Truyền tải điện Miền Tây 2 tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 & Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Nhằm đánh giá, Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, kịp thời nắm bắt những mặt làm được và những mặt chưa làm được, từ đó đề ra phương hướng, kế hoạch cho năm 2020, tiếp tục hoàn thành tốt hơn nữa những chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao cho. Được sự cho phép của Lãnh đạo các cấp, sáng ngày 09/01/2020 Truyền tải điện miền Tây 2 tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020 với sự có mặt của 40 đại biểu, là tất cả đảng viên và Lãnh đạo đại diện cho các Phòng, Đội, Trạm, TTVH trực thuộc Truyền tải điện Miền Tây 2.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 & Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 .

Nhằm đánh giá, Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, kịp thời nắm bắt những mặt làm được và những mặt chưa làm được, từ đó đề ra phương hướng, kế hoạch cho năm 2020, tiếp tục hoàn thành tốt hơn nữa những chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao cho. Được sự cho phép của Lãnh đạo các cấp, sáng ngày 09/01/2020 Truyền tải điện miền Tây 2 tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020 với sự có mặt của 40 đại biểu, là tất cả đảng viên và Lãnh đạo đại diện cho các Phòng, Đội, Trạm, TTVH trực thuộc Truyền tải điện Miền Tây 2.  

Hội nghị vinh dự được đón tiếp Ông Lý Ngọc Khánh – Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4, Ông Bùi Quang Thành – Chủ tịch Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4, Ông Trịnh Đình Chính – Giám đốc Truyền tải điện Miền Đông 1, cùng sự tham dự của Lãnh đạo đại diện cho các phòng Kỹ thuật và Tổ chức nhân sự trực thuộc Công ty Truyền tải điện 4.

Chủ trì Hội nghị Tổng kết Truyền tải điện Miền Tây 2.

Hội nghị đã nghe Ông Ngô Mạnh Trung – Phó Giám đốc Truyền tải điện miền Tây 2 báo cáo tổng kết công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Báo cáo nêu rõ các số liệu, chỉ tiêu mà Truyền tải điên Miền Tây 2 đạt được trong năm 2019 như: chỉ tiêu sự cố, tài chính, công tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, chuẩn bị sản xuất, đầu tư xây dựng, tối ưu hóa chi phí, quá trình triển khai thực hiện nghị quyết 5018/NQ-HĐTV của HĐTV- EVNNPT, công tác an toàn vệ sinh lao động, Phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ quốc phòng, chế độ chính sách nhà nước, cải tiến kỹ thuật, phong trào thi đua,...

Ông Ngô Mạnh Trung – PGĐ TTĐMT2 báo cáo Tổng kết công tác năm 2019 .

Trong Hội nghị, các Đại biểu cũng được lắng nghe các tham luận về công tác giám sát, thi công, nghiệm thu lắp máy biến áp thứ 2 và giải pháp vận hành an toàn máy cắt, dao cách ly 220kV, 500kV, rà soát mạch nhị thứ và cấu hình relay đảm bảo vận hành tin cậy trạm 500kV Mỹ tho; công tác phòng chống chim, công tác bố trí nhân sự đáp ứng nhanh tái lập ca trực 02 trạm trở lên tại Trung tâm vận hành Mỏ Cày; giải pháp giảm thiểu sự cố, chế độ bảo dưỡng đường dây 220kV Duyên Hải – Trà Vinh, Duyên Hải – Mỏ Cày có cách điện là sứ composite ở khu vực nhiểm bẩn và mặn của đội Truyền tải điện Trà Vinh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Lý Ngọc Khánh – Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4 đánh giá cao những kết quả mà Truyền tải điện Miền Tây 2 đạt được trong năm qua, ghi nhận những đóng góp của TTĐMT2 trong thành công chung của Công ty, bên cạnh đó Phó Giám đốc Công ty cũng góp ý thẳng thắn vào 05 vấn đề (sự cố, công tác giám sát, công tác đào tạo, công tác tài chính kế toán và điều kiện làm việc), chỉ rõ các khuyết điểm mà Truyền tải cần sớm khắc phục để hoàn thành tốt hơn nữa các chỉ tiêu, kế hoạch Công ty đề ra trong năm 2020.

Ông Lý Ngọc Khánh – Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Thuần Nhiên – Giám đốc Truyền tải điện miền Tây 2 nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo cấp trên và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ TTĐMT2 trong năm 2020, cụ thể: Lãnh đạo thực hiện công tác quản lý, vận hành lưới điện truyền tải an toàn, liên tục, ổn định; tiếp tục giảm thiểu tối đa sự cố trên lưới điện, giảm thấp tỷ lệ tổn thất điện năng; đảm bảo yêu cầu cung cấp điện. Nâng cao hiệu quả công tác tài chính. Bám sát chủ đề năm 2020 của EVN là “Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020" cùng Nghị quyết số 12/NQ-HĐTV ngày 20/12/2019 của HĐTV EVNNPT về các công việc và nhiệm vụ quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2020 và các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào quá trình quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành. Thực hiện Chiến lược phát triển, đổi mới phát triển doanh nghiệp và văn hóa doanh nghiệp. Đảm bảo việc làm, chế độ phúc lợi, nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chấp hành nghiệm pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước; thực hiện tốt dân chủ cơ sở.

Về xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tổ chức Đảng luôn đảm bảo vai trò lãnh đạo, chỉ đạo. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn hệ thống chính trị. Tăng cường lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong hệ thống chính trị. Lãnh đạo các đoàn thể phát huy tốt vai trò, chức năng theo Điều lệ và thực hiện tốt sự chỉ đạo của cấp trên.

Ông Nguyễn Thuần Nhiên – Giám đốc TTĐMT2 phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị các Tập thể, Cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng và chuyên môn đã được Lãnh đạo PTC4 trao tặng Cờ thi đua, Giấy khen, nhằm tôn vinh, khích lệ tinh thần CBCNV hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Cuối Hội nghị Ông Lê Văn Lắm – Chủ tịch Công đoàn TTĐMT2 phát động phong trào thi đua trong toàn thể CBCNV, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020.

Khen thưởng Tập thể, Cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019.


  • Trần Duy – Truyền tải điện miền Tây 2.


Các Tin khác