Truyền tải điện Miền Đông 1 thực hiện xét nghiệm phòng ngừa Covid-19.

Ngày 02 tháng 7 năm 2021, Tiểu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Truyền tải điện Miền Đông 1 (TTĐMĐ1) khẩn trương phân công nhiệm vụ, lập danh sách CBCNV, bố trí địa điểm, nhân lực đồng thời phối hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai để triển khai thực hiện lấy mẫu cho 135 người cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương; trong đó 73 CBCNV TTĐMĐ1, 25 CBCNV Công ty, 15 CBCNV TTĐMĐ2 và 22 CBCNV Đội Dịch vụ Kỹ thuật Miền Đông 1 trực thuộc Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật 4.

CBCNV Truyền tải điện miền Đông 1 đang được nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai lấy mẫu xét nghiệm.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, tình hình dịch COVID - 19 trên địa bàn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, từ đợt dịch thứ 4 bùng phát đến nay, Đồng Nai đã ghi nhận 19 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng, chủ yếu liên quan các ổ dịch tại TP.HCM và Bình Dương. Để tăng cường ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa phương một cách triệt để, ngày 29/06/2021 UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản số 7352/UBND-KGVX về việc tiếp tục triển khai thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; trong đó có nội dung đối với tất cả những người không sắp xếp ở lại gần nơi làm việc phải đi, về/đến Đồng Nai hàng ngày từ Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương yêu cầu phải có giấy kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 7 ngày kể từ ngày có kết quả xét nghiệm. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 00 giờ ngày 05/7/2021 đến khi có văn bản mới.

Ông Võ Đình Thủy, GIám đốc Công ty Truyền tải điện 4 tham gia lấy mẫu xét nghiệm cùng với CBCNV TTĐ.MĐ1

Thực hiện công văn trên, ngay từ sáng sớm ngày 02 tháng 7 năm 2021, Tiểu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Truyền tải điện Miền Đông 1 (TTĐMĐ1) khẩn trương phân công nhiệm vụ, lập danh sách CBCNV theo tinh thần chỉ đạo tại công văn, bố trí địa điểm, nhân lực đồng thời phối hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai để triển khai thực hiện lấy mẫu cho 135 người cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương; trong đó 73 CBCNV TTĐMĐ1, 25 CBCNV Công ty, 15 CBCNV TTĐMĐ2 và 22 CBCNV Đội Dịch vụ Kỹ thuật Miền Đông 1 trực  thuộc Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật 4. Công tác lấy mẫu được tiến hành nhanh chóng đảm bảo đúng quy định chuyên môn của Bộ Y tế, các CBCNV tham gia lấy mẫu xét nghiệm nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K, kê khai y tế đầy đủ.

Bên cạnh việc thực hiện lấy mẫu xét nghiệm hằng tuần cho đến khi có văn bản mới, TTĐMĐ1 luôn thực hiện kiểm soát khai báo y tế đối với toàn thể CBCNV bằng mã QR Code, kiểm tra thân nhiệt hằng ngày, thực hiện nghiêm thông điệp 5K,…nhằm góp phần phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.


  • Cẩm Hường – Hồng Yến - TTĐ.MĐ1