất cả các thiết bị vận hành trạm trực thuộc TTĐMĐ1 đang quản lý để truy cập thông tin kỹ thuật như chiều cao, loại cột, số mạch, tên đường dây, phân pha dây dẫn, loại móng, sơ đồ tiếp địa, trị số, tọa độ địa lý, địa danh và số liên lạc của đơn vị chú quản … cho từng thiết bị vận hành.

Việc thực hiện ứng dụng công nghệ số trên tất cả các thiết bị vận hành; Ngoài việc giúp Cán bộ, công nhân vận hành nắm rõ toàn bộ thông số lý lịch thiết bị một cách nhanh chóng, chính xác, khoa học nhất để phục vụ thuận tiện cho công tác quản lý vận hành, ứng dụng gắn mã QR đặc biệt là thiết bị vận hành đường dây còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sống dọc hành lang đường dây liên lạc được ngay với cơ quan chủ quản đường dây một cách nhanh nhất nếu phát hiện có tình hướng xấu có khả năng gây nguy hại cho đường dây và thiết bị vận hành.

Theo lộ trình triển khai thí điểm số hoá thông tin tuyến Đường dây 220KV Long Bình-Thủ Đức  đã được Lãnh đạo Miền Đông 1 phê duyệt, tổ Vận hành Công nghệ TTĐ Miền Đông 1 đã thực hiện hoàn tất 100% danh mục thông tin 40 vị trí 220KV Long Bình-Thủ Đức, số hoá văn bản giấy (lý lịch cột, bản vẽ sơ đồ tiếp đất, nhật ký kiểm tra, bảo dưỡng…), lấy đường dẫn từng vị trí cột tạo mã truy cập QR và thực hiện lên kết động truy xuất thông tin 02 chiều thuận nghịch giữa 03 thực thể: Bản đồ Đường dây truyền tải điện PTC4 – Cơ sở dữ liệu tập trung trên Cloud – mã QR dán trên thiết bị theo cấu trúc thống nhất trên máy tính rồi Upload lên Cloud…

Hướng dẫn thực hiện liên kết động truy xuất thông tin 02 chiều thuận nghịch

Đây là lộ trình chuyển đổi phức tạp đòi hỏi phải thực hiện từng bước, từng giai đoạn và cần sự cố gắng và nỗ lực từ nhiều phía. Tuy vậy, với yêu cầu cần thiết để đảm bảo đề án được triển khai đúng kế hoạch, đúng chất lượng mong đợi nhằm tối ưu hóa hiệu suất chất lượng công việc; Đội ngũ cán bộ kỹ thuật TTĐMĐ1 sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong công cuộc quản lý kỹ thuật bằng ứng dụng công nghệ số trong thời gian tới.

 

 

 

 


  • Lê Công Đức-Dương Cẩm Hường - TTĐMĐ1