Truyền tải điện Miền Đông 1 tổ chức chương trình Tọa đàm “Văn hóa doanh nghiệp năm 2020”.

Ngày 19/11/2020 TTĐMĐ1 tổ chức Chương trình tọa đàm VHDN năm 2020 chủ đề: “Các chuẩn mực đạo đức trong Văn hóa EVNNPT”. Đây là dịp để các đơn vị trao đổi kiến thức cũng như sự thấm nhuần về Văn hóa EVNNPT, để mỗi CNVCLĐ sẽ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó hơn với công việc, trau dồi về Văn hóa EVNNPT, cùng nhau phấn đấu phát triển theo tiêu chí đã định hướng và chiến lược phát triển của Tổng Công ty.

Chương trình Tọa đàm thành công tốt đẹp.

Văn hóa EVNNPT không phải được xây dựng từ điều gì đó xa lạ, mà từ chính những phẩm chất của CBCNV trong toàn Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia nói chung và CBCNV Công ty Truyền tải điện 4, Truyền tải điện Miền Đông 1 (TTĐMĐ1) nói riêng, Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) đã được hình thành cùng với quá trình phát triển chung của đơn vị; Đó là những người luôn đề cao tính nhân văn coi trọng lòng nhân ái, luôn đoàn kết, thống nhất, biết tuân thủ, tôn trọng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc và lúc nào cũng lạc quan, tin tưởng vào tương lai tương sáng của EVNNPT.

Toàn cảnh chương trình Tọa đàm.

Nằm trong kế hoạch chuyên đề của năm 2020 và thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo các cấp về việc tiếp tục bồi dưỡng nâng cao nhận thức trong việc thực thi VHDN cũng như để Văn hóa EVNNPT từng bước đưa vào trong công tác quản trị, ngày 19/11/2020 TTĐMĐ1 tổ chức Chương trình tọa đàm VHDN năm 2020 chủ đề: “Các chuẩn mực đạo đức trong Văn hóa EVNNPT”. Đây là dịp để các đơn vị trao đổi kiến thức cũng như sự thấm nhuần về Văn hóa EVNNPT, để mỗi CNVCLĐ sẽ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó hơn với công việc, trau dồi về Văn hóa EVNNPT, cùng nhau phấn đấu phát triển theo tiêu chí đã định hướng và chiến lược phát triển của Tổng Công ty.

Ông Trịnh Đình Chính -Chủ tọa chương trình tọa đàm.

Tham dự chương trình Tọa đàm có ông Trịnh Đình Chính – Bí thư Chi bộ, Giám đốc, Trưởng ban Chỉ đạo công tác truyền thông TTĐMĐ1 làm Chủ tọa. Ông Nguyễn Văn Lịch – Phó Giám đốc, phó Trưởng ban Chỉ đạo công tác truyền thông. Cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Chi bộ, Ban chấp hành Công đoàn, Lãnh đạo các phòng, đơn vị cùng 30 tuyên truyền viên trực thuộc TTĐMĐ1.

Ban tổ chức đã triển khai chương trình theo hình thức tọa đàm, với chủ đề về 05 chuẩn mực đạo đức đã được phân công trước đó cho 15 đơn vị trực thuộc gồm: Nhân văn nhân ái. Đoàn kết thống nhất. Tuân thủ tôn trọng. Trách nhiệm tận tâm và Lạc quan tin tưởng.

Ông Nguyễn Đăng Khoa-CBTT đội TTĐ Nhơn Trạch- trình bày chủ đề: Đảm bảo tính Tuân thủ thể hiện sự Tôn trọng.

Sau phần phát biểu khai mạc của Chủ tọa, lần lượt các đơn vị trình bày chủ để của mình, các thành viên trong nhóm phân tích thêm ý; 04 nhóm còn lại tiếp tục trao đổi bổ sung, thảo luận... Và kết thúc sau mỗi chủ đề là ý kiến nhận xét, phân tích sâu hơn và kết luận của Chủ tọa.

Khi nhận được ý kiến chỉ đạo của ông Trịnh Đình Chính -Trưởng ban chỉ đạo công tác truyền thông TTĐMĐ1 về ý tưởng chương trình, bộ phận tổ chức khá phân vân vì đây là lần đầu tiên TTĐMĐ1 tổ chức chương trình VHDN theo mô hình tọa đàm, không biết các đơn vị có hiểu được mục đích và tiêu chí của chương trình hay không? liệu các cán bộ phụ trách truyền thông và VHDN ở cơ sở có mạnh dạn tự tin thể hiện vai trò của mình trước đám đông để khái quát một cách xúc tích nhất về định nghĩa, mục đích, nói lên được ý nghĩa, quan điểm và nhất là đã thực hiện được các chuẩn mực đạo đức ấy một cách thiết thực, cụ thể tại chính đơn vị mình như thế nào, thông qua các sự việc cụ thể ra sao hay không...

Ông Nguyễn Văn Lịch -phó Chủ tịch CĐ nhận xét và đóng góp ý kiến trong chương trình Tọa đàm.

Thế nhưng sau một ngày làm việc nghiêm túc, chương trình Tọa đàm Tuyên truyền thực thi VHDN năm 2020 trong CNVCLĐ TTĐMĐ1 đã kết thúc tốt đẹp đúng theo mục đích đề ra của Ban tổ chức. Đặc biệt là những câu chuyện, những sự việc có thật tại đơn vị đã minh chứng cho những người CBCNV luôn biết sống, giữ gìn và phát huy những giá trị chuẩn mực đạo đức trong Văn hóa EVNNPT.

Khép lại chương trình Tọa đàm, ông Trịnh Đình Chính đã phát biểu chỉ đạo và mong muốn sau chương trình; mỗi môt cán bộ tuyên truyền viên sẽ là một ngọn lửa và thắp lên sự lan tỏa Văn hóa EVNNPT đến từng CBCNV để từng bước VHDN sẽ thấm sâu vào trong mỗi người từ chính trong nhận thức, trong công việc cũng như trong cuộc sống mỗi ngày.

Ông Đào Văn Hà -Trưởng trạm 220kV Long Thành trình bày về chủ đề: Giữ gìn và phát huy truyền thống Đoàn kết thống nhất.

Ông Lê Ngọc Dũng – P.KT trình bày chủ đề: Luôn Lạc quan và tin tưởng.

Chị Thanh Tuyền – P. TCKT trình bày chủ đề: Để cao tính Nhân văn coi trọng lòng nhân ái.

Ông Nguyễn Văn Tấn – Trưởng trạm 500kV Sông Mây trình bày chủ đề: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc.


  • Cẩm Hường - TTĐMĐ1