Truyền tải điện Miền Đông 2 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Sáng ngày 10/01/2020, tại hội trường Đội TTĐ Thủ Dầu Một, Truyền tải điện miền Đông 2 (TTĐMĐ2) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

 Toàn cảnh hội nghị.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí (đ/c) Nguyễn Văn Hóa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4); cùng các đ/c là Lãnh đạo các phòng Kế hoạch, phòng Kỹ thuật, Văn phòng và đ/c Bùi Văn Hoàng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Truyền tải điện thành phố Hồ chí Minh. Về phía Truyền tải điện miền Động 2 có đ/c Nguyễn Minh Dũng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTĐMĐ2; các đ/c Đảng viên thuộc Chi bộ TTĐMĐ2; các đ/c Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn TTĐMĐ2 và các đ/c là Trưởng, Phó phòng, đội, trạm, TTVH trực thuộc

Thay mặt Lãnh đạo TTĐMĐ2, đ/c Nguyễn Tấn Hậu – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn trình bày cáo tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng năm 2019.

Đ/c Nguyễn Tấn Hậu trình bày cáo tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng năm 2019.

Trong năm 2019, Chi ủy đã triển khai phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên 03 kết luận, 07 quy định, 03 chỉ thị, 15 nghị quyết, 04 chương trình hành động, 03 hướng dẫn, 05 kế hoạch và 01 quyết định của Trung ương và Đảng ủy các cấp để nắm bắt và triển khai thực hiện; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, CNV thi đua lao động sản xuất, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch được giao. Về công tác xây dựng Đảng, năm 2019 Chi bộ TTĐMĐ2 thực hiện tốt nhiệm vụ về xây dựng Đảng theo Nghị quyết đề ra, công tác chính trị tư tưởng thực hiện thường xuyên, kịp thời và hiệu quả. Công tác tổ chức và cán bộ được thực hiện  đúng quy định, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Công tác lãnh đạo các đoàn thể được quan tâm, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về chất cho hoạt động đoàn thể. Đối với công tác phát triển đảng, Chi bộ TTĐMĐ2 kết nạp được 11 đảng viên mới, được Đảng ủy PTC4 đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả kiểm điểm, đánh giá xếp loại đảng viên năm 2019 có 07/51 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 44 hoàn thành tốt nhiệm vụ; Chi bộ TTĐMĐ2 được xếp loại: “Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019”. Cũng trong năm 2019, Công đoàn TTĐMĐ2 được xếp loại “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”; Chi đoàn TTĐMĐ2 được xếp loại “Chi đoàn xuất sắc”.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, TTĐMĐ2 hiện đang quản lý đi qua địa bàn 03 tỉnh khu vực phía Nam gồm tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, vận hành 23 tuyến đường dây với khối lượng quản lý đường dây đến ngày 31/12/2019 gồm 1367.25km đường dây (541.87km đường dây 500kV và 825.38km đường dây 220kV).

Năng suất lao động QLVH đường dây của TTĐMĐ2 là 0.173 người/km đường dây so với chỉ tiêu là 0.168 người/km, đạt tỷ lệ 97%. Năng suất lao động QLVH trạm biến áp là 0.029 người/MVA so với chỉ tiêu là 0.026 người/MVA, đạt tỷ lệ 89%. Năng suất lao động theo sản lượng đạt 77.58 Tr. kWh/người so với chỉ tiêu giao là 73.7 Tr. kWh/người, đạt tỷ lệ 105%. Sản lượng điện truyền tải tính phí trong năm 2019 thực hiện 18 tỷ 405 triệu kWh, đạt 102.74% so với kế hoạch được giao và bằng 114.60% so với năm 2018. Tổn thất lưới 220kV đạt 0.51% thấp hơn 0.14% so với kế hoạch 2019, thấp hơn 0,3% so với thực hiện năm 2018. Tổn thất chung đạt 0.45%, thấp hơn 0.05% so với kế hoạch 2019, thấp hơn 0,20% so với thực hiện năm 2018. Tổn thất lưới 500kV đạt 0.13% cao hơn 0.01% với kế hoạch 2019, thấp hơn 0,16% so với thực hiện năm 2018.

Năm 2019, TTĐMĐ2 được Công ty giao công tác TVGS, GSNT nhiều công trình quan trọng như TBA 500kV Tân Uyên, ĐZ 220kV Bình Long – Tây Ninh, TBA 500kV Chơn Thành. Mặc dù quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn như tiến độ, nhân lực… nhưng với quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết 4588 của HĐTV trong ĐTXD, tăng cường thực hiện các giải pháp kiểm soát chất lượng, tiến độ ở tất cả các khâu trong công tác đầu tư xây dựng nhằm góp phần tăng độ tin cậy vận hành, bảo đảm cung cấp điện cho miền Nam, hoàn thành đúng tiến độ trong năm 2019.

Đ/c Nguyễn Văn Hóa – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc PTC4 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hóa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc PTC4 nhận xét năm 2019 TTĐMĐ2 thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế, chính trị, xã hội và an ninh quốc phòng; đối với công tác ngăn ngừa sự cố lưới 220kV, đề nghị TTĐMĐ2 khẩn trương triển khai các giải pháp đã đề ra nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố trong năm 2020. Triển khai nhiệm vụ năm 2020, TTĐMĐ2 cần tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Cần đẩy mạnh việc thực thi các giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT gắn với công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành, đặc biệt triển khai sâu rộng hơn nữa về các chuẩn mực đạo đức của Văn hóa EVNNPT gắn với tất cả các mặt công tác trong đơn vị.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Hóa đánh giá cao các kết quả đạt được của Chi bộ TTĐMĐ2 trong năm qua. Trong năm 2020, đồng chí Hóa đề nghị Chi bộ TTĐMĐ2 tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra giám sát, tiếp tục xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch công tác, triển khai các Nghị quyết, Chương trình của Đảng ủy cấp trên; tập trung lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục người lao động, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chăm lo tốt đời sống vật chất, văn hóa tinh thần, cho người lao động.

Đ/c Nguyễn Minh Dũng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTĐMĐ2 phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo PTC4.

Thay mặt toàn thể CBCNV TTĐMĐ2, đồng chí Nguyễn Minh Dũng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTĐMĐ2 tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và trân trọng cảm ơn ý kiến đánh giá của đồng chí Nguyễn Văn Hóa; Chi bộ TTĐMĐ2, Ban giám đốc Truyền tải cam kết nỗ lực hết mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập thể CBCNV, phấn đấu khắc phục các tồn tại, hạn chế, ra sức thi đua sáng tạo trong mọi lĩnh vực của công tác truyền tải điện để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 và tập trung rà soát, thực hiện hoàn thành Kế hoạch 05 năm 2016-2020; đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định, góp phần phục vụ cho sự phát triển chung của đất nước.

Đ/c Nguyễn Văn Hóa trao Giấy khen của Tổng công ty cho các cá nhân.

 Đ/c Nguyễn Văn Hóa trao Giấy khen cho các Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Tại Hội nghị các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và chuyên môn năm 2019 đã được Lãnh đạo PTC4 trao tặng bằng khen, giấy khen, nhằm tôn vinh, khích lệ tinh thần để tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2020. Kết thúc chương trình Hội nghị, đ/c Nguyễn Tấn Hậu – Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc TTĐMĐ2 phát động phong trào thi đua năm 2020 trong tập thể cán bộ công nhân viên TTĐMĐ2 thông qua Chỉ thị liên tịch về việc tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 của TTĐMĐ2.

Đ/c Nguyễn Văn Hóa trao Cờ thi đua xuất sắc PTC4 cho Trạm 220kV Bình Hòa.

Đ/c Nguyễn Văn Hóa trao Giấy khen cho các cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” năm 2019

Đ/c Bùi Văn Vương - Đội trưởng đội TTĐ Chơn Thành trình bày tham luận “Thực thi Văn hóa EVNNPT trong công tác quản lý Đội Truyền tải điện.”

Đ/c Nguyễn Tuấn Hải – Trưởng trạm 500kV Tân Định trình bày tham luận “Thực thi Văn hóa EVNNPT trong công tác quản lý vận hành, nguyên nhân xảy ra các sự cố và bài học kinh nghiệm..”

Đ/c Đinh Tiến Hùng - Đội trưởng đội TTĐ Bù Đăng trình bày tham luận “Khai quang chống cháy đảm bảo vận hành an toàn đường dây 500kV, đánh giá sự cố, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Đ/c Nguyễn Văn Tiến – Trưởng trạm 500kV Tân Uyên trình bày tham luận “: Công tác nghiệm thu đảm bảo đóng điện chất lượng, vận hành an toàn trạm biến áp..”

Đ/c Nguyễn Trí Dũng - Đội trưởng đội TTĐ Thủ Dầu Một trình bày tham luận “Triển khai nghiệm thu các công trình Đầu tư xây dựng, đảm bảo đóng điện vận hành an toàn.”

Đ/c Trần Bá Đông – Trưởng trạm 220kV Bình Hòa trình bày tham luận “: Triển khai các giải pháp ngăn ngừa sự cố trạm, đặc biệt là giải pháp ngăn ngừa sự cố nhị thứ và rơ le.”

 


  • : Viết Trường- Xuân Kiên- Huy Thịnh - TTĐMĐ2


Các Tin khác