Truyền tải điện Miền Đông 1 tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2021.

Ngày 10/03/2021, Truyền tải điện Miền Đông 1 (TTĐMĐ1) đã tổ chức Hội nghị Người lao động (NLĐ) năm 2021 tại trụ sở đơn vị, về tham dự hội nghị có 53 đại biểu đại diện cho 260 người lao động toàn TTĐMĐ1.

Đ/c Trịnh Đình Chính – Bí thư Chi bộ, Giám đốc và đ/c Đinh Văn Thành, Chủ tịch Công đoàn điều hành Hội nghị.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hoá – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty, cùng BTV Công đoàn Công ty và Lãnh đạo các phòng Tổ chức và Nhân sự, Kỹ thuật, Kiểm tra – Thanh tra và Pháp chế, Phòng Kế hoạch, Tài chính và kế toán. Về phía TTĐMĐ1 có đồng chí Trịnh Đình Chính - Bí thư Chi bộ, Giám đốc, đồng chí Đinh Văn Thành - Chủ tịch Công đoàn, các đồng chí trong Ban Lãnh đạo, BCH Công đoàn, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc TTĐMĐ1.

Đ/c Nguyễn Văn Lịch – Phó Giám đốc trình bày báo cáo thực hiện nhiệm vụ, kế   hoạch năm 2020.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Lịch – Phó Giám đốc TTĐMĐ1 trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Trong công tác thực hiện nhiệm vụ: Đảm bảo vận hành hệ thống lưới điện an toàn, liên tục, ổn định; thực hiện chủ đề năm “Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 – 2020” với mục tiêu hoàn thành các công việc và nhiệm vụ quan trọng trong năm 2020 và hoàn thành các công việc, chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và tài chính giai đoạn năm 2016 – 2020 theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐTV ngày 20/12/2019 về các công việc và nhiệm vụ quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2020.        Hoạt động công đoàn TTĐMĐ1 năm 2020 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đã tham gia góp phần trên các mặt thi đua sản xuất, tham gia quản lý, an toàn lao động,... đều đạt hiệu quả; phối hợp tốt với chuyên môn vận động CNVCLĐ thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. Chỉ đạo tổ công đoàn cấp dưới tổ chức, phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua. Thực hiện kịp thời, chu đáo, động viên, chăm lo quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động.  

Đ/c Đinh Văn Thành – Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020 của các phòng, đội, trạm, tổ TTLĐ trực thuộc.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đinh văn Thành – Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo kết quả Hội nghị người lao động cấp phòng, đơn vị, tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các nội quy quy chế có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động. Năm 2020, TTĐMĐ1 đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế đối thoại, các nội dung công khai, các nội dung người lao động được tham gia ý kiến, các nội dung người lao động được quyết định, được kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật; bảo đảm các quyền dân chủ, lợi ích hợp pháp của người lao động tại nơi làm việc, quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất và sức khỏe cho người lao động. Tiền lương của CBCNV được đảm bảo, phù hợp với mức tăng NSLĐ và chế độ tiền lương hiện hành của Nhà nước. Công tác quản lý lao động tiền lương được thực hiện thống nhất từ TTĐMĐ1 đến các phòng, đội, trạm. Công tác phân phối tiền lương của TTĐMĐ1 được thực hiện công khai, dân chủ, thu nhập của người lao động được duy trì ổn định. TTĐMĐ1 tiếp tục quan tâm tạo điều kiện làm việc cho người lao động; thực hiện tốt chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, tổ chức công tác điều dưỡng, phục hồi sức khỏe kịp thời; tổ chức các hoạt động văn thể mỹ, duy trì hoạt động thể dục, thể thao để tăng cường sức khỏe, tạo sự gắn bó, đoàn kết trong CBCNV và các đơn vị. Hội nghị đã nghe Báo cáo hoạt động giám sát của Ban thanh tra nhân dân Công ty Nhiệm kỳ 2020-2022;

Đ/c Nguyễn Văn Hoá – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đã tiếp thu các ý kiến truyền đạt và chỉ đạo của đồng chí Nguyễn văn Hoá – Phó Bí Thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4 về các chủ trương liên quan đến điều kiện làm việc, thu nhập của người lao động, đổi mới phương pháp đánh giá hiệu quả công việc, thực hiện công tác chuyển đổi số trong đơn vị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất của TTĐMĐ1 góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Công ty.

Đ/c Trịnh Đình Chính – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Truyền tải điện Miền Đông 1, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên

Hội nghị đã nghe Ông Trịnh Đình Chính – Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTĐMĐ1 trả lời thỏa đáng những kiến nghị của người lao động, cũng như tiếp thu ý kiến góp ý, chỉ đạo của lãnh đạo Công ty; đồng thời cam kết cùng CBCNV TTĐMĐ1 phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc tất cả các nhiệm vụ, kế hoạch được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của Công ty.

Hội nghị đã tiến hành bầu 18 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham gia Hội nghị người lao động Công ty Truyền tải điện 4 năm 2021; Bầu 03 đại biểu tham gia vào Ban đại diện tập thể người lao động năm 2021. Cũng như thống nhất quyết nghị, thông qua các nội dung báo cáo tình hình thực hiện quy chế, quy định của Tổng công ty, quy định của Công ty; các góp ý đối với nội dung nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể; Quy định chi hỗ trợ người lao động thôi việc theo nguyện vọng trước tuổi nghỉ hưu; Quy định về công tác lao động tiền lương trong EVNNPT; Quy định phân phối và chi trả tiền lương SXKD điện trong Công ty.

Đ/c Nguyễn Văn Tấn – Trưởng trạm Sông Mâytrình bày tham luận trước Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị.

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại Hội nghị


  • Nguyễn Tấn Hoài - TTĐ.MĐ1